Lëvizni
Notification

A do ta lejoni One IBC t'ju dërgojë njoftime?

Ne vetëm do t'ju njoftojmë lajmet më të reja dhe zbavitëse.

Po lexoni në Shqip përkthim nga një program AI. Lexoni më shumë në Disclaimer dhe na mbështesni për të redaktuar gjuhën tuaj të fortë. Preferoni në anglisht .

Licencimi i Biznesit - Shkarkoni

1. Mauritius

Përshkrim Kodi QR Shkarko
Tregtarët e investimeve të huaja - Segmenti i derivateve të mallrave - Shtojca e aplikimit
PDF | 94.97 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:20 (UTC+08:00)
Tregtarët e investimeve të huaja - Segmenti i derivateve të mallrave - Shtojca e aplikimit Shkarko
Tregtarët e investimeve të huaja - Segmenti i derivateve të mallrave - Formulari i aplikimit
PDF | 31.81 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:21 (UTC+08:00)
Tregtarët e investimeve të huaja - Segmenti i derivateve të mallrave - Formulari i aplikimit Shkarko
Tregtarët e investimeve të huaja - Segmenti i derivateve të mallrave - Lista kontrolluese
PDF | 8.12 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:29 (UTC+08:00)
Tregtarët e investimeve të huaja - Segmenti i derivateve të mallrave - Lista kontrolluese Shkarko
Tregtarët e investimeve të huaja - Segmenti i derivateve të valutave - Shtojca e aplikimit
PDF | 94.97 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:46 (UTC+08:00)
Tregtarët e investimeve të huaja - Segmenti i derivateve të valutave - Shtojca e aplikimit Shkarko
Tregtarët e investimeve të huaja - Segmenti i derivateve të valutave - Formulari i aplikimit
PDF | 193.92 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:46 (UTC+08:00)
Tregtarët e investimeve të huaja - Segmenti i derivateve të valutave - Formulari i aplikimit Shkarko
Tregtarët e investimeve të huaja - Segmenti i derivateve të valutave - Lista kontrolluese
PDF | 8.14 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:46 (UTC+08:00)
Tregtarët e investimeve të huaja - Segmenti i derivateve të valutave - Lista kontrolluese Shkarko
Skema e Investimeve Kolektive (CIS) & Licenca e Fondit - CIS (Fond i Vetëm) - Shtojca e Aplikacionit
PDF | 94.97 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:46 (UTC+08:00)
Skema e Investimeve Kolektive (CIS) & Licenca e Fondit - CIS (Fond i Vetëm) - Shtojca e Aplikacionit Shkarko
Skema e Investimeve Kolektive (CIS) & Licenca e Fondit - CIS (Fond i Vetëm) - Aplikimi Af Sec
PDF | 193.36 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:46 (UTC+08:00)
Skema e Investimeve Kolektive (CIS) & Licenca e Fondit - CIS (Fond i Vetëm) - Aplikimi Af Sec Shkarko
Skema e Investimeve Kolektive (CIS) & Licenca e Fondit - CIS (Fond i Vetëm) - Lista kontrolluese sek
PDF | 635.13 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:46 (UTC+08:00)
Skema e Investimeve Kolektive (CIS) & Licenca e Fondit - CIS (Fond i Vetëm) - Lista kontrolluese sek Shkarko
Skema e Investimeve Kolektive (CIS) & Licenca e Fondit - Fondi i mbyllur - Aplikimi Af Sec
PDF | 193.62 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:46 (UTC+08:00)
Skema e Investimeve Kolektive (CIS) & Licenca e Fondit - Fondi i mbyllur - Aplikimi Af Sec Shkarko
Skema e Investimeve Kolektive (CIS) & Licenca e Fondit - Fondi i mbyllur - Shtojca e Aplikimit
PDF | 94.97 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:47 (UTC+08:00)
Skema e Investimeve Kolektive (CIS) & Licenca e Fondit - Fondi i mbyllur - Shtojca e Aplikimit Shkarko
Skema e Investimeve Kolektive (CIS) & Licenca e Fondit - Fondi i mbyllur i mbyllur - Lista kontrolluese sek
PDF | 616.11 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:47 (UTC+08:00)
Skema e Investimeve Kolektive (CIS) & Licenca e Fondit - Fondi i mbyllur i mbyllur - Lista kontrolluese sek Shkarko
Licenca e Bankës së Investimeve - Shtojca e Aplikimit
