Cuộn
Notification

Bạn có đồng ý One IBC gửi các thông báo không?

Chúng tôi sẽ gửi những tin tức mới nhất và thú vị nhất cho bạn.

Tổng quan

Quỹ tín thác là gì?

Ủy thác là một mối quan hệ trong đó một tài sản được nắm giữ bởi một bên vì lợi ích của một bên khác. Một ủy thác được tạo bởi chủ sở hữu, còn được gọi là "người sáng lập", "người ủy thác" hoặc "người cấp" người chuyển tài sản cho người được ủy thác, Người được ủy thác giữ tài sản đó cho người thụ hưởng của ủy thác.

Quỹ là gì?

Quỹ nền tảng là một thực thể như là một sự tiếp nối giữa sự ủy thác và một tổ chức, tuy nhiên, nó không phải là một thực thể pháp lý riêng biệt, có khả năng thực thi các quyền và có những nghĩa vụ. Nó được tạo ra từ một bản tuyên bố của Người sáng lập và thông thường nhằm mục đích bảo quản tài sản vì lợi ích của Người sáng lập hoặc Người thụ hưởng.

Lợi ích của Quỹ, Quỹ tín thác

Tiết kiệm Thuế

Ủy thác có thể tránh thuế thừa kế, thuế quà tặng, thuế tài sản, thuế chuyển nhượng và những người thụ hưởng có thể nhận được thu nhập và tài sản miễn thuế thu nhập. Tuy nhiên, người nộp thuế ở Hoa Kỳ và những người khác ở các quốc gia đánh thuế thu nhập toàn cầu phải báo cáo tất cả thu nhập cho cơ quan thuế của họ.

Bảo hộ tài sản

Tài sản ủy thác nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của người ủy thác và chủ nợ của người hưởng lợi.

Riêng tư

Vì các quỹ tín thác không được đăng ký với chính phủ, nên không có hồ sơ công khai nào về chúng.

Miễn thu

Không có thuế doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập hoặc bất kỳ loại thuế nào khác. Tuy nhiên, người nộp thuế ở Hoa Kỳ và những người từ các quốc gia khác đánh thuế thu nhập toàn cầu được yêu cầu tiết lộ tất cả thu nhập cho cơ quan thuế của họ.

Chủ nước ngoài

Người ủy thác có thể đến từ bất kỳ quốc gia nào cùng với những người thụ hưởng và các tài sản ủy thác cũng có thể được đặt tại các quốc gia khác.

Bảo mật

Bảo mật từ Người được ủy thác, Đại lý ủy thác và Nhà đăng ký.

Quyền thừa kế và bản kế hoạch các mối quan hệ liên quan

Đảm bảo các kế hoạch kế tiếp và giúp sử dụng các khoản trợ cấp và cứu trợ IHT có sẵn và bảo vệ giá trị kinh tế của mọi thứ khỏi tiếp xúc với thuế thừa kế (IHT).

Vận hành như thế nào

Chủ sở hữu của một số tài sản nhất định ("Settlor") chuyển các tài sản này cho một bên thứ ba độc lập ("Người được ủy thác"). Ngược lại, Người được ủy thác bị ràng buộc về mặt pháp lý để duy trì và quản lý các tài sản này vì lợi ích của người hoặc nhóm người khác ("Người thụ hưởng")

Foundation
Trust

Về dịch vụ của chúng tôi

Các loại hình được đề xuất

Ủy thác Hong Kong

Ủy thác Hong Kong

 • Thời gian: 14 ngày làm việc
 • Phí: US$ 8,900

Lợi ích

Ủy thác Hồng Kông mang lại những lợi ích sau: quyền sở hữu 100%, người ủy thác giữ quyền kiểm soát, không đánh thuế, quyền riêng tư, bảo vệ tài sản, thiết lập kế hoạch bất động sản và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức thứ hai.

