Lëvizni
Notification

A do ta lejoni One IBC t'ju dërgojë njoftime?

Ne vetëm do t'ju njoftojmë lajmet më të reja dhe zbavitëse.

Po lexoni në Shqip përkthim nga një program AI. Lexoni më shumë në Disclaimer dhe na mbështesni për të redaktuar gjuhën tuaj të fortë. Preferoni në anglisht .

Marrëveshja e tatimit në burim dhe tatimit të dyfishtë në Singapor (DTA)

Koha e azhurnuar: 02 Jan, 2019, 12:07 (UTC+08:00)

Singapore Double Tax Agreement (DTA)and Withholding Tax

Korporatat vendase që paguajnë lloje të caktuara të të ardhurave jorezidentëve u kërkohet të mbajnë tatimin në burim.

Nëse nuk zbatohet një normë më e ulët e traktatit, interesi për huatë dhe qiratë nga pasuria e luajtshme i nënshtrohet WHT në normën 15%. Pagesat e rentës minerare i nënshtrohen WHT në masën 10%. Taksa e mbajtur në burim përfaqëson një taksë përfundimtare dhe zbatohet vetëm për jorezidentët që nuk po kryejnë ndonjë biznes në Singapor dhe që nuk kanë asnjë PE në Singapor. Asistenca teknike dhe tarifat e menaxhimit për shërbimet e kryera në Singapor tatohen me normën mbizotëruese të korporatave. Sidoqoftë, kjo nuk është një taksë përfundimtare. Honoraret, interesat, qiraja e pasurisë së luajtshme, asistenca teknike dhe tarifat e menaxhimit mund të përjashtohen nga WHT në situata të caktuara ose i nënshtrohen një ulje të normave të taksave, zakonisht nën stimuj fiskalë ose DTA.

Pagesat e bëra për argëtuesit publik dhe profesionistët jo-rezidentë që kryejnë shërbime në Singapor gjithashtu i nënshtrohen një takse përfundimtare prej 15% të të ardhurave të tyre bruto. Për argëtuesit publik, kjo duket të jetë një taksë përfundimtare nëse nuk kualifikohen të tatohen si banorë të taksave në Singapor. Sidoqoftë, profesionistët jorezidentë mund të zgjedhin të tatohen me normën mbizotëruese të taksave për individët jorezidentë prej 22% në të ardhurat neto nëse kjo rezulton në një kosto më të ulët tatimore. Shkalla e WHT në pagesa për argëtuesit jorezidentë u ul në 10% nga 22 Shkurt 2010 në 31 Mars 2020.

Pagesat e tarifave të kartës së anijeve nuk i nënshtrohen WHT.

Normat e WHT janë treguar në tabelën vijuese.

Marrësi WHT (%)
Dividendët (1) Interesi (2) Royalties (2)
Individë rezidentë 0 0 0
Korporatat rezidente 0 0 0
Korporatat dhe individët jo-rezidentë:
Jo-traktat 0 15 10
Traktati:
Shqiperia 0 5 (3b) 5
Australi 0 10 10 (4a)
Austri 0 5 (3b, d) 5
Bahrein 0 5 (3b) 5
Bangladeshi 0 10 10 (4a)
Barbados 0 12 (3b) 8
Bjellorusia 0 5 (3b) 5
Belgjika 0 5 (3b, d) 3/5 (4b)
Bermuda (5a) 0 15 10
Brazili (5c) 0 15 10
Brunei 0 5/10 (3a, b) 10
Bullgaria 0 5 (3b) 5
Kamboxhia (5d) 0 10 (3b) 10
Kanada 0 15 (3e) 10
Kili (5b) 0 15 10
Kina, Republika Popullore e 0 7/10 (3a, b) 6/10 (4b)
Qipro 0 7/10 (3a, b) 10
Republika Çeke 0 0 0/5/10 (4b, 4c)
Danimarka 0 10 (3b) 10
Ekuador 0 10 (3a, b) 10
Egjipti 0 15 (3b) 10
Estonia 0 10 (3b) 7.5
Etiopi (5d) 0 5 5
Ishujt Fixhi, Republika e 0 10 (3b) 10
Finlanda 0 5 (3b) 5
Franca 0 0/10 (3b, k) 0 (4a)
Xhorxhia 0 0 0
Gjermania 0 8 (3b) 8
Gërnzi 0 12 (3b) 8
Hong Kong (5c) 0 15 10
Hungaria 0 5 (3b, d) 5
India 0 10/15 (3a) 10
Indonezia 0 10 (3b, e) 10
Irlanda 0 5 (3b) 5
Ishulli i Njeriut 0 12 (3b) 8
Izraelit 0 7 (3b) 5
Italia 0 12.5 (3b) 10
Japonia 0 10 (3b) 10
Triko 0 12 (3b) 8
Kazakistan 0 10 (3b) 10
Korea, Republika e 0 10 (3b) 10
Kuvajti 0 7 (3b) 10
Republika Demokratike Popullore e Laos 0 5 (3b) 5
Letonia 0 10 (3b) 7.5
Libia 0 5 (3b) 5
Lihtenshtajni 0 12 (3b) 8
Lituania 0 10 (3b) 7.5
Luksemburgu 0 0 7
Malajzia 0 10 (3b, f) 8
Malta 0 7/10 (3a, b) 10
Mauritius 0 0 0
Meksika 0 5/15 (3a, b) 10
Mongoli 0 5/10 (3a, b) 5
Maroku 0 10 (3b) 10
Mianmar 0 8/10 (3a, b) 10
Holandë 0 10 (3b) 0 (4a)
Zelanda e Re 0 10 (3b) 5
Norvegjia 0 7 (3b) 7
Omani 0 7 (3b) 8
Pakistani 0 12.5 (3b) 10 (4a)
Panama 0 5 (3b, d) 5
Papua Guinea e Re 0 10 10
Filipinet 0 15 (3e) 10
Polonia 0 5 (3b) 2/5 (4b)
Portugalia 0 10 (3b, f) 10
Katar 0 5 (3b) 10
Rumania 0 5 (3b) 5
Federata Ruse 0 0 5
Ruanda 0 10 (3a) 10
San Marino 0 12 (3b) 8
Arabia Saudite 0 5 8
Sishel 0 12 (3b) 8
Republika Sllovake 0 0 10
Sllovenia 0 5 (3b) 5
Afrika e Jugut 0 7.5 (3b, j, l) 5
Spanja 0 5 (3b, d, f, g) 5
Sri Lanka (5d) 0 10 (3a, b) 10
Suedi 0 10/15 (3b, c) 0 (4a)
Zvicra 0 5 (3b, d) 5
Tajvani 0 15 10
Tajlandë 0 10/15 (3a, b, h) 5/8/10 (4d)
Turqia 0 7.5 / 10 (3a, b) 10
Ukrainë 0 10 (3b) 7.5
Emiratet e Bashkuara Arabe 0 0 5
Mbretëria e Bashkuar 0 5 (3a, b, i) 8
Shtetet e Bashkuara (5c) 0 15 10
Uruguaj (5d) 0 10 (3b, d, j, k) 5/10 (4e)
Uzbekistani 0 5 8
Vietnami 0 10 (3b) 5/10 (4 f)

