Cuộn

Câu hỏi thường gặp

1. Khi nào nên hoàn trả lợi nhuận hàng năm?

Lợi nhuận hàng năm phải được gửi đến Cơ quan đăng ký công ty để đăng ký trong vòng 42 ngày sau ngày hoàn trả của công ty. Các loại hình công ty khác nhau có ngày trở lại khác nhau.

Một công ty TNHH Cổ phần Tư nhân (trừ năm thành lập)

Mang lại lợi nhuận hàng năm cho mỗi năm trong vòng 42 ngày sau ngày kỷ niệm ngày thành lập công ty.

Dành cho công ty TNHH Cổ phần Đại chúng

Bạn phải mang lại lợi nhuận hàng năm đối với mỗi năm tài chính.

Ngày hoàn trả của Công ty TNHH Cổ phần Đại chúng là 6 tháng sau khi kết thúc thời gian tham chiếu kế toán của công ty

Thời gian tham chiếu kế toán là khoảng thời gian tham chiếu báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán & kiểm toán ở Vương quốc Anh

2. Làm thế nào để nộp tờ khai thuế cho công ty TNHH Cổ phần Tư nhân Vương quốc Anh của bạn?

Bạn cần phải cung cấp:

 • Tài khoản công ty TNHH của bạn tài khoản theo luật định
 • Các tài khoản được yêu cầu bởi các quy tắc của Hiệp hội chưa hợp nhất của bạn
 • Các khoản vay của Giám đốc (tiền nợ cho doanh nghiệp của bạn) chưa được hoàn trả vào cuối kỳ kế toán
 • Lợi nhuận từ việc bán tài sản ("phí tăng")
 • Cứu trợ bạn đang yêu cầu
 • Phụ cấp vốn bạn đang đòi cho tài sản kinh doanh
 • Mất mát mà bạn yêu cầu

Sau khi kết thúc năm tài chính, công ty TNHH Cổ phần Tư nhân của bạn phải chuẩn bị:

 • Tài khoản hàng năm đầy đủ (‘theo luật định)
 • Tờ khai thuế của công ty
3. Các yêu cầu tối thiểu để thành lập một công ty TNHH ở Vương quốc Anh là gì?

Công ty TNHH Cổ phần Tư nhân Vương quốc Anh (LTD) cơ bản phải bao gồm ít nhất:

 • một giám đốc (cá nhân)
 • một cổ đông (cá nhân hoặc doanh nghiệp)
 • một địa chỉ văn phòng đăng ký tại Vương quốc Anh (hộp PO không được phép).

Công ty Offshore Company Corp sẽ cung cấp một địa chỉ văn phòng đăng ký và các dịch vụ thư ký. Công ty Offshore Company Corp cũng có thể cung cấp một giám đốc danh nghĩa và một cổ đông danh nghĩa nếu cần để bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Không có vốn cổ phần tối thiểu theo quy định. Số lượng cổ phiếu thông thường Chính phủ Anh sẽ phát hành là 1000 với giá 1 bảng mỗi cổ phiếu.

Yêu cầu tối thiểu để thành lập Công ty TNHH Cổ phần Tư nhân Anh (LTD) là ít nhất một cổ đông và một giám đốc, có thể là cùng một người.

Xem thêm: Thành lập công ty TNHH tại Vương quốc Anh

4. Tôi không phải là công dân Vương Quốc Anh và cũng không cư trú ở đó. Vậy tôi có thể thành lập công ty ở đó không?

Vương Quốc Anh không quy định về quốc tịch của giám đốc hay cổ đông. Một người nước ngoài có thể có quyền sở hữu 100% của công ty tại Vương quốc Anh.

5. Công ty TNHH Cổ phần Tư nhân hoặc Công ty TNHH hợp danh (LLP) của Vương Quốc Anh - Cách thức hoạt động?

Làm thế nào để thành lập công ty Vương quốc Anh của bạn?