Các loại hình ủy thác Hong Kong

 • Ủy thác giữa những người còn sống trong gia đình
 • Ủy thác di chúc
 • Ủy thác cho cơ quan từ thiện
Ủy thác British Virgin Islands

Ủy thác British Virgin Islands

 • Thời gian: 9 ngày làm việc
 • Phí: US$ 4,900

Lợi ích

 • Bảo hộ tài sản
 • Sẽ dự phòng và tránh chứng thực di chúc
 • Tránh thừa kế bắt buộc
 • Lên kế hoạch người thừa kế trong gia đình
 • Lên kế hoạch thuế/ Tránh thuế tài sản thừa kế
 • Lợi ích của tổ chức từ thiện/ Đối tượng mục tiêu
 • Điều khoản bảo mật và Bảo hộ sự riêng tư
 • Hoạch định khẩn cấp

Các loại hình ủy thác BVI

 • Ủy thác cân nhắc
 • Ủy thác thu nhập cố định
 • Ủy thác từ thiện
 • Ủy thác vì mục đích phi từ thiện
 • Ủy thác mặc nhận
 • Ủy thác ngầm hiểu
Công ty ủy thác Belize

Công ty ủy thác Belize

 • Thời gian: 7 ngày làm việc
 • Phí: US$ 4,800

Lợi ích

 • Bảo vệ tài sản
 • Bảo mật
 • Kế hoạch thuế
 • Kế hoạch bất động sản và tránh thủ tục di chúc.
 • Tránh sự thừa kế bắt buộc.
 • Kế hoạch bất động sản và bảo quản tài sản một cách BÍ MẬT trong thời gian dài.

Các thể loại của công ty ủy thác Belize

 • Uỷ thác cân nhắc Belize
 • Uỷ thác cố định Belize
 • Uỷ thác duy trì và tích lũy Belize
 • Uỷ thác bảo vệ hoặc tin tưởng
 • Ủy thác vì mục đích từ thiện
 • Ủy thác vì mục đích phi từ thiện
Công ty ủy thác Seychelles

Công ty ủy thác Seychelles

 • Thời gian: 7 ngày làm việc
 • Phí: US$ 4,500

Lợi ích

 • Tối ưu hóa thuế
 • Kế hoạch tài chính
 • Kế hoạch cho sự thừa kế
 • Quyền riêng tư tài chính
 • Bảo vệ tài sản bền vững

Các thể loại của công ty ủy thác Seychelles

 • Các quỹ ủy thác quốc tế
 • Các quỹ ủy thác quốc tế từ thiện
 • Các quỹ ủy thác quốc tế có mục đích và Các quỹ ủy thác quốc tế khác
 • Những điều này được đề cập trong hoạt động bao gồm ủy thác thương mại, ủy thác bảo hiểm nhân thọ, ủy thác tiền gửi và ủy thác từ các hoạt động của Tòa án.

Các tính năng chính

 • Người ủy thác không phải là cư dân Seychelles.
 • Người được ủy thác phải là cư dân Seychelles và có giấy phép dịch vụ ủy thác hợp lệ do Cơ quan kinh doanh quốc tế Seychelles (SIBA) cấp.
 • Người thụ hưởng phải được nhận dạng và người ủy thác có thể là Người thụ hưởng với điều kiện họ không phải là người thụ hưởng duy nhất.
 • Quỹ ủy thác có thể nắm giữ bất kỳ tài sản nào ngoại trừ là tài sản nằm ở Seychelles.
 Công ty ủy thác Mauritius

Công ty ủy thác Mauritius

 • Thời gian: 14 ngày làm việc
 • Phí: US$ 4,900

Lợi ích

 • Bảo vệ tài sản
 • Quy hoạch bất động sản
 • Nắm giữ quyền đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ
 • Bảo vệ quyền thừa kế thông qua việc tránh các quy tắc thừa kế bắt buộc
 • Mở rộng quyền sở hữu và quản trị kinh doanh

Các thể loại của công ty ủy thác Mauritius

 • Uỷ thác tùy ý
 • Uỷ thác bảo vệ
 • Uỷ thác thu nhập cố định
 • Uỷ thác giao dịch
 • Mục đích ủy thác (Từ thiện hoặc Phi từ thiện)
 • Uỷ thác theo lợi ích nhân viên và ủy thác hưu trí
 • Dịch vụ ủy thác
 • Uỷ thác kinh doanh
 • Uỷ thác thực hiện lãi suất
 • Uỷ thác gia đình / văn phòng
Thiết lập quỹ tại Mauritius

