Cuộn

Belize - Tài liệu Công ty kinh doanh quốc tế (IBC)

Thời gian cập nhật: 31 Th10, 2018, 19:50 (UTC+08:00)
Điều lệ thành lập và hoạt động của công ty được đóng dấu bởi Cơ quan đăng ký Belize
Giấy chứng nhận thành lập
Nghị quyết bằng văn bản của Giám đốc
Sổ đăng ký Giám đốc, Cổ đông và Chủ sở hữu.
Giấy chứng nhận cổ phần
Nghị quyết bằng văn bản của Cổ đông
Đăng ký của Giám đốc
Đăng ký của các Thành viên Công ty

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US