Lëvizni
Notification

A do ta lejoni One IBC t'ju dërgojë njoftime?

Ne vetëm do t'ju njoftojmë lajmet më të reja dhe zbavitëse.

Po lexoni në Shqip përkthim nga një program AI. Lexoni më shumë në Disclaimer dhe na mbështesni për të redaktuar gjuhën tuaj të fortë. Preferoni në anglisht .

Kompleti i Kompanisë Globale të Biznesit Mauritius (Mauritius GBC 1)

Koha e azhurnuar: 31 Oct, 2018, 19:57 (UTC+08:00)
Certifikata e inkorporimit
Pëlqimi i Drejtorëve
Pëlqimi i aksionarëve
Zgjidhja e Regjistrit të Interesit
Procesverbalet
Çertifikatën e Ndarjes
Regjistri i Drejtorëve
Regjistri i zyrtarëve
Regjistrohu ndaj
Dokumentet statutore
Rezoluta me shkrim e drejtorit të vetëm të Kompanisë
Prokurë e Përgjithshme
Rezoluta e Drejtorit të Korporatës
Deklarata e Mirëbesimit

Rreth Nesh

Ne jemi gjithmonë krenarë që jemi një ofrues me përvojë i Shërbimeve Financiare dhe të Korporatave në tregun ndërkombëtar. Ne ju ofrojmë vlerën më të mirë dhe më konkurruese për ju si klientë të vlerësuar për të shndërruar qëllimet tuaja në një zgjidhje me një plan të qartë veprimi. Zgjidhja jonë, suksesi juaj.

US