Cuộn

Samoa - Tài liệu Công ty quốc tế (IC)

Thời gian cập nhật: 31 Th10, 2018, 19:54 (UTC+08:00)
Giấy chứng nhận thành lập
Điều lệ thành lập và hoạt động của công ty
Thông báo chung về tình hình và các thay đổi
Nghị quyết của Cổ đông
Đơn đăng ký cổ phần
Giấy chứng nhận cổ phần
Chấp thuận làm Đại lý Đăng ký
Chấp thuận vai trò Giám đốc
Chấp thuận vai trò Thư ký
Nghị quyết của Giám đốc
Đơn chuyển cổ phần
Giấy chứng nhận của công ty Ủy thác
Nghị quyết của Giám đốc về quyết toán.

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US