Lëvizni
Notification

A do ta lejoni One IBC t'ju dërgojë njoftime?

Ne vetëm do t'ju njoftojmë lajmet më të reja dhe zbavitëse.

Po lexoni në Shqip përkthim nga një program AI. Lexoni më shumë në Disclaimer dhe na mbështesni për të redaktuar gjuhën tuaj të fortë. Preferoni në anglisht .

Zgjedhja e emrit kur regjistroni korporatën BVI

Koha e azhurnuar: 08 Jan, 2019, 17:48 (UTC+08:00)

BVI Corporate Name

Korporatat BVI duhet të zgjedhin një emër unik të korporatës që nuk është i ngjashëm me emrat e korporatave tashmë ekzistuese. Në mënyrë tipike, tre versione të emrit të kompanisë BVI dorëzohen me shpresën se njëra prej tyre do të miratohet.

Një emër i ndërmarrjes duhet të ketë një nga prapashtesat e mëposhtme: "Limited", "Corporation", "Incorporated", "Société Anonyme", ose "Sociedad Anonima" ose shkurtesat "Ltd.", "Corp.", "SA" ose "Inc"

Lexo më shumë

Rreth Nesh

Ne jemi gjithmonë krenarë që jemi një ofrues me përvojë i Shërbimeve Financiare dhe të Korporatave në tregun ndërkombëtar. Ne ju ofrojmë vlerën më të mirë dhe më konkurruese për ju si klientë të vlerësuar për të shndërruar qëllimet tuaja në një zgjidhje me një plan të qartë veprimi. Zgjidhja jonë, suksesi juaj.

US