Cuộn

Tải về các biểu mẫu liên quan thành lập công ty

1. Biểu mẫu đăng ký thành lập công ty

Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu đăng ký thành lập công ty
PDF | 1.91 MB | Thời gian cập nhật: 14 Th03, 2020, 10:45 (UTC+08:00)
Mẫu đăng ký thành lập công ty Tải về

2. Biểu mẫu đăng ký kế hoạch kinh doanh

Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu kế hoạch kinh doanh
PDF | 1,015.78 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 11:16 (UTC+08:00)

Mẫu kế hoạch kinh doanh cho thành lập công ty

Tải về

3. Biểu mẫu cập nhật thông tin khách hàng

Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu cập nhật thông tin
PDF | 5.52 MB | Thời gian cập nhật: 06 Th01, 2020, 11:48 (UTC+08:00)

Mẫu cập nhật thông tin để hoàn thành các yêu cầu theo luật định của Registry

Tải về

4. Thông tin loại hình công ty

Mô tả Mã QR Tải về
BIểu giá loại hình công ty TNHH Tư Nhân/ Đại Chúng ở Hồng Kong
PDF | 965.72 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 11:58 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty TNHH Tư Nhân/ Đại Chúng ở Hồng Kong

Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ở Anh
PDF | 908.49 kB | Thời gian cập nhật: 16 Th01, 2020, 14:45 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn bởi cổ phần ở Vanuatu

Tải về
BIểu giá loại hình Công ty Tư Nhân được miễn thuế ở Singapore
PDF | 1.01 MB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:18 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho Công ty Tư Nhân được miễn thuế

Tải về
Biểu giá và thông tin loại hình công ty miễn thuế ở Seychelles
PDF | 1.04 MB | Thời gian cập nhật: 06 Th04, 2020, 12:26 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty miễn thuế ở Seychelles

Biểu giá và thông tin loại hình công ty miễn thuế ở Seychelles Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty tư nhân được miễn thuế ở Marshall Islands
PDF | 951.14 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:23 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty công ty tư nhân được miễn thuế ở Marshall Islands

Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty miễn thuế ở Belize
PDF | 1.09 MB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 11:41 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty miễn thuế ở Belize

Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty miễn thuế ở Anguilla
PDF | 835.52 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 11:33 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty công ty miễn thuế ở Anguilla

Tải về
Biểu giá và thông tin cho công ty TNHH ở Delarware
PDF | 1.51 MB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 11:57 (UTC+08:00)
Tải về
Biểu giá và thông tin cho công ty BVI trách nhiệm hữu hạn
PDF | 1,014.05 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 11:42 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ở BVI

Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty kinh doanh quốc tế ở Samoa
PDF | 1.12 MB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:12 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty kinh doanh quốc tế ở Samoa

Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty tue nhân được miễn thuế ở Vanuatu
PDF | 832.44 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:24 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty tư nhân được miễn thuế ở Vanuatu

Tải về
Biểu giá và thông tin loại hình công ty Panama cho cư dân nước ngoài
PDF | 796.96 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:10 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty Panama cho cư dân nước ngoài

Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty TNHH Tư Nhân ở Gibraltar
PDF | 796.61 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 11:57 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân ở Gibraltar

Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty miễn thuế ở Bahamas
PDF | 791.48 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 11:41 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty công ty miễn thuế ở Bahamas

Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty TNHH Tư Nhân ở Cyrus
PDF | 919.87 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 11:56 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân ở Cyrus

Tải về
Biểu giá và thông tin
PDF | 838.37 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:01 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho việc thành lập công ty Malta

Tải về
Biểu giá và thông tin cho công ty TNHH ở Đảo Cayman
PDF | 1.15 MB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:45 (UTC+08:00)

Biểu giá và thông tin cho công ty TNHH ở Delarware

Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ởThụy Sĩ
PDF | 803.24 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:45 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ở Thụy Sĩ

Tải về
Biểu giá và thông tin cho công ty Hà Lan
PDF | 957.06 kB | Thời gian cập nhật: 16 Th01, 2020, 14:42 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho việc thành lập công ty ở Hà Lan

Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty holding (công ty mẹ) ở Luxembourg
PDF | 859.46 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:00 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho việc thành lập công ty holding ở Luxembourge

Tải về
Biểu giá loại hình công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
PDF | 620.63 kB | Thời gian cập nhật: 21 Th04, 2020, 17:39 (UTC+08:00)

Biểu giá loại hình công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Biểu giá loại hình công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hợp danh ở Anh
PDF | 835.57 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:47 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hợp Danh ở Anh

