Cuộn

Chính sách bảo mật

Thời gian cập nhật: 23 Th03, 2020, 09:43 (UTC+08:00)

Chính sách bảo mật này áp dụng cho www.offshorecompanycorp.com, được sở hữu và vận hành bởi chúng tôi - Offshore Company Corp . Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp trên trang web của chúng tôi. Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho khách hàng về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng và cách khách hàng có thể truy cập và cập nhật thông tin này

1. THU THẬP THÔNG TIN VÀ SỬ DỤNG

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng

 • Thông tin liên lạc, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và số điện thoại
 • Thông tin thanh toán, địa chỉ cư trú và địa chỉ thanh toán
 • Thông tin về doanh nghiệp, chẳng hạn như tên công ty, địa chỉ, loại hình kinh doanh và chủ sở hữu

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bên thứ ba khi khách hàng thêm tên của các cổ đông hoặc người thụ hưởng vào mẫu đơn đặt hàng của chúng tôi. Việc thu thập thông tin cá nhân của bên thứ ba có thể cần thiết để xử lý và đăng ký đơn đặt hàng của bạn cho một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác. Các bên thứ ba này có thể liên hệ với chúng tôi tại [email protected] để yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các thông tin đã thu thập để:

 • thực hiện đơn hàng của bạn;
 • gửi cho bạn một xác nhận đơn hàng;
 • đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp của bạn để xác định sản phẩm phù hợp;
 • gửi cho bạn sản phẩm hoặc thông tin được yêu cầu;
 • đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng;
 • gửi cho bạn thông tin liên lạc;
 • tiến hành thẩm tra; và
 • trả lời câu hỏi mà bạn quan tâm

2. CHIA SẺ THÔNG TIN

Nhà cung cấp dich vụ

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các công ty cung cấp dịch vụ để giúp chúng tôi thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình (như xử lý đơn đặt hàng / thanh toán, đăng ký kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ khách hàng). Các công ty này được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ này.

Cơ cấu

Một số trang của chúng tôi sử dụng "kỹ thuật đóng khung" để phân phát nội dung đến và từ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như bộ xử lý thanh toán) trong khi vẫn giữ được giao diện của trang web này. Xin lưu ý rằng bạn đang cung cấp thông tin cá nhân của mình cho các bên thứ ba này chứ không phải cho www.offshorecompanycorp.com

Miễn trừ trách nhiệm pháp lí

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự;
 • khi chúng tôi tin rằng, việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ;
 • nếu chúng tôi tham gia sáp nhập, mua lại hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của chúng tôi (trong trường hợp đó bạn sẽ được thông báo qua email và / hoặc thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn); và
 • cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, với sự đồng ý trước của bạn để làm như vậy.

3. CAM KẾT

Chúng tôi cam kết cung cấp mức độ bảo mật và quyền riêng tư cao nhất. Tất cả các hành động trực tuyến, bao gồm xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng, được thực hiện an toàn bằng công nghệ, được trình duyệt của bạn hỗ trợ, mã hóa tất cả thông tin được gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng mã hóa thương mại có sẵn tốt nhất trên internet. Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, phát hành, thay đổi hoặc phá hủy và chỉ giữ thông tin cá nhân cho mục đích bạn đã cung cấp.

GDPR (Đạo Luật Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu) cam kết

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tất cả dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của One IBC / One IBC, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, sẽ được bảo vệ theo GDPR của EU (Liên kết quy định bảo vệ dữ liệu chung theo luật của Liên minh châu u), có hiệu lực đầy đủ vào ngày 25 tháng 5 năm 2018.

One IBC không thu thập và xử lý dữ liệu trừ khi bạn tự nguyện cung cấp. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật quốc tế.

Chúng tôi chỉ gửi cho bạn thông tin phù hợp nhất trong ngành Dịch vụ doanh nghiệp, Thuế và Kiểm toán, được chọn bởi đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi, những cá nhân coi trọng sự riêng tư của thông tin cá nhân giống như bạn.

4. CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng cho mục đích lưu giữ hồ sơ. Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Chúng tôi không liên kết thông tin chúng tôi lưu trữ trong cookie với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn gửi trong khi trên trang web này.

Chúng tôi sử dụng cả cookie ID phiên và cookie liên tục để theo dõi hành vi của người dùng và để lưu thông tin bạn đưa vào biểu mẫu của chúng tôi. Cookie ID phiên hết hạn khi bạn đóng trình duyệt. Một cookie liên tục vẫn còn trên ổ cứng của bạn trong một thời gian dài. Bạn có thể xóa cookie liên tục bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trong thư mục "trợ giúp" của trình duyệt internet. Nếu bạn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang này, nhưng khả năng sử dụng một số khu vực của trang này sẽ bị hạn chế.

