Cuộn

Tổng quan

Một công ty đã thành lập sẵn được tạo ra mà không có bất kỳ hoạt động. Công ty sau đó có thể được bán cho một người hoặc một nhóm người muốn thành lập công ty mà không cần thông qua tất cả các thủ tục tạo ra một công ty mới. Những lý do phổ biến để mua một công ty đã thành lập sẵn bao gồm:

Danh sách cập nhật toàn diện của chúng tôi về các công ty đã thành lập sẵn là có sẵn để bạn tìm kiếm và giữ chỗ. Tất cả bạn phải làm là đánh dấu vào (các) mục bạn chọn, gửi cho chúng tôi câu hỏi và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất.

Danh sách Công ty đã thành lập sẵn, sẵn sàng chuyển nhượng

Belize Belize

AFFORDABLE TECHNOLOGY LIMITED

 • Ngày thành lập công ty: May 06, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Feb 01, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Amitie Consulting Corp

 • Ngày thành lập công ty: May 09, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jan 02, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

AppsZero Inc.

 • Ngày thành lập công ty: Dec 27, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jan 02, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Berjaya Enterprise Limited

 • Ngày thành lập công ty: May 09, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jan 02, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Techkeeper Resource Limited

 • Ngày thành lập công ty: May 10, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: May 10, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

US Property Investments Corporation

 • Ngày thành lập công ty: Aug 31, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jan 02, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Vartek Solution Inc.

 • Ngày thành lập công ty: May 09, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jan 02, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Zetnano Development Inc

 • Ngày thành lập công ty: May 10, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: May 10, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn
Seychelles Seychelles

Bandwidth Global Holdings Inc.

 • Ngày thành lập công ty: Aug 17, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Aug 16, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Brill International Group Inc.

 • Ngày thành lập công ty: Mar 16, 2015
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Mar 15, 2016
 • Phí dịch vụ: US$ 889.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Deep Ocean International Limited

 • Ngày thành lập công ty: Jan 24, 2017
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jan 23, 2018
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Dream Alliance Holdings Limited

 • Ngày thành lập công ty: Aug 11, 2015
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Aug 10, 2016
 • Phí dịch vụ: US$ 889.00
 • Tình trạng: Có sẵn

KOTZ INVEST LIMITED

 • Ngày thành lập công ty: Feb 02, 2017
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Feb 01, 2018
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

LEO4X Group Limited

 • Ngày thành lập công ty: Jul 29, 2015
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jul 28, 2016
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Mark Solutions Limited

 • Ngày thành lập công ty: Jun 28, 2015
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jun 27, 2016
 • Phí dịch vụ: US$ 889.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Meadow And Co Ltd

 • Ngày thành lập công ty: Feb 02, 2017
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Feb 01, 2018
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Media Leads Limited

 • Ngày thành lập công ty: Feb 02, 2017
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Feb 01, 2018
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Smart Success Limited

 • Ngày thành lập công ty: Feb 02, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Feb 01, 2018
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Xegains Ventures Limited

 • Ngày thành lập công ty: May 16, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: May 15, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn
Belize Belize

AFFORDABLE TECHNOLOGY LIMITED

 • Ngày thành lập công ty: May 06, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Feb 01, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Amitie Consulting Corp

 • Ngày thành lập công ty: May 09, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jan 02, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

AppsZero Inc.

 • Ngày thành lập công ty: Dec 27, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jan 02, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Berjaya Enterprise Limited

 • Ngày thành lập công ty: May 09, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jan 02, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Techkeeper Resource Limited

 • Ngày thành lập công ty: May 10, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: May 10, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

US Property Investments Corporation

 • Ngày thành lập công ty: Aug 31, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jan 02, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Vartek Solution Inc.

 • Ngày thành lập công ty: May 09, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jan 02, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Zetnano Development Inc

 • Ngày thành lập công ty: May 10, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: May 10, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 940.00
 • Tình trạng: Có sẵn
Seychelles Seychelles

Bandwidth Global Holdings Inc.

 • Ngày thành lập công ty: Aug 17, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Aug 16, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Brill International Group Inc.

 • Ngày thành lập công ty: Mar 16, 2015
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Mar 15, 2016
 • Phí dịch vụ: US$ 889.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Deep Ocean International Limited

 • Ngày thành lập công ty: Jan 24, 2017
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jan 23, 2018
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Dream Alliance Holdings Limited

 • Ngày thành lập công ty: Aug 11, 2015
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Aug 10, 2016
 • Phí dịch vụ: US$ 889.00
 • Tình trạng: Có sẵn

KOTZ INVEST LIMITED

 • Ngày thành lập công ty: Feb 02, 2017
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Feb 01, 2018
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

LEO4X Group Limited

 • Ngày thành lập công ty: Jul 29, 2015
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jul 28, 2016
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Mark Solutions Limited

 • Ngày thành lập công ty: Jun 28, 2015
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Jun 27, 2016
 • Phí dịch vụ: US$ 889.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Meadow And Co Ltd

 • Ngày thành lập công ty: Feb 02, 2017
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Feb 01, 2018
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Media Leads Limited

 • Ngày thành lập công ty: Feb 02, 2017
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Feb 01, 2018
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Smart Success Limited

 • Ngày thành lập công ty: Feb 02, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: Feb 01, 2018
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Xegains Ventures Limited

 • Ngày thành lập công ty: May 16, 2016
 • Ngày gia hạn lần kế tiếp: May 15, 2017
 • Phí dịch vụ: US$ 790.00
 • Tình trạng: Có sẵn

Mua một công ty thành lập sẵn như thế nào?