Tải về
Biểu giá và thông tin cho công ty Đại chúng hoặc Nôi bộ ở Delarware
PDF | 1.51 MB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:45 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho công ty công ty Đại chúng hoặc Nôi bộ ở Delarware

Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty TNHH ở Belize
PDF | 1.26 MB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 11:41 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty TNHH ở Belize

Tải về
Biểu giá và thông tin loại hình công ty GBC1 ( giấy phép kinh doanh toàn cầu loại 1) ở Mauritius
PDF | 810.15 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:01 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty GBC1 ở Mauritius

Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty thương mại ở Luxembourg
PDF | 849.19 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:00 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho việc thành lập công ty thương mại ở Luxembourge

Tải về
Biểu giá và thông tin loại hình công ty được ủy quyền ở Mauritius
PDF | 819.56 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:01 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty đucợ ủy quyền ở Mauritius

Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Tư Nhân ởThụy Sĩ
PDF | 907.84 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:22 (UTC+08:00)
Tải về
Biểu giá loại hình công ty liên doanh tại Việt Nam
PDF | 518.07 kB | Thời gian cập nhật: 21 Th04, 2020, 18:02 (UTC+08:00)

Biểu giá loại hình công ty liên doanh tại Việt Nam

Biểu giá loại hình công ty liên doanh tại Việt Nam Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Cổ Phần ở Thụy Sĩ
PDF | 887.62 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:46 (UTC+08:00)
Tải về

5. Tài liệu mẫu

Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ở Hong Kong
PDF | 133.03 kB | Thời gian cập nhật: 18 Th07, 2019, 12:56 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ở Hong Kong Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp loại hình công ty TNHH
PDF | 2.27 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 10:57 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp loại hình công ty TNHH Tải về
Mẫu Bizfile (hồ sơ doanh nghiệp)
PDF | 5.73 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:03 (UTC+08:00)
Mẫu Bizfile (hồ sơ doanh nghiệp) Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 2.30 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:06 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 222.12 kB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:07 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 19.33 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:17 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 8.71 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:18 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
COI Asian Interchange Market Inc Sample
PDF | 404.16 kB | Thời gian cập nhật: 24 Th12, 2018, 11:41 (UTC+08:00)

Certificate of Incorporation Interchange Market Inc (sample)

COI Asian Interchange Market Inc Sample Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 723.15 kB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:21 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 6.19 MB | Thời gian cập nhật: 11 Th01, 2019, 11:57 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 2.88 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:23 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 8.10 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:23 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 2.00 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:24 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 893.05 kB | Thời gian cập nhật: 23 Th11, 2018, 15:37 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 5.07 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:27 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 172.17 kB | Thời gian cập nhật: 24 Th12, 2018, 17:17 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 219.54 kB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:30 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 182.09 kB | Thời gian cập nhật: 28 Th12, 2018, 10:46 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu N01 loại hình công ty TNHH
PDF | 2.18 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 10:58 (UTC+08:00)
Tải về
Bảng so sánh loại hình doanh nghiệp ở Singapore
PDF | 1.82 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:04 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu Bảng điều khoản và điều lệ của tổ chức
PDF | 9.33 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:07 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 4.13 MB | Thời gian cập nhật: 24 Th12, 2018, 11:41 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu Bảng điều khoản và điều lệ của tổ chức
PDF | 1.28 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:25 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu Bảng điều khoản và điều lệ của tổ chức
PDF | 1.31 MB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2019, 11:52 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu Bảng điều khoản và điều lệ của tổ chức
PDF | 6.64 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:30 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu Bảng điều khoản và điều lệ của tổ chức
PDF | 7.06 MB | Thời gian cập nhật: 28 Th12, 2018, 10:45 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp loại hình công ty TNHH Hợp Danh
PDF | 2.30 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 10:59 (UTC+08:00)
Tải về
Bảng phân loại ngành
XLS | 369.00 kB | Thời gian cập nhật: 02 Th01, 2019, 11:49 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu NNC1
PDF | 4.70 MB | Thời gian cập nhật: 28 Th12, 2018, 10:44 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu LLIN01 loại hình công ty TNHH Hợp Danh
PDF | 4.87 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:00 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 168.70 kB | Thời gian cập nhật: 02 Th01, 2019, 11:50 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu hiến pháp của công ty
PDF | 430.91 kB | Thời gian cập nhật: 02 Th01, 2019, 11:50 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu MT4 đăng ký nhãn hiệu thương mại
PDF | 72.55 kB | Thời gian cập nhật: 03 Th01, 2019, 16:28 (UTC+08:00)
Tải về

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US