Cuộn
Notification

Bạn có đồng ý One IBC gửi các thông báo không?

Chúng tôi sẽ gửi những tin tức mới nhất và thú vị nhất cho bạn.

Dịch Vụ Đại Diện Pháp Lý

Đặc điểm dịch vụ

Dịch vụ Đại diện pháp lý là một cách làm hợp pháp nhằm bảo vệ danh tính và ẩn danh của chủ sở hữu thực sự của công ty. Chức năng chính của các giám đốc hoặc cổ đông được ủy quyền là duy trì sự ẩn danh của chủ sở hữu thực sự bằng cách thay thế họ trong tất cả các hồ sơ công khai liên quan đến công ty và các cơ quan phi chính phủ.

Tổng quan dịch vụ

Thông tin Dịch vụ Đại diện pháp lý

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao hộ chiếu và địa chỉ của người được ủy quyền.

Giấy ủy quyền cho giám đốc được chỉ định (có công chứng)

Quyền lợi của công ty bạn sẽ được đảm bảo theo giấy ủy quyền. Điều này giúp chứng nhận rằng bạn có toàn quyền kiểm soát công ty và giám đốc được ủy quyền sẽ chỉ đại diện cho bạn. Tất cả các hoạt động được thực hiện bởi giám đốc được ủy quyền sẽ được thực hiện theo hợp đồng này cho đến khi nó kết thúc. Sau đó, tất cả các quyền sẽ trở lại với bạn và người được đề cử không thể thay mặt bạn nữa.

Ủy quyền sở hữu cho các cổ đông danh nghĩa

Nếu bạn chỉ định một cổ đông danh nghĩa, bạn sẽ cần bảo vệ quyền của mình đối với cổ phần của bạn. Việc phát hành một văn bản ủy quyền sở hữu mà không có bất kỳ sai sót nào giúp bạn xác nhận toàn bộ quyền sở hữu cổ phần của mình khi cổ đông danh nghĩa đại diện cho bạn.

Dưới đây là hình ảnh giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc dịch vụ đại diện pháp lý:

Dịch vụ Đại diện pháp lý

Quy trình thực hiện

Bước 1
Chọn các dịch vụ bạn cần

Chọn các dịch vụ bạn cần. Cung cấp thông tin của chủ sở hữu thực của công ty (một bản sao hộ chiếu và bằng chứng về địa chỉ)

Bước 2
Thanh toán các dịch vụ bạn đã đặt hàng.

Thanh toán các dịch vụ bạn đã đặt hàng.

Bước 3
cung cấp các tài liệu về họ (KYC)

Chúng tôi sẽ chỉ định người đại diện và cung cấp các tài liệu về họ (KYC) (bản sao hộ chiếu và bằng chứng địa chỉ), Ủy quyền sở hữu (DOT) và Giấy ủy quyền (POA), nếu bạn cần những tài liệu này. Các tài liệu này có thể là Chứng nhận của Công chứng viên hoặc Công chứng hoặc tùy theo đơn đặt hàng của bạn.

Lưu ý

  • Phí dịch vụ được tính hàng năm.
  • Phí dịch vụ không bao gồm phí gửi tài liệu bản gốc của giấy ủy quyền và xác nhận cổ đông danh nghĩa đến địa chỉ cư trú của bạn.
  • Bạn có thể mở tài khoản ngân hàng cho công ty của mình với giấy ủy quyền (POA) và ủy quyền sở hữu (DOT) mà chúng tôi cung cấp.
  • Chứng nhận của công chứng viên hoặc Apostille(1) là bắt buộc đối với các dịch vụ giám đốc/cổ đông danh nghĩa khi mở tài khoản ngân hàng tại Hồng Kông, Vương quốc Anh và Singapore.
  • (1) Apostille là một loại giấy chứng nhận xác thực chữ ký trên một giấy tờ, tài liệu được công nhận bởi 117 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Apostille được chứng nhận và hợp pháp hóa các tài liệu của doanh nghiệp, cá nhân được thực hiện bởi tòa án tối cao của nước sở tại.

