Lëvizni
Notification

A do ta lejoni One IBC t'ju dërgojë njoftime?

Ne vetëm do t'ju njoftojmë lajmet më të reja dhe zbavitëse.

Po lexoni në Shqip përkthim nga një program AI. Lexoni më shumë në Disclaimer dhe na mbështesni për të redaktuar gjuhën tuaj të fortë. Preferoni në anglisht .

Kompleti i Kompanisë Ndërkombëtare të Biznesit Bahamas (IBC)

Koha e azhurnuar: 31 Oct, 2018, 20:01 (UTC+08:00)
Certifikata e inkorporimit
Memorandum & Artikuj të Shoqatës
Regjistri i Drejtorit dhe Zyrtarëve
Regjistri i Anëtarëve
Çertifikatën e Ndarjes
Rezolucioni i pajtimtarëve
Drejtorët e Parë
Rezolutat e Drejtorëve të Parë

Rreth Nesh

Ne jemi gjithmonë krenarë që jemi një ofrues me përvojë i Shërbimeve Financiare dhe të Korporatave në tregun ndërkombëtar. Ne ju ofrojmë vlerën më të mirë dhe më konkurruese për ju si klientë të vlerësuar për të shndërruar qëllimet tuaja në një zgjidhje me një plan të qartë veprimi. Zgjidhja jonë, suksesi juaj.

US