Cuộn

Chuyển Công ty Đại diện

Tại sao phải chuyển công ty đại diện?

Khi lần đầu tiên thành lập công ty tại nước ngoài, chúng ta thường quan tâm đến các vấn đề liên quan về thuế hoặc pháp lý. Điều này không có nghĩa ta sẽ không gặp phải các việc khác trong tương lai. Các vấn đề này nó không chỉ liên quan về tài chính, mà còn liên quan đến việc hỗ trợ, duy trì và tư vấn cho công ty hằng năm, cùng với việc giải quyết các vấn đề xảy ra trong suốt thời gian công ty hoạt động.

Trong trường hợp công ty bạn đã có Công ty Đại diện nhưng lại không thích cách họ hỗ trợ, hay họ không thể cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Bạn không hài lòng với sự lựa chọn của mình và muốn thay đổi, chọn một công ty hỗ trợ khác tốt hơn, nếu vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển Công ty Đại diện (Công ty Thư ký).

Các bước thực hiện

Bước 1
Cung cấp các tài liệu công ty

Cung cấp các tài liệu công ty hiện có của bạn và một quyết định (thỏa theo danh sách yêu cầu) về việc bạn muốn chuyển công ty Đại diện/Thư ký.

Bước 2
Thanh toán chi phí cho dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

Thanh toán chi phí cho dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

Bước 3
>Thông tin chi tiết về công ty

Thông tin chi tiết về công ty Đại diện/Thư ký mới sẽ được cập nhật trên Hệ thống của Chính phủ từ 1-3 ngày làm việc, tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.

Bảng giá

Quốc gia/Vùng lãnh thổ Loại hình Công ty Phí dịch vụ Thời gian hoàn thành
Đặc khu hành chính Hồng Kông Công ty TNHH (Private Limited by Shares) US$ 799 2-3 tuần
Công ty TNHH Theo mức Bảo đảm US$ 799 2-3 tuần
Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) Công ty thương mại quốc tế (Business Company - BC) US$ 769 2-3 tuần
Singapore Công ty TNHH Cổ phần Tư nhân US$ 799 2-3 tuần
Công ty TNHH Cổ phần Đại chúng US$ 1500 2-3 tuần
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) Công ty Kinh doanh Quốc tế (IBC) US$ 1299 2-3 tuần
Khu Thương mại Tự do RAK US$ 1999 2-3 tuần
Khu Thương mại Tự do Dubai (DMCC) US$ 1500 2-3 tuần
Khu Thương mại Tự do Ajman US$ 1799 2-3 tuần
Công ty Nội địa (Giấy phép thương mại, dịch vụ) US$ 1500 2-3 tuần
Công ty Nội địa (Kinh doanh tổng hợp) US$ 1500 2-3 tuần
Vương Quốc Anh (UK) Công ty TNHH Tư nhân US$ 534 2-3 tuần
Công ty TNHH Đại Chúng US$ 534 2-3 tuần
Công ty TNHH Hợp danh (LLP) US$ 534 2-3 tuần
Tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ Công ty TNHH (LLC) US$ 549 2-3 tuần
Công ty Cổ phần (C-Corp or S-Corp) US$ 549 2-3 tuần
Seychelles Công ty Kinh doanh Quốc tế (IBC) US$ 439 2-3 tuần
Belize Công ty Kinh doanh Quốc tế (IBC) US$ 709 2-3 tuần
Công ty TNHH (LLC) US$ 800 2-3 tuần
Quần đảo Marshall Công ty Kinh doanh Quốc tế (IBC) US$ 699 2-3 tuần
Công ty TNHH (LLC) US$ 950 2-3 tuần
Samoa Công ty Quốc tế Samoa (IC) US$ 799 2-3 tuần
Labuan, Malaysia Công ty TNHH US$ 1500 2-3 tuần
Cộng Hòa Vanuatu Công ty Kinh doanh Quốc tế (BC) US$ 1319 2-3 tuần
Vietnam Công ty vốn 100% nước ngoài tại Việt Nam US$ 499 2-3 tuần
Công ty liên doanh tại Việt Nam US$ 399 2-3 tuần
Gibraltar Công ty TNHH (Private Limited Company) US$ 1099 2-3 tuần
Malta Công ty TNHH (Private Limited Liability Company) US$ 1749 2-3 tuần
Cộng hòa Síp (Cyprus) Công ty TNHH (Private Limited Company) US$ 1599 2-3 tuần
Hà Lan Công ty TNHH (LLC) US$ 1500 2-3 tuần
Thụy Sĩ Công ty TNHH US$ 1500 2-3 tuần
Công ty Cổ phần US$ 1500 2-3 tuần
Doanh nghiệp Tư nhân US$ 1500 2-3 tuần
Liechtenstein Công ty Cổ phần (AG) US$ 1500 2-3 tuần
Công ty TNHH (Anstalt) US$ 1500 2-3 tuần
Luxembourg Công ty Cổ phần Đầu tư US$ 1500 2-3 tuần
Công ty TNHH (S.A.R.L: Private Limited Company) US$ 1500 2-3 tuần
Quần đảo Cayman Công ty TNHH (Limited by Shares) US$ 1629 2-3 tuần
Công ty TNHH (LLC) US$ 1950 2-3 tuần
Anguilla Công ty Kinh doanh Quốc tế (IBC) US$ 739 2-3 tuần
The Bahamas Công ty Kinh doanh Quốc tế (IBC) US$ 1099 2-3 tuần
Panama Công ty TNHH US$ 999 2-3 tuần
Saint Vincent and the Grenadines Công ty Kinh doanh Quốc tế US$ 999 2-3 tuần
Saint Kitts and Nevis Công ty Kinh doanh Quốc tế Nevis (NBCO) US$ 1000 2-3 tuần
Công ty TNHH (LLC) US$ 1000 2-3 tuần
Mauritius Công ty TNHH (GBL) US$ 1500 2-3 tuần
Công ty Kinh doanh Quốc tế (AC) US$ 1090 2-3 tuần

