Lëvizni
Notification

A do ta lejoni One IBC t'ju dërgojë njoftime?

Ne vetëm do t'ju njoftojmë lajmet më të reja dhe zbavitëse.

Po lexoni në Shqip përkthim nga një program AI. Lexoni më shumë në Disclaimer dhe na mbështesni për të redaktuar gjuhën tuaj të fortë. Preferoni në anglisht .

Gibraltar Private Limited nga Aksionet e Kompanisë Kit

Koha e azhurnuar: 31 Oct, 2018, 20:01 (UTC+08:00)
Certifikata e inkorporimit
Memorandum & Artikuj të Shoqatës
Emërimi i Drejtorit të Parë nga Pajtimtari
Regjistri i Anëtarëve
Rezoluta e Parë e Drejtorit
Çertifikatën e Ndarjes
Marrëveshja e Menaxhimit
Kopja e Regjistrit të Regjistrit të Aksioneve
Kopja e Regjistrit të Sekretarëve
Marrëveshja e Menaxhimit

Rreth Nesh

Ne jemi gjithmonë krenarë që jemi një ofrues me përvojë i Shërbimeve Financiare dhe të Korporatave në tregun ndërkombëtar. Ne ju ofrojmë vlerën më të mirë dhe më konkurruese për ju si klientë të vlerësuar për të shndërruar qëllimet tuaja në një zgjidhje me një plan të qartë veprimi. Zgjidhja jonë, suksesi juaj.

US