Bảng phí dịch vụ

Tên dịch vụ Phí dịch vụ Mô tả
Cổ đông danh nghĩa US$ 699  
Giám đốc danh nghĩa US$ 699  
Giấy ủy quyền (POA)  US$ 499 Có chữ ký của Giám đốc danh nghĩa.
Giấy ủy quyền có chứng nhận của công chứng viên US$ 499 Chứng nhận công chứng các tài liệu chi tiết của giấy ủy quyền.
Ủy quyền sở hữu (DOT) được chứng nhận bởi công chứng viên US$ 599 Chứng nhận công chứng các tài liệu chi tiết của Ủy quyền sở hữu. 
Giấy ủy quyền được được công chứng bởi tòa án tối cao (Apostille) US$ 599 Tài liệu được chứng nhận bởi Cơ quan đăng ký/Tòa án tối cao. 
Phí chuyển phát nhanh US$ 95 Chuyển phát nhanh bộ hồ sơ công ty đến địa chỉ cư trú của bạn bằng các dịch vụ chuyển phát nhanh (TNT hoặc DHL).
Người ủy thác danh nghĩa US$ 999  
Người được ủy thác danh nghĩa US$ 999  
Hội đồng danh nghĩa US$ 999  
Người sáng lập danh nghĩa US$ 999  

Lưu ý:

  • Phí dịch vụ được tính hàng năm.
  • Phí dịch vụ không bao gồm phí gửi tài liệu bản gốc của Giấy ủy quyền (POA) và Ủy quyền sở hữu (DOT) đến địa chỉ cư trú của quý khách.
  • Quý khách có thể mở tài khoản ngân hàng cho công ty của mình với Giấy ủy quyền (POA) và Ủy quyền sở hữu (DOT) do công ty chúng tôi cung cấp.
  • Chứng nhận của công chứng viên hoặc Apostille (1) là bắt buộc đối với các dịch vụ giám đốc/cổ đông danh nghĩa khi mở tài khoản ngân hàng tại Hồng Kông, Vương quốc Anh và Singapore.
  • (1) Apostille là một loại giấy chứng nhận xác thực chữ ký trên một giấy tờ, tài liệu được công nhận bởi 117 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Apostille được chứng nhận và hợp pháp hóa các tài liệu của doanh nghiệp, cá nhân được thực hiện bởi tòa án tối cao của nước sở tại.
Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

1. Thế nào là một giám đốc đại diện?

Để mang đến cho khách hàng các dịch vụ trọng yếu khác nhau cần thiết để vận hành kinh doanh thành công, như một quyền tùy chọn dịch vụ, OCC sẽ là đại diện của khách hàng dưới quyền giám đốc được đề cử. Như một quyền lợi của dịch vụ, thông tin cá nhân của giám đốc sẽ được giữ kín và bảo mật hoàn toàn. Tất cả các hợp đồng hoặc tài liệu sắp tới của công ty sẽ hiển thị tên của giám đốc được đề cử

Hơn nữa, giám đốc được đề cử sẽ được chỉ định ký vào tất cả các hợp đồng của công ty và thỏa thuận với đối tác. Chúng tôi cam kết rằng người được đề cử sẽ không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào nếu không có yêu cầu và sự cho phép đến từ khách hàng. Với kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi biết khách hàng mong đợi gì từ dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi luôn vận hành công việc theo cách uy tín và chuyên nghiệp nhất.

2. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ Cổ đông đại diện/ Giám đốc đại diện?

Một cổ đông đại diện giữ vai trò là người không được hưởng lợi, theo đó một cá nhân hoặc tổ chức được chỉ định hành động thay mặt cho cổ đông thực sự trong phạm vi đứng tên danh nghĩa. Trong hầu hết các trường hợp, một người được đề cử sẽ được dùng đến khi một cổ đông của công ty TNHH muốn ẩn danh và giữ thông tin chi tiết của họ khỏi sổ đăng ký công khai.

