Lëvizni
Notification

A do ta lejoni One IBC t'ju dërgojë njoftime?

Ne vetëm do t'ju njoftojmë lajmet më të reja dhe zbavitëse.

Po lexoni në Shqip përkthim nga një program AI. Lexoni më shumë në Disclaimer dhe na mbështesni për të redaktuar gjuhën tuaj të fortë. Preferoni në anglisht .

Kompania me Përgjegjësi të Kufizuar Hollandeze (Holland LLC) | Paketa e ndërmarrjes

Koha e azhurnuar: 31 Oct, 2018, 20:11 (UTC+08:00)
Certifikata e inkorporimit
Nenet e Shoqatës
Regjistri i anëtarit / zyrtarit
Memorandum & Artikuj të Shoqatës
Çertifikatën e Ndarjes
Takimi i Parë i Drejtorit
Ekstrakt i Regjistrit të Biznesit Dhoma e Tregtisë Hollandeze
Prokurë e Përgjithshme
Rezoluta e Drejtorit të Korporatës
Deklarata e Mirëbesimit
Regjistri i aksionarëve

Rreth Nesh

Ne jemi gjithmonë krenarë që jemi një ofrues me përvojë i Shërbimeve Financiare dhe të Korporatave në tregun ndërkombëtar. Ne ju ofrojmë vlerën më të mirë dhe më konkurruese për ju si klientë të vlerësuar për të shndërruar qëllimet tuaja në një zgjidhje me një plan të qartë veprimi. Zgjidhja jonë, suksesi juaj.

US