Step 1 Thành lập công ty tại Vương quốc Anh, ban đầu, đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin chi tiết về tên và thông tin của Cổ đông / Giám đốc. Bạn có thể chọn dịch vụ bạn cần, bình thường với 2 ngày làm việc hoặc một ngày làm việc trong trường hợp khẩn cấp. Hơn nữa, cung cấp tên công ty đề xuất để chúng tôi có thể kiểm tra tính đủ điều kiện của tên công ty trong Cục quản lý doanh nghiệp

Step 2 Bạn thanh toán cho phí dịch vụ của chúng tôi và Phí chính phủ của Vương quốc Anh yêu cầu. Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ,Visa Visa Discover American , Paypal Paypal hoặc Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng HSBC của chúng tôi HSBC bank account 

Step 3 Sau khi thu thập thông tin đầy đủ từ bạn, Công ty Offshore Company Corp sẽ gửi cho bạn bản mềm tài liệu công ty (Giấy chứng nhận thành lập, Đăng ký kinh doanh, NNC1, Giấy chứng nhận cổ phần, Bản ghi nhớ của Hiệp hội và Bài viết, v.v.) thông qua email. Toàn bộ tài liệu của công ty Vương quốc Anh sẽ chuyển phát nhanh đến địa chỉ nhà bạn bằng dịch vụ chuyển phát nhanh (TNT, DHL hoặc UPS, v.v.).

Bạn có thể mở tài khoản ngân hàng cho công ty của mình ở Châu Âu, Hồng Kông, Singapore hoặc các khu vực pháp lý khác được hỗ trợ tài khoản ngân hàng nước ngoài! Bạn được tự do chuyển tiền quốc tế theo công ty của bạn.

Công ty Vương quốc Anh của bạn đã thành lập xong, sẵn sàng để làm kinh doanh quốc tế!, sẵn sàng để làm kinh doanh quốc tế!

6. Thư ký kinh doanh là gì?

Nhiệm vụ của công ty thư ký kinh doanh là đảm nhiệm phần trăm nghĩa vụ của các giám đốc điều hành. Ví dụ, Ghi chép lại các sổ đăng ký theo luật định và hồ sơ của công ty. Hơn nữa, công ty thư ký sẽ cung cấp một địa chỉ kinh doanh cho công ty của quý khách.

7. Sự khác biệt chính của LLPs giữa các công ty TNHH là gì?
Công ty TNHH Công ty LLPs
Có thể được đăng ký, sở hữu và quản lý bởi chỉ một cá nhân - một người duy nhất đóng vai trò là giám đốc và cổ đông Cần tối thiểu hai thành viên để thiết lập công ty LLP.
Trách nhiệm của các cổ đông hoặc người bảo lãnh được giới hạn ở số tiền được trả hoặc chưa trả trên cổ phiếu của họ, hoặc số tiền bảo lãnh của họ. Trách nhiệm của các thành viên LLP được giới hạn ở số tiền mà mỗi thành viên đảm bảo phải trả nếu doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính hoặc bị tổn thương.
Một công ty TNHH có thể nhận được khoản vay và đầu tư vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài. Công ty LLP chỉ có thể nhận được vốn vay. Nó không thể cung cấp cổ phần vốn trong doanh nghiệp cho các thành viên không phải là LLP.
Các công ty TNHH đóng thuế doanh nghiệp và thuế lãi vốn đối với tất cả thu nhập chịu thuế. Thành viên LLP nộp thuế thu nhập, Bảo hiểm quốc gia và thuế lãi vốn đối với tất cả thu nhập chịu thuế. Bản thân LLP không có nghĩa vụ thuế.
Quý khách cần thông báo cho công ty Thư ký cho mỗi lần thay đổi giám đốc, cổ đông. Việc thay đổi cấu trúc quản lý nội bộ và phân phối lợi nhuận trong LLP sẽ dễ dàng hơn.

Xem thêm:

8. Địa chỉ Văn phòng ảo và Dịch vụ Địa chỉ Đăng ký với công ty của tôi là gì?

Địa chỉ đăng ký chỉ nhận được thư từ cơ quan chính quyền địa phương liên quan đến đăng ký, khai thuế hàng năm và khai thuế (nếu có đối với một số khu vực tài phán).

Dịch vụ địa chỉ ảo cho phép công ty của quý khách có một địa chỉ tại nước sở tại và nhận thư ở đó. Quý khách có thể có một số điện thoại địa phương và công ty của quý khách sẽ đáng tin cậy hơn.

