Lëvizni
Notification

A do ta lejoni One IBC t'ju dërgojë njoftime?

Ne vetëm do t'ju njoftojmë lajmet më të reja dhe zbavitëse.

Licencimi i Biznesit - FAQ

1. Çfarë dokumentesh nevojiten për të aplikuar për licencë?
Në varësi të llojeve të licencës që ju nevojitet, ju normalisht duhet të siguroni dokumentin e personit tuaj juridik, informacionin e aksionerit / drejtorit, planin e biznesit dhe disa të tjerë, të tilla si auditimi i deklaratës financiare, marrëveshja e zyrës së qirasë etj. Të jeni të sigurt se ne do t'ju mbështesim ta bëni atë të gjitha
2. Cilat licenca ofrojnë Offshore Company Corp ?
Në varësi të biznesit tuaj, ne mund t'ju mbështesim për të marrë ndonjë licencë të kërkuar nga qeveria lokale. Kontaktoni me ne për detaje të mëtejshme.

Rreth Nesh

Ne jemi gjithmonë krenarë që jemi një ofrues me përvojë i Shërbimeve Financiare dhe të Korporatave në tregun ndërkombëtar. Ne ju ofrojmë vlerën më të mirë dhe më konkurruese për ju si klientë të vlerësuar për të shndërruar qëllimet tuaja në një zgjidhje me një plan të qartë veprimi. Zgjidhja jonë, suksesi juaj.

US