Lëvizni
Notification

A do ta lejoni One IBC t'ju dërgojë njoftime?

Ne vetëm do t'ju njoftojmë lajmet më të reja dhe zbavitëse.

Po lexoni në Shqip përkthim nga një program AI. Lexoni më shumë në Disclaimer dhe na mbështesni për të redaktuar gjuhën tuaj të fortë. Preferoni në anglisht .

Taksimi: 2 vende të hequra nga lista e juridiksioneve jo-bashkëpunuese, 5 përmbushin angazhimet

Koha e azhurnuar: 12 Nov, 2019, 18:35 (UTC+08:00)

Heqja e Emirateve të Bashkuara Arabe (Emiratet e Bashkuara Arabe) dhe Ishujt Marshall nga lista e juridiksionit jo-bashkëpunues të BE-së për qëllime tatimore në 10 tetor 2019 dhe kjo heqje u ra dakord nga të gjithë anëtarët e Këshillit të BE-së. Për më tepër, disa juridiksione, përfshirë Shqipërinë, Kosta Riko, Mauritius, Serbi dhe Zvicër, zbulohet se janë në përputhje me të gjitha zotimet në temën e bashkëpunimit tatimor.

Taxation: 2 countries removed from list of non-cooperative jurisdictions, 5 meet commitments

Deri në fund të vitit 2018, të dy juridiksionet, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Ishujt Marshall kanë ndërmarrë ndryshimet e nevojshme për të arritur angazhimet që ata kishin bërë për të përmirësuar kornizën e politikës së tyre tatimore duke futur Kërkesat e Substancave Ekonomike. Si rezultat, Emiratet e Bashkuara Arabe fshihen nga lista e zezë e BE pasi tani është në përputhje me të gjitha angazhimet e bashkëpunimit tatimor. Nga ana tjetër, vendimi i Këshillit të BE-së për Ishujt Marshall do të kalojë nga aneksi I i përfundimit në aneksin II për monitorimin e mëtejshëm të angazhimeve të juridiksionit në lidhje me temën e kërkuar të shkëmbimit të informacionit. Ky vendim u mor duke ndjekur grupin e kodit të mirësjelljes të Këshillit në pritje të rezultatit të rishikimit të Forumit Global të OECD për transparencën dhe shkëmbimin e informacionit.

Juridiksione të tjera si Shqipëria, Kosta Riko, Mauritius, Serbia dhe Zvicra kanë zbatuar të gjitha ndryshimet e nevojshme në përputhje me parimet e qeverisjes së mirë të taksave të BE, përpara afatit të caktuar të tyre. Prandaj, këto juridiksione do të hiqen nga aneksi II i konkluzioneve sipas vendimit të Këshillit të BE.

Përveç kësaj, Këshilli gjithashtu ka rishikuar situatën e juridiksioneve pas përfundimit të përjashtimit "2 nga 3" për kriteret e transparencës së taksave më 30 qershor 2019. Ky përjashtim sigurohet kur vendet nuk arritën të respektojnë vetëm 1 nga 3 nën-kriteret e transparencës tatimore nuk do të renditen në aneksin I. Përfundimi është se të gjitha juridiksionet në fjalë kanë përmbushur tre kritere të transparencës tatimore të BE-së. Në veçanti të situatës në lidhje me Sh.B.A, Këshilli ka arritur një marrëveshje që rrjeti i SH.B.A.-së për shkëmbimin e aranzhimeve të informacionit është mjaft i gjerë për të mbuluar të gjitha Shtetet Anëtare të BE-së, në mënyrë efektive lejon shkëmbimin e informacionit sipas kërkesës dhe shkëmbimin automatik të informacionit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe nevojat përkatëse të të dy palëve.

Për më tepër, Këshilli i BE-së miraton azhurnimet e mëtejshme të aneksit II dhe udhëzimet mbi regjimet e përjashtimit të të ardhurave me burim të huaj. Kjo u vërejt nga Këshilli ECOFIN më 12 Mars 2019, me shqetësimin e zëvendësimeve të regjimeve të dëmshme preferenciale të taksave nga regjime të tjera me efekt të ngjashëm në juridiksione të caktuara.

Themeluar në Dhjetor 2017 për të kontribuar në përpjekjet e vazhdueshme për të ndaluar shmangien e taksave duke inkurajuar parimet e qeverisjes së mirë të tilla si taksimi i drejtë, transparenca e taksave ose standardet ndërkombëtare kundër zhvendosjes së fitimit dhe erozionit të bazës tatimore Miratuar nga Këshilli i BE-së, konkluzionet përmbajnë 2 anekse në të cilat lista është e bashkangjitur në aneksin e parë ndërsa aneksi i dytë përfshin juridiksione që kanë kryer angazhime të mjaftueshme për të reformuar politikat e tyre tatimore dhe reformat e juridiksioneve të tjera aktualisht po monitorohen nga Këshilli grupi i kodit të sjelljes për taksimin e biznesit.

Nëntë juridiksionet e mbetura në listën e juridiksioneve jo-bashkëpunuese janë Ishujt e Virgjër të SHBA, Fixhi, Samo, Omani, Belize, Guam, Samoa Amerikane, Vanuatu, Trinidad dhe Tobago.

Një proces dinamik përdoret për të përshkruar punën në listën e juridiksioneve jo-bashkëpunuese të BE ndërsa Këshilli vazhdon të rishikojë dhe azhurnojë rregullisht listën në 2019. Në të njëjtën kohë, Këshilli ka bërë një kërkesë për një proces më të qëndrueshëm duke filluar nga 2020 (dy azhurnime në vit).

(Burimi: Këshilli Evropian. Këshilli i Bashkimit Evropian)

Lexo më shumë

Rreth Nesh

Ne jemi gjithmonë krenarë që jemi një ofrues me përvojë i Shërbimeve Financiare dhe të Korporatave në tregun ndërkombëtar. Ne ju ofrojmë vlerën më të mirë dhe më konkurruese për ju si klientë të vlerësuar për të shndërruar qëllimet tuaja në një zgjidhje me një plan të qartë veprimi. Zgjidhja jonë, suksesi juaj.

US