Đèn hiệu web

Chúng tôi sử dụng một công nghệ phần mềm được gọi là gifs rõ ràng (còn gọi là đèn hiệu web) để giúp chúng tôi quản lý nội dung tốt hơn trên trang web này bằng cách thông báo cho chúng tôi nội dung nào hiệu quả. Clear gifs là đồ họa nhỏ với một mã định danh duy nhất, có chức năng tương tự như cookie và được sử dụng để theo dõi các chuyển động trực tuyến của người dùng web. Trái ngược với cookie, được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của người dùng, clear gifs không được nhìn thấy trên các trang web và có kích thước của điểm dừng hoàn toàn ở cuối câu này. Chúng tôi không ràng buộc thông tin được thu thập bởi clear gif với thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng.

Tệp nhật kí

Như đúng với hầu hết các trang web, chúng tôi tự động thu thập thông tin nhất định và lưu trữ nó trong các tệp nhật ký. Thông tin này bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang giới thiệu / thoát, hệ điều hành, tem ngày / giờ và dữ liệu nhấp chuột.

Chúng tôi sử dụng thông tin này, không xác định người dùng cá nhân, để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trên trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về toàn bộ cơ sở người dùng của chúng tôi. Chúng tôi không liên kết dữ liệu được thu thập tự động này với thông tin nhận dạng cá nhân.

Việc sử dụng công nghệ theo dõi của các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác công nghệ hoặc tài sản của bên thứ ba khác trên trang web này (chẳng hạn như những công ty liên quan đến theo dõi thành công của quảng cáo) không nằm trong chính sách bảo mật này. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, clear gifs, hình ảnh và tập lệnh để giúp họ quản lý tốt hơn nội dung của họ trên trang web này. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các công nghệ này. Chúng tôi không ràng buộc thông tin được thu thập bởi các bên thứ ba này với thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng hoặc người dùng của chúng tôi.

Nhắm mục tiêu

Chúng tôi hợp tác với mạng quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang web này hoặc để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Đối tác mạng quảng cáo của chúng tôi sử dụng cookie và đèn hiệu web để thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân về các hoạt động của bạn trên trang web này và các trang web khác, để cung cấp cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên sở thích của bạn. Nếu bạn muốn không sử dụng thông tin này cho mục đích phục vụ bạn với quảng cáo được nhắm mục tiêu, bạn có thể từ chối bằng cách nhấp vào đây.

Xin lưu ý rằng điều này không loại bỏ bạn khỏi việc được phục vụ với quảng cáo. Bạn sẽ tiếp tục nhận được quảng cáo chung chung.

5. CAM KẾT

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm (như thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin kinh doanh độc quyền) trên các mẫu đơn đặt hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ mã hóa việc truyền thông tin đó bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL).

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền tải và một khi chúng tôi nhận được thông tin đó. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet, hay phương pháp lưu trữ điện tử nào, an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật trên trang web này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

6. THÔNG TIN BỔ SUNG

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web này bao gồm các liên kết đến các trang web khác có thực tiễn bảo mật có thể khác với chúng tôi. Khi bạn gửi thông tin cá nhân cho bất kỳ trang web nào, thông tin của bạn sẽ bị chi phối bởi chính sách bảo mật của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào bạn truy cập.

Vật dụng truyền thông xã hội

Trang web của chúng tôi bao gồm các tính năng phương tiện truyền thông xã hội (như nút Facebook và Twitter và các tiện ích như nút "Chia sẻ cái này") hoặc tương tác chương trình nhỏ. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn và trang nào bạn đang truy cập trên trang web này và có thể đặt cookie để cho phép tính năng hoạt động chính xác. Các tính năng và tiện ích truyền thông xã hội được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên trang web này. Tương tác của bạn với các tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp chúng

Chứng nhận

Chúng tôi có thể hiển thị lời chứng thực cá nhân của khách hàng hài lòng, ngoài các chứng thực khác, trên trang web này. Những lời chứng thực này được lấy từ một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, có thể yêu cầu thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên và địa chỉ email của bạn. Mặc dù chúng tôi không đăng thông tin nhận dạng cá nhân lên trang web này, nhưng nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa lời chứng thực của mình, vui lòng liên hệ với bộ điều khiển dữ liệu

Thay đổi chính sách này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này để phản ánh các thay đổi đối với thông lệ của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo trên trang web này trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang này để biết thông tin mới nhất về thực tiễn bảo mật của chúng tôi.

7. LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc, xin liên hệ chúng tôi qua email hoặc địa chỉ bên dưới:

Offshorecompanycorp.com

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US