Shënime

 1. Singapori nuk ka WHT mbi dividentët mbi dhe mbi tatimin mbi fitimet nga të cilat deklarohen dividentët. Sidoqoftë, disa traktate parashikojnë një WHT maksimale për dividentët nëse Singapori imponon një WHT të tillë në të ardhmen.

 2. Normat e jo-traktatit (një taksë përfundimtare) zbatohen vetëm për jorezidentët që nuk kryejnë biznes në Singapor dhe që nuk kanë një PE në Singapor. Kjo normë mund të ulet më tej nga stimujt e taksave.

 3. Interesi :
  1. Shkallë më e ulët ose përjashtim nëse merret nga një institucion financiar.
  2. Përjashtohen nëse i paguhen qeverisë.
  3. Shkallë më e ulët ose përjashtim nëse paguhet nga një ndërmarrje e miratuar industriale.
  4. Përjashtohen nëse paguhen nga një bankë dhe merren nga një bankë.
  5. Përjashtohen nëse paguhen në një bankë, por lidhen me një marrëveshje të huasë qeveritare ose i paguhen institucioneve / bankave specifike financiare.
  6. Përjashtohen nëse paguhen në lidhje me një hua të aprovuar ose borxh.
  7. Përjashtohen nëse paguhen në një fond pensioni të miratuar.
  8. Shkallë më e ulët nëse paguhet në një institucion financiar ose kompani sigurimi ose paguhet në lidhje me borxhet që vijnë nga një shitje me kredi e çdo pajisjeje, malli ose shërbimi.
  9. Përjashtohen nëse paguhen nga një institucion financiar.
  10. Përjashtohen nëse paguhen nga qeveria.
  11. Përjashtohen nëse paguhen në lidhje me një hua, kërkesë borxhi ose kredie që është e garantuar ose e siguruar nga qeveria.
  12. Përjashtohen nëse paguhen në lidhje me ndonjë instrument borxhi të listuar në një bursë të njohur.
 4. Honoraret :
  1. Honoraret mbi të drejtat e autorit letrar ose artistik, përfshirë honorarët e filmave, tatohen me normën e jo-traktatit.
  2. Shkallë më e ulët për pagesa në lidhje me pajisjet industriale, komerciale ose shkencore.
  3. Përjashtohen honoraret për punën letrare, artistike ose shkencore, përveç softverit kompjuterik, por duke përfshirë edhe honoraret e filmit.
  4. Shkallë më e ulët prej 5% për honoraret mbi të drejtat e autorit të veprës letrare, artistike ose shkencore, duke përfshirë filma kinematografie, ose filma ose kaseta të përdorura për transmetime në radio ose televizion, dhe 8% për honorare në lidhje me patentat, markat tregtare, modelet ose modelin, planin , formula sekrete, ose procesi, ose pajisjet industriale, tregtare ose shkencore.>
  5. Shkallë më e ulët për të drejtat e autorit të veprës letrare, artistike ose shkencore, duke përfshirë filma kinematografie, ose filma ose kaseta të përdorura për transmetime në radio ose televizion.
  6. Shkallë më e ulët për pagesa në lidhje me patentat, modelet, formula / procese sekrete, ose pajisje / përvojë industriale, komerciale ose shkencore.
 5. Traktatet :
  1. Traktati me Bermuda përfshin vetëm shkëmbimin e informacionit.
  2. Traktati me Kilin përfshin vetëm operacionet ndërkombëtare të anijeve.
  3. Traktatet me Brazilin, Hong Kongun dhe Shtetet e Bashkuara mbulojnë vetëm aktivitetet e transportit detar dhe ajror.
  4. Traktati ose norma më e ulët zbatohet nga 1 janari 2018.

Lexo më shumë

Rreth Nesh

Ne jemi gjithmonë krenarë që jemi një ofrues me përvojë i Shërbimeve Financiare dhe të Korporatave në tregun ndërkombëtar. Ne ju ofrojmë vlerën më të mirë dhe më konkurruese për ju si klientë të vlerësuar për të shndërruar qëllimet tuaja në një zgjidhje me një plan të qartë veprimi. Zgjidhja jonë, suksesi juaj.

US