Lëvizni
Notification

A do ta lejoni One IBC t'ju dërgojë njoftime?

Ne vetëm do t'ju njoftojmë lajmet më të reja dhe zbavitëse.

Po lexoni në Shqip përkthim nga një program AI. Lexoni më shumë në Disclaimer dhe na mbështesni për të redaktuar gjuhën tuaj të fortë. Preferoni në anglisht .

Kompleti i Kompanisë Ndërkombëtare Samoa (IC)

Koha e azhurnuar: 31 Oct, 2018, 19:54 (UTC+08:00)
Certifikata e inkorporimit
Memorandum & Artikuj të Shoqatës
Njoftimi i situatës dhe ndryshimeve
Zgjidhja e aksionarit
Kërkesë për aksion
Çertifikatën e Ndarjes
Pëlqimi për të vepruar si Agjent Rezident
Pëlqimi për të vepruar si Drejtor
Pëlqimi për të vepruar si sekretar
Rezolutat e Drejtorit
Formulari i transferimit të aksioneve
Certifikatë nga një kompani e besuar
Rezoluta e Drejtorit për Regjistrat e Llogarive

Rreth Nesh

Ne jemi gjithmonë krenarë që jemi një ofrues me përvojë i Shërbimeve Financiare dhe të Korporatave në tregun ndërkombëtar. Ne ju ofrojmë vlerën më të mirë dhe më konkurruese për ju si klientë të vlerësuar për të shndërruar qëllimet tuaja në një zgjidhje me një plan të qartë veprimi. Zgjidhja jonë, suksesi juaj.

US