Lëvizni
Notification

A do ta lejoni One IBC t'ju dërgojë njoftime?

Ne vetëm do t'ju njoftojmë lajmet më të reja dhe zbavitëse.

Po lexoni në Shqip përkthim nga një program AI. Lexoni më shumë në Disclaimer dhe na mbështesni për të redaktuar gjuhën tuaj të fortë. Preferoni në anglisht .

Kompleti i Kompanisë Private të Kipros Qipro

Koha e azhurnuar: 31 Oct, 2018, 20:06 (UTC+08:00)
Certifikata e inkorporimit
Memorandumi i Shoqatës dhe Artikulli i Asociimit
Prokura
Deklarata e Mirëbesimit
Regjistri i Drejtorit
Regjistri i sekretarëve
Rezoluta e parë unanime me shkrim e bordit të drejtorëve
Emërimi i Drejtorit
Pëlqimi për të vepruar si drejtori i kompanisë
Pëlqimi i sekretarit
Ndar çertifikatën

Rreth Nesh

Ne jemi gjithmonë krenarë që jemi një ofrues me përvojë i Shërbimeve Financiare dhe të Korporatave në tregun ndërkombëtar. Ne ju ofrojmë vlerën më të mirë dhe më konkurruese për ju si klientë të vlerësuar për të shndërruar qëllimet tuaja në një zgjidhje me një plan të qartë veprimi. Zgjidhja jonë, suksesi juaj.

US