PDF | 94.97 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:48 (UTC+08:00)
Licenca e Bankës së Investimeve - Shtojca e Aplikimit Shkarko
Licenca e Bankës së Investimeve - Formulari i aplikimit
PDF | 191.00 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:48 (UTC+08:00)
Licenca e Bankës së Investimeve - Formulari i aplikimit Shkarko
Licenca e Bankës së Investimeve - Komentet mbi rregullat e investimeve bankare shtator 2016
PDF | 78.79 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 11:49 (UTC+08:00)
Licenca e Bankës së Investimeve - Komentet mbi rregullat e investimeve bankare shtator 2016 Shkarko
Licenca e Bankës së Investimeve - Lista e Kontrollit të Kërkesave
PDF | 741.98 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:16 (UTC+08:00)
Licenca e Bankës së Investimeve - Lista e Kontrollit të Kërkesave Shkarko
Licenca e Shërbimeve të Ndërmjetësimit të Pagesave - Shtojca e Aplikimit
PDF | 94.97 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:18 (UTC+08:00)
Licenca e Shërbimeve të Ndërmjetësimit të Pagesave - Shtojca e Aplikimit Shkarko
Licenca e Shërbimeve të Ndërmjetësimit të Pagesave - Lista e Kontrollit të Licencës
PDF | 80.69 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 15:32 (UTC+08:00)
Licenca e Shërbimeve të Ndërmjetësimit të Pagesave - Lista e Kontrollit të Licencës Shkarko
Licenca e Shërbimeve të Ndërmjetësimit të Pagesave - Formulari i Shërbimeve të Ndërmjetësimit të Pagesave
PDF | 199.10 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:18 (UTC+08:00)
Licenca e Shërbimeve të Ndërmjetësimit të Pagesave - Formulari i Shërbimeve të Ndërmjetësimit të Pagesave Shkarko
Licencë Sand Box (Licencë Virtuale e Tregtimit të Valutave) - Licencë për Planin e Kërkimit-Kërkuesit-RSL
PDF | 77.57 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:21 (UTC+08:00)
Licencë Sand Box (Licencë Virtuale e Tregtimit të Valutave) - Licencë për Planin e Kërkimit-Kërkuesit-RSL Shkarko
Licencë për Sand Box (Licencë Virtuale e Tregtimit të Monedhave) - Udhëzime-Rregullatore-Sandbox-Licencë-RSL
PDF | 342.61 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 14:37 (UTC+08:00)
Licencë për Sand Box (Licencë Virtuale e Tregtimit të Monedhave) - Udhëzime-Rregullatore-Sandbox-Licencë-RSL Shkarko
Licencë Sand Box (Licencë Virtuale e Tregtimit të Valutave) - Broshura Mauritius-2017
PDF | 5.95 MB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:21 (UTC+08:00)
Licencë Sand Box (Licencë Virtuale e Tregtimit të Valutave) - Broshura Mauritius-2017 Shkarko
Forma e aplikimit për menaxhimin e aseteve - Aplikimi Af Fs
PDF | 198.43 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:23 (UTC+08:00)
Shkarko
Formulari i aplikimit për menaxhimin e pasurisë - Shtojca e aplikimit
PDF | 94.97 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:46 (UTC+08:00)
Shkarko
Forma e aplikimit për menaxhimin e aseteve - Lista kontrolluese Lc Fs
PDF | 81.10 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:47 (UTC+08:00)
Shkarko
Pyetësori personal FSC All Licence
PDF | 35.79 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:48 (UTC+08:00)
Shkarko
Formulari i aplikimit për ndërmjetësin e tregtarëve të letrave me vlerë të Mauritius
PDF | 86.88 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:49 (UTC+08:00)
Shkarko
Formulari i aplikimit për ndërmjetësimin e tregtarëve të letrave me vlerë të Mauritius - Aneks
PDF | 94.97 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:49 (UTC+08:00)
Shkarko
Formulari i aplikimit të ndërmjetësit të tregtarëve të letrave me vlerë të Mauritius - Kërkesa
PDF | 62.98 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:50 (UTC+08:00)
Shkarko
Forma e Aplikimit për Shërbime Ndërmjetësuese të Pagesave në Mauritius
DOC | 111.00 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:50 (UTC+08:00)
Shkarko