Bước 1
Chọn bất cứ công ty thành lập sẵn

Chọn bất cứ công ty thành lập sẵn

Chọn bất cứ công ty thành lập sẵn nào có sẵn từ danh sách của chúng tôi

Bước 2
Chi tiết công ty của bạn

Chi tiết công ty của bạn

Cung cấp cho chúng tôi các thay đổi được đề xuất cho Công ty của bạn, chẳng hạn như Thay đổi tên, Thay đổi cấu trúc công ty, Tăng / Giảm vốn cổ phần, Dịch vụ đề cử, v.v

Bước 3
Chuẩn bị

Chuẩn bị

Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, có thể mất từ ​​3-5 ngày để chuẩn bị các tài liệu công ty liên quan và cung cấp cho bạn các bản sao mềm / cứng bằng chuyển phát nhanh (TNT, DHL, UPS, v.v.)

Bước 4
Kết thúc

Kết thúc

Công ty của bạn hiện đang hoạt động và sẵn sàng để sử dụng cho mục đích của bạn

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

1. Shelf Company là gì?
Thuật ngữ “Shelf” liên quan đến thực tế là các tài liệu hợp nhất được mua theo nghĩa đen của một kệ chứa đầy các công ty đã đăng ký trước có thể chuyển nhượng ngay lập tức cho người mua. Vì các tài liệu chính thức của công ty cho một công ty mới thường có thể mất tới 1 tuần để đến nơi, tên công ty thường được đăng ký trước để tiết kiệm thời gian chờ đợi.
2. Tôi có thể thay đổi tên của công ty tôi không?
Có. Tuy nhiên, tên công ty mới được đề xuất trước tiên phải được cơ quan đăng ký tại quốc gia thành lập chấp thuận để đảm bảo rằng tên đó chưa tồn tại. Công ty nước ngoài sẽ được tìm kiếm tên miễn phí. Một nghị quyết hội đồng quản trị phải được soạn thảo và ký bởi giám đốc của công ty, và tên mới phải được nộp chính thức với cơ quan đăng ký của công ty tại quốc gia thành lập.
3. Tôi có thể thay đổi giám đốc công ty của mình không?
Có. Nghị quyết hội đồng quản trị phải được soạn thảo và ký bởi giám đốc của công ty và chính thức nộp cho cơ quan đăng ký của công ty tại quốc gia thành lập. Giám đốc mới phải cung cấp một bản sao hộ chiếu của họ, bằng chứng về địa chỉ nhà thường trú, số điện thoại / fax và địa chỉ email cùng với một lá thư có chữ ký cho biết họ muốn trở thành giám đốc của công ty.
4. Tôi có thể thay đổi (các) cổ đông của công ty tôi không?
Có. Nghị quyết hội đồng quản trị phải được soạn thảo và ký bởi giám đốc của công ty và chính thức nộp cho cơ quan đăng ký của công ty tại quốc gia thành lập. (Các) cổ đông mới phải cung cấp một bản sao hộ chiếu của họ, bằng chứng về địa chỉ nhà thường trú, số điện thoại / fax và địa chỉ email cùng với một lá thư có chữ ký cho biết họ muốn trở thành cổ đông của công ty.
5. Tôi có thể thiết lập một tài khoản ngân hàng cho công ty của tôi không?
Có, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn mở tài khoản ngân hàng cho công ty của bạn. Thông thường chúng tôi phải cung cấp cho ngân hàng các hoạt động kinh doanh và kế hoạch tương lai của công ty bạn cho họ, bằng chứng về hoạt động kinh doanh hiện tại của bạn bằng cách sử dụng tài liệu quảng cáo của công ty, trang web của công ty, hợp đồng cho thuê sẽ giúp hỗ trợ cho việc mở tài khoản ngân hàng của bạn thành công(không áp dụng cho các doanh nghiệp mới thành lập).

Khuyến mãi

Đảo Mauritius – Điểm đến tiếp theo của các doanh nghiệp nước ngoài

Quốc gia được doanh nhân nước ngoài ưa chuộng nhất - Belize và Quần đảo Cayman

Chương trình thành viên One IBC

Chương trình thành viên One IBC

Với việc trở thành thành viên câu lạc bộ doanh nhân One IBC, quý khách sẽ được hưởng nhiều quyền lợi và ưu đãi mà chúng tôi đem lại. Có ba cấp bậc của thành viên One IBC. Khi bạn đáp ứng các điều kiện, bạn sẽ nhận được các ưu đãi khác nhau và cấp độ thành viên được tự động nâng lên dựa trên tổng số tiền dịch vụ bạn đã sử dụng tại One IBC.

Tích điểm
Tích điểm tín dụng khi sử dịch vụ. Với mỗi 100 điểm tín dụng, giá trị quy đổi tương đương US$ 1

Sử dụng điểm
Sử dụng điểm tín dụng để được giảm giá trực tiếp trên hóa đơn của bạn.

Đối tác One IBC

Đối tác One IBC

Hợp tác qua hình thức giới thiệu khách hàng

Trở thành người giới thiệu của chúng tôi với 3 bước đơn giản và nhận được hoa hồng lên đến 14% cho mỗi khách hàng bạn giới thiệu cho chúng tôi. Giới thiệu càng nhiều, hoa hồng càng cao.

Hợp tác qua hình thức trở thành đối tác chính thức

Chúng tôi tiếp cận thị trường với một mạng lưới ngày càng lớn các đối tác chuyên nghiệp mà One IBC đã và đang tích cực hỗ trợ mọi mặt về chuyên môn, bán hàng và tiếp thị.

Cập nhật tin tức ở các quốc gia/vùng lãnh thổ

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.