Lưu ý: Phí dịch vụ không bao gồm các chi phí chưa thanh toán vào các năm trước như phí duy trì, phí phạt hoặc các dịch vụ liên quan khác như chi phí cho người Đại diện hoặc phí duy trì hằng năm – nếu có.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể chuyển Công ty nước ngoài của mình từ Đại lý đã Đăng ký sang Đại lý khác không?

Được. Thay đổi Đại lý là một quy trình khá chuẩn cho công ty nước ngoài. Điều này có thể được thực hiện bằng cách yêu cầu Đại lý đã đăng ký hiện tại từ chức và chuyển quyền quản trị của công ty nước ngoài cho một Đại lý đăng ký được cấp phép khác. Yêu cầu như vậy nên được cung cấp bằng văn bản. Tất cả các Đại lý đã Đăng ký có uy tín sẽ tôn trọng yêu cầu đó mà không có câu hỏi gì.

Mặc dù về mặt pháp lý, việc thay đổi Đại lý đã Đăng ký khá đơn giản, những khách hàng đó, người có hành động xấu (ví dụ, cố gắng tránh thanh toán phí gia hạn công ty đã được xác nhận và quá hạn) sẽ gặp khó khăn. Rất đơn giản, họ có thể không tìm thấy một Đại lý Đăng ký nào sẵn sàng chấp nhận việc quản trị công ty của họ.

2. Tôi sẽ nhận được những tài liệu nào để đảm bảo toàn quyền kiểm soát công ty và cho phép tôi từ chức bất kỳ chức vụ hoặc đại lý nào nếu tôi muốn?
Ngoài các tuyên bố ủy thác từ cổ đông được đề cử, bạn có thể nhận được một cam kết tương tự từ giám đốc được đề cử. Thay vào đó, giám đốc được đề cử có thể đưa ra một lá thư từ chức vô thời hạn, có thể cho bạn thi hành bất cứ lúc nào, do đó việc từ chức của giám đốc có hiệu lực ngay lập tức hoặc từ trước. Cuối cùng, nếu hoàn cảnh yêu cầu cụ thể, hợp đồng dịch vụ quản lý công ty chi tiết và cụ thể có thể được soạn thảo và ký kết giữa bạn và đại lý đã đăng ký (nơi đại diện cho tất cả các ứng cử viên liên quan)
3. Các tài liệu cần thiết cho sự thay đổi của đại lý đã đăng ký là gì?

Các đại lý đăng ký mới phải chuẩn bị các biểu mẫu sau đây. 