Thiết lập quỹ tại Mauritius

 • Thời gian: 14 ngày làm việc
 • Phí: US$ 4,900

Lợi ích

 • Nắm giữ tài sản
 • Kế hoạch, bất động sản và thuế
 • Bảo vệ tài sản
 • Quản lý tài sản
 • Thành lập tổ chức từ thiện
 • Chủ sở hữu của công ty ủy thác tư nhân
 • Vận hành hệ thống lương hưu
 • Vận hành kế hoạch sở hữu cổ phần của nhân viên (ESOP)
Panama Foundation

Thiết lập quỹ tại Panama

 • Thời gian: 14 ngày làm việc
 • Phí: US$ 4,900

Lợi ích

 • Nắm giữ tài sản
 • Kế hoạch, bất động sản và thuế
 • Bảo vệ tài sản
 • Quản lý tài sản
 • Thành lập tổ chức từ thiện
 • Chủ sở hữu của công ty ủy thác tư nhân
 • Vận hành hệ thống lương hưu
 • Vận hành kế hoạch sở hữu cổ phần của nhân viên (ESOP)

Các mục đích phổ biến nhất:

 • Nắm giữ - để nắm giữ cổ phần và lợi ích trong các công ty tư nhân và công cộng, nắm giữ bằng sáng chế, thu tiền bản quyền, nắm giữ quyền thương hiệu và tên doanh nghiệp, v.v.
 • Bảo vệ tài sản - Để giữ tài sản của cá nhân và những thực thể pháp lý nhằm bảo vệ chống lại những khiếu nại phát sinh, khiếu nại của các thành viên gia đình, về thuế, bất ổn chính trị địa phương, vv
 • Tài chính - đầu tư vào các công cụ tài chính khác nhau như trái phiếu, quỹ tương hỗ, v.v.

Quy trình

Bước 1
Chọn tên Trust hoặc Foundation

Chọn tên quỹ hoặc quỹ tín thác

Bước 2
Cung cấp danh sách các Bên liên quan

Cung cấp danh sách các bên liên quan

 • Quỹ tín thác (Người sáng lập Quỹ, Người quản lý Quỹ, Người thụ hưởng, Người bảo hộ
 • Quỹ (Người sáng lập, Hội đồng thành viên, Người thụ hưởng, Người bảo hộ)
Bước 3
Cung cấp các yêu cầu thẩm định.

Cung cấp các yêu cầu thẩm định

Bước 4
Thành Lập

Thành Lập

Khuyến mãi

Thành lập ngay - Lợi ích liền tay - Khi mở công ty tại Anguilla

Tháng 9 Thu Sang - Nhận ngàn ưu đãi khi gia hạn doanh nghiệp

Chương trình thành viên One IBC

Chương trình thành viên One IBC

Với việc trở thành thành viên câu lạc bộ doanh nhân One IBC, quý khách sẽ được hưởng nhiều quyền lợi và ưu đãi mà chúng tôi đem lại. Có ba cấp bậc của thành viên One IBC. Khi bạn đáp ứng các điều kiện, bạn sẽ nhận được các ưu đãi khác nhau và cấp độ thành viên được tự động nâng lên dựa trên tổng số tiền dịch vụ bạn đã sử dụng tại One IBC.

Tích điểm
Tích điểm tín dụng khi sử dịch vụ. Với mỗi 100 điểm tín dụng, giá trị quy đổi tương đương US$ 1

Sử dụng điểm
Sử dụng điểm tín dụng để được giảm giá trực tiếp trên hóa đơn của bạn.

Đối tác One IBC

Đối tác One IBC

Hợp tác qua hình thức giới thiệu khách hàng

Trở thành người giới thiệu của chúng tôi với 3 bước đơn giản và nhận được hoa hồng lên đến 14% cho mỗi khách hàng bạn giới thiệu cho chúng tôi. Giới thiệu càng nhiều, hoa hồng càng cao.

Hợp tác qua hình thức trở thành đối tác chính thức

Chúng tôi tiếp cận thị trường với một mạng lưới ngày càng lớn các đối tác chuyên nghiệp mà One IBC đã và đang tích cực hỗ trợ mọi mặt về chuyên môn, bán hàng và tiếp thị.

Cập nhật tin tức ở các quốc gia/vùng lãnh thổ

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US