Xem thêm:

9. Sự khác biệt chính và sự nợ thuế của công ty TNHH hợp danh giữa các công ty TNHH là gì?

Các công ty TNHH và công ty TNHH hợp danh có nhiều điểm tương đồng, đáng chú ý nhất là sự giảm trách nhiệm tài chính của các chủ sở hữu. Tuy nhiên, chúng cũng có những khác biệt đáng kể, cụ thể là:

 • Cơ hội đầu tư vốn
 • Linh hoạt cấu trúc nội bộ và quyền hành cho thành viên 
 • Việc phân bổ và đánh giá thuế lợi nhuận kinh doanh 

Những điểm khác nhau giữa công ty TNHH và công ty TNHH hợp danh 

 • Một công ty TNHH có thể được đăng ký, sở hữu và quản lý bởi một cá nhân- một người duy nhất đóng vai trò vừa là giám đốc và vừa là cổ đông (hoặc người bảo lãnh). Cần tối thiểu hai thành viên để thành lập công ty TNHH hợp danh. Tuy nhiên, có một cách để giải quyết vấn đề này là thành lập một công ty TNHH không hoạt động với tư cách là thành viên của công ty TNHH hợp danh thứ hai  
 • Trách nhiệm của các cổ đông hoặc người bảo lãnh là giới hạn số tiền được trả hoặc chưa trả trên cổ phiếu của họ, hoặc số tiền bảo lãnh của họ. Trách nhiệm của các thành viên của công ty TNHH hợp danh là giới hạn ở số tiền mà mỗi thành viên đảm bảo phải trả nếu doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính hoặc bị tai nạn 
 • Một công ty TNHH có thể nhận được các khoản vay và đầu tư vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài. Một công ty TNHH hợp danh chỉ có thể nhận được vốn vay. Nó không thể cung cấp cổ phần vốn trong doanh nghiệp cho những người không phải là thành viên của công ty TNHH hợp danh.  
 • Công ty TNHH trả thuế doanh nghiệp và thuế lãi vốn đối với tất cả thu nhập chịu thuế. Thành viên của công ty TNHH hợp danh phải nộp thuế thu nhập, bảo hiểm quốc gia và thuế lãi vốn đối với tất cả thu nhập chịu thuế. Riêng bản thân công ty TNHH hợp danh thì không phải chịu thuế. 
 • Việc thay đổi cấu trúc quản lý nội bộ và phân phối lợi nhuận trong công ty TNHH hợp danh sẽ dễ dàng hơn.
 • Một công ty TNHH có thể vận hành như một doanh nghiệp phi lợi nhuận. Một công ty TNHH hợp danh phải được thiết lập với mục đích kiếm lợi nhuận.

Sự khác nhau của các khoản nợ thuế của công ty TNHH hợp danh và các công ty TNHH. 

Khoản nợ thuế của công ty TNHH 

Tất cả thu nhập chịu thuế được tạo ra bởi một công ty TNHH phải chịu thuế  doanh nghiệp ở mức 20%. Bất kỳ mức lương nào mà giám đốc nhận được sẽ phải chịu thuế thu nhập, bảo hiểm quốc gia và các khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm quốc gia của người quản lý.  Tuy nhiên, giám đốc thường là cổ đông. Điều này có nghĩa là họ được coi là nhân viên của công ty riêng của họ. Việc phân phối lợi nhuận cho các giám đốc có thể được thực hiện theo cách mà phần lớn số tiền họ nhận được không phải chịu thuế doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân. 

Khoản nợ thuế của công ty TNHH hợp danh

Công ty TNHH hợp danh (LLP) là một cấu trúc kinh doanh hợp pháp, riêng biệt, đồng thời mang lại lợi ích của một công ty TNHH trong khi cho phép các thành viên của đối tác được hưởng sự linh hoạt của cấu trúc doanh nghiệp. Công ty TNHH hợp danh dành cho những doanh nghiệp kinh doanh trên một lĩnh vực hoặc thương mại.  

Chỉ cần hai thành viên của công ty TNHH hợp danh phải chịu trách nhiệm nộp cho các tài khoản nợ của của công ty TNHH hợp danh và những nghĩa vụ thư kí khác.

Nếu các thành viên của công ty TNHH hợp danh không phải là cư dân của Vương quốc Anh và thu nhập của công ty TNHH hợp danh có nguồn gốc bên ngoài lãnh thổ Anh, thì cả công ty TNHH hợp danh và thành viên của nó sẽ không phải chịu thuế của Vương quốc Anh. Vì vậy, công ty TNHH hợp danh ở Anh sẽ mang lại một số lợi ích.