  • Nghị quyết của cổ đông đề cập đến sự thay đổi của đại lý đã đăng ký.
  • Thay đổi văn phòng đăng ký có chữ ký của giám đốc / cổ đông..
  • Thông báo cho các đại lý cũ về việc từ chức của họ và nộp cho chính quyền địa phương.
4. Đại lý đã đăng ký có tham gia vào việc ra quyết định của công ty nước ngoài không?
Không. Những người duy nhất có quyền quyết định là các cổ đông, ủy viên và giám đốc, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể. Đại lý đã đăng ký sẽ chỉ chịu trách nhiệm trong việc đăng ký cho tất cả các hành vi được thực hiện bởi các bên này.
5. Tại sao tôi phải trả tiền cho Văn phòng đã đăng ký và Đại lý đã đăng ký nếu tôi thậm chí không sử dụng chúng?

Bạn sử dụng chúng. Ngoài việc cho mượn địa chỉ văn phòng của mình để được sử dụng làm địa chỉ hợp pháp của công ty bạn, đại lý đã đăng ký còn chịu trách nhiệm pháp lý về việc lưu giữ an toàn và cập nhật một loạt các tài liệu - cụ thể là bản ghi nhớ và các điều khoản của hiệp hội công ty, đăng ký của các thành viên hoặc một bản sao của nó,

sổ đăng ký của giám đốc hoặc một bản sao của nó, và bản sao của tất cả các thông báo và các tài liệu khác được công ty nộp trong mười năm trước.

Hơn nữa, trừ khi các giám đốc của công ty quyết định khác, đại lý đã đăng ký cũng là người giám sát cho tất cả các phút họp và nghị quyết của các cổ đông, và tất cả các phút họp và nghị quyết của giám đốc. Đặc biệt, nhiệm vụ của đại lý đã đăng ký là giữ cho các tài liệu này được cập nhật và sẵn sàng để kiểm tra bởi giám đốc công ty, cổ đông và chủ sở hữu.

Cuối cùng, đại lý đã đăng ký đóng vai trò là trung gian chính thức giữa công ty nước ngoài và chính phủ, đặc biệt liên quan đến việc thanh toán kịp thời phí gia hạn của chính phủ và nộp hồ sơ hoàn trả hành chính (tùy từng trường hợp). Nói chung, đại lý đã đăng ký có một phạm vi chức năng thực tế và pháp lý quan trọng, theo đó, một khoản phí hàng năm sẽ được trả bởi công ty nước ngoài.

Khuyến mãi

Nhận ưu đãi vàng cùng hàng ngàn lợi ích với Saint Vincent & the Grenadines

NHANH TAY! Tham Gia Ngay Ưu Đãi Độc Quyền

Chương trình thành viên One IBC

Chương trình thành viên One IBC

Với việc trở thành thành viên câu lạc bộ doanh nhân One IBC, quý khách sẽ được hưởng nhiều quyền lợi và ưu đãi mà chúng tôi đem lại. Có ba cấp bậc của thành viên One IBC. Khi bạn đáp ứng các điều kiện, bạn sẽ nhận được các ưu đãi khác nhau và cấp độ thành viên được tự động nâng lên dựa trên tổng số tiền dịch vụ bạn đã sử dụng tại One IBC.

Tích điểm
Tích điểm tín dụng khi sử dịch vụ. Với mỗi 100 điểm tín dụng, giá trị quy đổi tương đương US$ 1

Sử dụng điểm
Sử dụng điểm tín dụng để được giảm giá trực tiếp trên hóa đơn của bạn.

Đối tác One IBC

Đối tác One IBC

Hợp tác qua hình thức giới thiệu khách hàng

Trở thành người giới thiệu của chúng tôi với 3 bước đơn giản và nhận được hoa hồng lên đến 14% cho mỗi khách hàng bạn giới thiệu cho chúng tôi. Giới thiệu càng nhiều, hoa hồng càng cao.

Hợp tác qua hình thức trở thành đối tác chính thức

Chúng tôi tiếp cận thị trường với một mạng lưới ngày càng lớn các đối tác chuyên nghiệp mà One IBC đã và đang tích cực hỗ trợ mọi mặt về chuyên môn, bán hàng và tiếp thị.

Cập nhật tin tức ở các quốc gia/vùng lãnh thổ

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US