Cuộn

The Bahamas - Tài liệu Công ty kinh doanh quốc tế (IBC)

Thời gian cập nhật: 31 Th10, 2018, 20:01 (UTC+08:00)
Giấy chứng nhận thành lập
Điều lệ thành lập và hoạt động của công ty
Sổ đăng ký Giám đốc và Nhân viên
Sổ đăng ký Thành viên
Giấy chứng nhận cổ phần
Nghị quyết của Quản trị viên
Giám đốc 1
Quyết định của Giám đốc 1

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US