 • Bảo vệ trách nhiệm hữu hạn.Limited liability protection
 • Tình trạng doanh nghiệp với sự không giới hạn về khả năng Corporate status with unlimited capacity
 • Khả năng của các thành viên không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn bị đánh thuế như một quan hệ đối tác. 

Do đó, công ty TNHH hợp danh ở Anh được đặc trưng bởi một cơ quan thương mại rất linh hoạt trên thị trường quốc tế, nếu cấu trúc rõ ràng, có thể thoát khỏi bị đánh thuế ở Anh.

 

10. Nếu tôi không muốn tên của mình xuất hiện, làm thế nào tôi có thể làm điều đó?

Chúng tôi cung cấp một giám đốc được đề cử và một cổ đông được đề cử để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Người được đề cử không thụ hưởng, không điều hành và chỉ nêu tên trên giấy tờ.

Xem thêm: Dịch vụ Đại diện pháp lý ở Anh

11. Mất bao lâu để nhận được mã số thuế cho một công ty ở Anh?

Đối với Mã số thuế UTR, công ty sẽ nhận được mã kích hoạt qua đường bưu điện trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi đăng ký (trong trường hợp là công ty nước ngoài thì khoảng 21 ngày). Khi công ty đã có mã kích hoạt của mình, hãy đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của công ty để nộp tờ khai trực tuyến. (Link

Đối với Thuế giá trị gia tăng (VAT) thường mất ít nhất 3 tuần để có được mã số thuế.

12. Khung thời gian và các yêu cầu tối thiểu để thiết lập Công ty TNHH / LLP ở Vương quốc Anh?

Yêu cầu tối thiểu để thành lập Công ty TNHH (LTD) là ít nhất một cổ đông và một giám đốc, có thể là cùng một người. Đối với LLPs, ít nhất phải là 2 thành viên. Công ty Offroad Corp sẽ cung cấp một địa chỉ văn phòng đã đăng ký và các dịch vụ thư ký. Thông thường phải mất 2 ngày làm việc để thành lập một công ty mới.

Để thành lập Công ty TNHH Vương quốc Anh, Công ty Offshore Corp sẽ cần:

 • Hộ chiếu của mỗi cổ đông / chủ sở hữu và giám đốc
 • Giấy tờ chứng minh về địa chỉ cư trú của từng giám đốc và cổ đông (Phải bằng tiếng Anh hoặc phiên bản dịch được chứng thực)
 • Bảng mô tả gần nhất về hoạt động kinh doanh của bạn
13. Các hoạt động kinh doanh nào mà tôi được phép đăng ký với Cơ quan ĐKKD Vương Quốc Anh?

Mã SIC là mã phân loại công nghiệp tiêu chuẩn. Chúng được sử dụng bởi Cơ quan ĐKKD Vương Quốc Anh để phân loại hoạt động kinh tế mà công ty hoặc loại hình kinh doanh khác tham gia. Thông tin này phải được cung cấp bởi tất cả các công ty và công ty TNHH hợp danh tại thời điểm thành lập công ty, bất kể doanh nghiệp sẽ hoạt động hay không hoạt động.

Mã SIC sau đó phải được xác nhận hoặc cập nhật hàng năm công ty nộp tuyên bố xác nhận (trước đây là tiền lãi hàng năm)

14. Điều gì xảy ra nếu tôi cung cấp mã SIC sai cho công ty TNHH?

Bạn sẽ chỉ thông báo cho Offshore Company Corp là công ty thư ký để cập nhật SIC cho công ty của bạn.

15. Tại sao tôi nên sử dụng dịch vụ của One IBC để thành lập công ty ở Anh mà không phải nhà cung cấp khác có mức phí thấp hơn?

Các chuyên gia của chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn nước ngoài. Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp nước ngoài cạnh tranh nhất.

Sau khi công ty được thành lập, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ luôn tư vấn cho quý khách.. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng 24/7.

16. Khi nào nên chuyển đi nhuận hàng năm?

Lợi nhuận hàng năm phải được gửi đến Cơ quan đăng ký công ty để đăng ký trong vòng 42 ngày sau ngày hoàn trả của công ty. Các loại công ty khác nhau có ngày gửi lại khác nhau.