2. Belize

Përshkrim Kodi QR Shkarko
Forma e Aplikimit për Menaxherin e Investimeve të Miratuar nga Belize
PDF | 2.55 MB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:51 (UTC+08:00)
Forma e Aplikimit për Menaxherin e Investimeve të Miratuar nga Belize Shkarko

3. Hong Kong

Përshkrim Kodi QR Shkarko
Formulari i aplikimit për Hong Kong SBO
PDF | 1.07 MB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:52 (UTC+08:00)
Formulari i aplikimit për Hong Kong SBO Shkarko
Shembull i Klasës 1 të Hong Kongut SBO
PDF | 368.42 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:52 (UTC+08:00)
Shembull i Klasës 1 të Hong Kongut SBO Shkarko
Shembull Klasi BO Hong Kong
PDF | 494.95 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:53 (UTC+08:00)
Shembull Klasi BO Hong Kong Shkarko

4. Singapori

Përshkrim Kodi QR Shkarko
Mirënjohje e Licencës SBO të Singaporit
PDF | 52.58 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:54 (UTC+08:00)
Mirënjohje e Licencës SBO të Singaporit Shkarko
Shembull i licencës Singapore SBO
PDF | 485.88 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:55 (UTC+08:00)
Shembull i licencës Singapore SBO Shkarko
Objekti i vlerës së ruajtur në Singapor (SVF) - Formulari B
XLSX | 14.79 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:57 (UTC+08:00)
Objekti i vlerës së ruajtur në Singapor (SVF) - Formulari B Shkarko
Udhëzime të Lehtësisë së Ruajtur të Singaporit (SVF)
PDF | 69.91 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 12:57 (UTC+08:00)
Udhëzime të Lehtësisë së Ruajtur të Singaporit (SVF) Shkarko
Zbatimi i licencës për agjentin e udhëtimit në Singapor
PDF | 953.03 kB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 14:19 (UTC+08:00)
Zbatimi i licencës për agjentin e udhëtimit në Singapor Shkarko

5. Vanuatu

Përshkrim Kodi QR Shkarko
Vanuatu Shembull i licencave kryesore të letrave me vlerë të SDL
PDF | 4.36 MB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 14:21 (UTC+08:00)
Vanuatu Shembull i licencave kryesore të letrave me vlerë të SDL Shkarko
Vanuatu Shembull i Licencave të Përfaqësuesit të SDL
PDF | 4.00 MB | Koha e azhurnuar: 23 Nov, 2018, 14:21 (UTC+08:00)
Vanuatu Shembull i Licencave të Përfaqësuesit të SDL Shkarko

Rreth Nesh

Ne jemi gjithmonë krenarë që jemi një ofrues me përvojë i Shërbimeve Financiare dhe të Korporatave në tregun ndërkombëtar. Ne ju ofrojmë vlerën më të mirë dhe më konkurruese për ju si klientë të vlerësuar për të shndërruar qëllimet tuaja në një zgjidhje me një plan të qartë veprimi. Zgjidhja jonë, suksesi juaj.

US