Lëvizni
Notification

A do ta lejoni One IBC t'ju dërgojë njoftime?

Ne vetëm do t'ju njoftojmë lajmet më të reja dhe zbavitëse.

Po lexoni në Shqip përkthim nga një program AI. Lexoni më shumë në Disclaimer dhe na mbështesni për të redaktuar gjuhën tuaj të fortë. Preferoni në anglisht .

Kompleti i Kompanisë Ndërkombëtare të Biznesit Belize (IBC)

Koha e azhurnuar: 31 Oct, 2018, 19:50 (UTC+08:00)
Memorandum & Artikuj të Shoqatës të vulosur nga Regjistruesi i Kompanive në Belize;
Certifikata e inkorporimit
Rezoluta e Drejtorit me shkrim
Regjistri i udhëzuesve dhe anëtarëve dhe pronarëve të dobishëm
Ndar çertifikatën
Zgjidhja e pajtimtarit me shkrim
Regjistri i Drejtorëve
Regjistri i Anëtarëve

Rreth Nesh

Ne jemi gjithmonë krenarë që jemi një ofrues me përvojë i Shërbimeve Financiare dhe të Korporatave në tregun ndërkombëtar. Ne ju ofrojmë vlerën më të mirë dhe më konkurruese për ju si klientë të vlerësuar për të shndërruar qëllimet tuaja në një zgjidhje me një plan të qartë veprimi. Zgjidhja jonë, suksesi juaj.

US