Cuộn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Thời gian cập nhật: 01 Th11, 2019, 15:41 (UTC+08:00)

Trang web www.offshorecompanycorp.com được quản lý bởi One IBC Limited, một công ty đã đăng ký tại Hong Kong (Số giấy phép: TC001305) có văn phòng đăng ký là Đơn vị 1411, Tầng 14, Tháp Cosco, Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong và / hoặc One IBC Pte. Ltd, một công ty đã đăng ký tại Singapore có văn phòng đăng ký là 1 Raffles Place, #40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapore 048616 (Số giấy phép: FA20180115).

Bất kỳ bài viết hoặc ấn phẩm có trong trang web này không nhằm tư vấn bất kì kế hoạch đầu tư hoặc kinh doanh cụ thể nào. Các tác giả của các bài viết và One IBC Limited không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót hoặc mất mát nào đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hành động hoặc kiềm chế hành động theo bất kỳ tài liệu nào trong trang web này. Bạn nên tìm kiếm những lời khuyên độc lập cụ thể trước khi đưa ra bất kỳ quyết định kinh doanh hoặc đầu tư nào.

One IBC là thương hiệu được sử dụng bởi một mạng lưới các công ty tư vấn, kế toán và tư vấn độc lập, mỗi công ty đều thực hiện theo cách riêng của mình. Mạng lưới này không phải là một thực thể pháp lý riêng biệt của bất kỳ mô tả nào trong bất kỳ quốc gia/vùng lãnh thổ nào.

Mạng lưới này được quản lý bởi One IBC AG, có văn phòng đăng ký tại Hinterbergstr. 48, Steinhausen, Thụy Sĩ.

Thương hiệu và nhãn hiệu One IBC và các quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới được sở hữu bởi One IBC AG, một công ty đã đăng ký tại Thụy Sĩ.

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US