Cuộn

Cyprus - Tài liệu Công ty trách nhiệm hữu hạn

Thời gian cập nhật: 31 Th10, 2018, 20:06 (UTC+08:00)
Giấy chứng nhận thành lập
Điều lệ thành lập và điều lệ hoạt động công ty
Giấy ủy quyền
Đơn ủy thác
Sổ đăng ký Giám đốc
Sổ đăng ký Thư ký
Văn bản nghị quyết đầu tiên của Hội đồng Quản trị
Giấy bổ nhiệm Giám đốc.
Biên bản chấp nhận vị trí Giám đốc
Biên bản đồng ý từ Thư ký
Giấy chứng nhận cổ phần

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US