Lëvizni
Notification

A do ta lejoni One IBC t'ju dërgojë njoftime?

Ne vetëm do t'ju njoftojmë lajmet më të reja dhe zbavitëse.

Po lexoni në Shqip përkthim nga një program AI. Lexoni më shumë në Disclaimer dhe na mbështesni për të redaktuar gjuhën tuaj të fortë. Preferoni në anglisht .

Pas përmbushjes së kërkesave të Pajtueshmërisë. Një kompani e përjashtuar është e përfshirë me paraqitjen e dokumenteve të themelimit në Regjistruesin e Kompanive. Një Certifikatë e Inkorporimit do të lëshohet nga Regjistruesi i Kompanive brenda 4-6 ditëve të punës pas regjistrimit.

Shiko me shume:

Na lini kontaktin tuaj dhe ne do t'ju kthehemi sa më shpejt!

Rreth Nesh

Ne jemi gjithmonë krenarë që jemi një ofrues me përvojë i Shërbimeve Financiare dhe të Korporatave në tregun ndërkombëtar. Ne ju ofrojmë vlerën më të mirë dhe më konkurruese për ju si klientë të vlerësuar për të shndërruar qëllimet tuaja në një zgjidhje me një plan të qartë veprimi. Zgjidhja jonë, suksesi juaj.

US