Một công ty tư nhân, ngoại trừ trong năm thành lập, sẽ gửi lợi nhuận hàng năm cho mỗi năm trong vòng 42 ngày sau ngày kỷ niệm ngày thành lập công ty.

17. Nếu công ty không hoạt động thì có cần phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Nếu doanh nghiệp không hoạt động, không có hoạt động đầu tư hoặc các hoạt động khác, thì Cơ quan Ngân sách và Hải quan Anh (HMRC) coi đó là không hoạt động cho các mục tiêu về thuế. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và không cần thiết phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong nhiều trường hợp, một công ty không hoạt động vẫn có thể chịu trách nhiệm về thuế doanh nghiệp nếu HMRC gửi 'Thông báo cung cấp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp'. Thông báo này có thể được gửi đến khi mà công ty có phát sinh hoạt động kinh doanh gần kỳ khai thuế mà công ty đã khai là không hoạt động. Nếu trường hợp này xảy ra, công ty chỉ cần nộp tờ khai thuế bổ sung trong vòng một năm sau khi hoàn thành thời hạn khai thuế

Một công ty TNHH không hoạt động phải thông báo cho HMRC khi nó bắt đầu hoạt động lại. Công ty có 3 tháng kể từ khi bắt đầu kỳ kế toán thuế để HMRC nhận biết là công ty đang hoạt động và việc này cũng có thể được thực hiện một cách dễ dàng bằng cách sử dụng giải pháp đăng ký trực tuyến của HMRC hoặc bằng cách cung cấp các chi tiết thích hợp.

18. Công ty có thể được giải thể bằng cách nào?

Có nhiều cách để giải thể công ty. Nếu công ty bị phá sản, công ty có thể nộp đơn yêu cầu loại ra khỏi Cục Đăng ký công ty hoặc nhờ những người tham gia thanh lý. Trái lại, công ty phải ở trong tình trạng ổn thỏa để có thể làm thủ tục giải thể. Thủ tục sẽ được thực hiện bởi công ty thư ký

19. Làm thế nào để đăng ký thành lập công ty tại Luân Đôn?

Thành lập doanh nghiệp tại Luân Đôn, cũng như tại Vương quốc Anh là cách tốt nhất để tiếp cận thị trường tiêu thụ rộng lớn tại Châu Âu và tận dụng những ưu đãi về thuế từ chính phủ Vương quốc Anh dành cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Để thành lập công ty tại Luân Đôn bạn cần đăng ký công ty với Companies House (cơ quan chính phủ phụ trách việc đăng ký thành lập các công ty nước ngoài tại Luân Đôn hoặc Vương quốc Anh). Có một điều các nhà đầu tư cần lưu ý, các công ty hợp danh và các công ty không có tư cách pháp nhân sẽ không được đăng ký dưới dạng công ty nước ngoài tại Vương quốc Anh.

Khi đăng ký mở công ty , nhà đầu tư cần điền đầy đủ thông tin trong tờ khai, gửi tờ khai về Companies House cùng với thông tin liên lạc, lệ phí cho việc mở công ty nước ngoài tại Anh trong thời hạn không quá 1 tháng, tính từ thời điểm công ty dự tính bắt đầu hoạt động. Nhà đầu tư có thể thanh toán phí đăng ký bằng Séc, phiếu hay thư chuyển tiền (Qua bưu điện).

Mọi thông tin thay đổi về công ty Anh quốc của bạn cần được thông báo kịp thời đến Companies House trong vòng 14 ngày. Các thông tin sẽ phải thông báo sớm bao gồm:

 • Tên, địa chỉ của công ty;
 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Thông tin về giám đốc, thư ký hoặc những người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Thông tin công ty như kế toán, quyền hạn của giám đốc và thư ký;
 • Điều lệ công ty.
20. Kinh doanh tại Vương Quốc Anh sẽ có những lợi thế gì?

Nhà đầu tư sẽ có nhiều lợi thế để bắt đầu kinh doanh tại Vương Quốc Anh. Anh quốc được xếp hạng 8 trong số 190 nền kinh tế có môi trường kinh doanh thuận lợi và dễ dàng (theo xếp hạng mới nhất của Ngân hàng Thế giới năm 2019).