Giám đốc được đề cử là cá nhân hoặc một tổ chức được chỉ định hoạt động trong khả năng không điều hành thay mặt cho một người khác hoặc công ty.

Mục đích chính là để bảo vệ danh tính của giám đốc công ty thực sự; do đó, vai trò của một người được đề cử chỉ có tên là 'và chi tiết của họ sẽ xuất hiện trong hồ sơ công khai thay cho các chi tiết của thành viên thực sự. Những người được đề cử không được nhận nhiệm vụ thực tiễn, nhưng họ thường được yêu cầu ký một số tài liệu nội bộ thay mặt cho giám đốc hoặc thư ký thực sự.

3. Có bất kỳ rủi ro nào cho tôi nếu tôi sử dụng dịch vụ Cổ đông đại diện/ Giám đốc đại diện?
Không có bất cứ rủi ro nào cả, người được đề cử không thụ hưởng, không điều hành và chỉ hiển thị tên trên giấy tờ. Bạn vẫn là Chủ sở hữu của tài khoản ngân hàng công ty của bạn, chúng tôi có lập một thỏa thuận với người đề cử với các điều khoản chi tiết,các điều kiện và Giấy ủy quyền sẽ được gửi cho bạn cho phép bạn toàn quyền quyết định với công ty của mình.
4. Thế nào là một cổ đông đại diện?

Cổ đông được đề cử được chỉ định để bảo vệ chủ sở hữu thực sự của công ty khỏi bị liên kết công khai với quyền sở hữu của công ty đó.

Sau khi bổ nhiệm một cổ đông được đề cử, một thỏa thuận dịch vụ cố đông đại diện (Ủy quyền sở hữu (DOT)) sẽ được ký giữa bạn và người được đề cử.

Các cổ đông được đề cử do One IBC cung cấp hoạt động ở mức độ toàn diện và bảo mật cao nhất.

Khuyến mãi

Thành lập ngay - Lợi ích liền tay - Khi mở công ty tại Anguilla

Tháng 9 Thu Sang - Nhận ngàn ưu đãi khi gia hạn doanh nghiệp

Chương trình thành viên One IBC

Chương trình thành viên One IBC

Với việc trở thành thành viên câu lạc bộ doanh nhân One IBC, quý khách sẽ được hưởng nhiều quyền lợi và ưu đãi mà chúng tôi đem lại. Có ba cấp bậc của thành viên One IBC. Khi bạn đáp ứng các điều kiện, bạn sẽ nhận được các ưu đãi khác nhau và cấp độ thành viên được tự động nâng lên dựa trên tổng số tiền dịch vụ bạn đã sử dụng tại One IBC.

Tích điểm
Tích điểm tín dụng khi sử dịch vụ. Với mỗi 100 điểm tín dụng, giá trị quy đổi tương đương US$ 1

Sử dụng điểm
Sử dụng điểm tín dụng để được giảm giá trực tiếp trên hóa đơn của bạn.

Đối tác One IBC

Đối tác One IBC

Hợp tác qua hình thức giới thiệu khách hàng

Trở thành người giới thiệu của chúng tôi với 3 bước đơn giản và nhận được hoa hồng lên đến 14% cho mỗi khách hàng bạn giới thiệu cho chúng tôi. Giới thiệu càng nhiều, hoa hồng càng cao.

Hợp tác qua hình thức trở thành đối tác chính thức

Chúng tôi tiếp cận thị trường với một mạng lưới ngày càng lớn các đối tác chuyên nghiệp mà One IBC đã và đang tích cực hỗ trợ mọi mặt về chuyên môn, bán hàng và tiếp thị.

Cập nhật tin tức ở các quốc gia/vùng lãnh thổ

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US