Với vị trí lãnh thổ gần với Châu Âu, dễ dàng tiếp cận thị trường Châu Âu và toàn cầu, thành lập công ty tại Vương Quốc Anh sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều ưu thế trong môi trường giao thương quốc tế.

Thành lập doanh nghiệp tại Anh quốc luôn hấp dẫn nhà đầu tư bởi những quy định có phần dễ dàng hơn so với các quốc gia khác. Hơn thế nữa, các Hiệp Ước Thuế Kép tại Vương Quốc Anh sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn trong giao dịch và phát triển đối với các doanh nghiệp tại đây.

Một số lợi thế mang lại cho các doanh nghiệp khi thành lập công ty ở Vương Quốc Anh, bao gồm:

 • Là quốc gia ổn định về kinh tế và chính trị, có vị thế rất tốt tại Châu Âu. Nhà đầu tư sẽ có nhiều lợi thế về uy tín thương hiệu trong hoạt động kinh doanh quốc tế.
 • Miễn thuế doanh nghiệp với cổ tức nước ngoài: Các công ty nước ngoài không phải trả thuế cổ tức nhận được từ cả cổ phiếu phổ thông và các loại cổ phiếu khác từ những công ty khác.
 • Thuế suất 19%: Thuế suất doanh nghiệp là 19% tại Anh kể từ tháng 4 năm 2020, được áp dụng cho tất cả nguồn thu nhập tại Anh.
 • Vương Quốc Anh có Hiệp ước không đánh thuế hai lần với các nước: Singapore, Ba Lan, Hà Lan, Myanmar, Hồng Kông, Đức, Síp, Canada, v.v
 • Không yêu cầu vốn tối thiểu.
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp có thể được đăng ký bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau.

Thành lập một công ty tại nước ngoài, đặc biệt là ở các nước phát triển như Vương Quốc Anh là một lựa chọn hấp dẫn với người nước ngoài và các nhà đầu tư, bởi vì nó mang lại nhiều lợi thế kinh doanh và hiệu quả trong hoạt động sản xuất cho các doanh nghiệp trung bình và lớn.

21. Những điều cần lưu ý cho việc thành lập doanh nghiệp ở Vương Quốc Anh?

Bắt đầu kinh doanh tại Vương Quốc Anh, các chủ sở hữu phải hiểu rõ về các chính sách và quy định của chính phủ tại Vương Quốc Anh để tránh những vi phạm, như sau:

 • Các doanh nghiệp phải tuân thủ luật chống rửa tiền của chính phủ Anh.
 • Các doanh nghiệp cần nộp Báo cáo hàng năm và Báo cáo tài chính cho Cục quản lý công ty: Tất cả các tài liệu đều phải có sẵn và được viết bằng tiếng Anh; các báo cáo phải tuân theo các biểu mẫu quy định.

Khi sử dụng dịch vụ tại One IBC, các chủ doanh nghiệp sẽ không phải lo lắng về các báo cáo tài chính phức tạp được yêu cầu nộp tại Vương quốc Anh. Đội ngũ của One IBC chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn và hỗ trợ các khách hàng trong việc thành lập các công ty và các dịch vụ hữu ích khác ở nhiều quốc gia trên thế giới.

22. Người nước ngoài có thể thành lập công ty tại Vương Quốc Anh không?

Bất kỳ người nước ngoài nào cũng có thể bắt đầu kinh doanh tại Vương quốc Anh. Các bước bắt buộc để thành lập doanh nghiệp tại Vương quốc Anh như sau:

 • Chọn loại hình công ty phù hợp cho việc thành lập công ty tại Vương Quốc Anh, điều này tùy vào mục đích và yêu cầu của chủ sở hữu trong hoạt động kinh doanh tại nước sở tại.
 • Đăng ký tên công ty: Chủ sở hữu có thể kiểm tra tên công ty trên một trang web trực tuyến để đảm bảo tên được chọn chưa được sử dụng.
 • Đăng ký địa chỉ văn phòng tại Vương quốc Anh: Địa chỉ được chọn phải là địa chỉ thực và địa chỉ này sẽ được ghi công khai trên sổ đăng ký trực tuyến.
 • Đăng ký giám đốc: Ít nhất có một người trên 16 tuổi cho vị trí giám đốc. Giám đốc có thể là cư dân Vương quốc Anh hoặc là người nước ngoài.
 • Chủ sở hữu nên hiểu rõ về các nghĩa vụ, chính sách thuế và năm tài chính tại Vương quốc Anh.
23. Người nước ngoài có thể thành lập công ty tại Vương Quốc Anh không?

Bất kỳ người nước ngoài nào cũng có thể bắt đầu kinh doanh tại Vương quốc Anh. Các bước bắt buộc để thành lập doanh nghiệp tại Vương quốc Anh như sau:

 • Chọn loại hình công ty phù hợp cho việc thành lập công ty tại Vương Quốc Anh, điều này tùy vào mục đích và yêu cầu của chủ sở hữu trong hoạt động kinh doanh tại nước sở tại.
 • Đăng ký tên công ty: Chủ sở hữu có thể kiểm tra tên công ty trên một trang web trực tuyến để đảm bảo tên được chọn chưa được sử dụng.
 • Đăng ký địa chỉ văn phòng tại Vương quốc Anh: Địa chỉ được chọn phải là địa chỉ thực và địa chỉ này sẽ được ghi công khai trên sổ đăng ký trực tuyến.
 • Đăng ký giám đốc: Ít nhất có một người trên 16 tuổi cho vị trí giám đốc. Giám đốc có thể là cư dân Vương quốc Anh hoặc là người nước ngoài.
 • Chủ sở hữu nên hiểu rõ về các nghĩa vụ, chính sách thuế và năm tài chính tại Vương quốc Anh.
24. Lợi ích của việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Vương Quốc Anh là gì?

Hiện nay, rất nhiều doanh nhân muốn đầu tư và thành lập công ty ở thị trường Anh Quốc theo loại hình hộ kinh doanh cá thể vì tính đơn giản, nhanh chóng. Tuy nhiên, so với loại hình hộ kinh doanh cá thể, thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích hơn. Đây là điều mà các doanh nhân nên cân nhắc!

Tối ưu thuế

Lợi ích đầu tiên của việc thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn ở Anh, là bạn sẽ trả mức thuế thu nhập cá nhân ít hơn so với loại hình hộ kinh doanh cá thể.

Bạn có thể chọn nhận một khoản lương nhỏ từ doanh nghiệp của mình và sau đó nhận thêm thu nhập khác dưới dạng cổ tức để giảm số tiền đóng Bảo hiểm Quốc gia (NIC). Vì các khoản thanh toán cổ tức của công ty không phải trả Bảo hiểm NIC nên thu nhập sau thuế của bạn sẽ cao hơn so với kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.

Hơn nữa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn của bạn có thể tài trợ cho lương hưu điều hành của bạn và xem như đó là một chi phí kinh doanh hợp pháp. Do đó bạn cũng sẽ được hưởng những ưu đãi về thuế ở khoản thu nhập này.

Có được sự bảo vệ về mặt pháp lý

Một công ty trách nhiệm hữu hạn là một thực thể riêng biệt. Do đó, mọi tổn thất tài chính do doanh nghiệp gây ra sẽ là trách nhiệm chung của công ty không phải của riêng cá nhân bạn. Điều này có nghĩa là tài sản cá nhân của bạn sẽ không bị ảnh hưởng nếu doanh nghiệp gặp phải bất kỳ rủi ro nào.

Hơn nữa, khi thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn tại Anh, tên doanh nghiệp của bạn được đăng ký bản quyền và bảo hộ bởi luật pháp của Vương quốc Anh. Các đối thủ khác không thể giao dịch dưới tên doanh nghiệp mà bạn đã đăng ký hoặc sử dụng tên tương tự trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Chính vì vậy, bạn không cần phải lo sợ khách hàng của bạn bị nhầm lẫn hoặc bị đối thủ lôi kéo.

Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh

Dưới danh nghĩa Công ty Trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp của bạn sẽ tạo được hình ảnh chuyên nghiệp và uy tín hơn. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác.Bên cạnh đó, khi thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn bạn sẽ có thể kêu gọi vốn thuận lợi hơn so với hình thức hộ kinh doanh cá thể.

Đây là những lợi ích đáng kể của việc thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn tại Vương Quốc Anh mà bạn nên cân nhắc khi nghĩ về cách mở rộng kinh doanh sang thị trường Anh Quốc.

One IBC là đơn vị chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu bạn cần tư vấn hoặc hỗ trợ về dịch vụ thành lập công ty ở Anh, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US