Cuộn

Câu hỏi thường gặp

1. Các loại hình công ty nào được thành lập tại RAK?

Loại hình công ty được thành lập tại RAK là Công ty Kinh doanh Quốc Tế (IBC)

 • IBC đề cập đến là công ty kinh doanh quốc tế.
 • Một IBC có thể không nhất thiết tiến hành kinh doanh tại quốc gia thành lập.
 • Được thành lập trong một khu vực pháp lý miễn thuế.
 • Giảm thiểu một cách hợp pháp các gánh nặng về thuế.
 • Giúp cho việc quản lý tài sản cá nhân tốt hơn.
2. Có bất kỳ yêu cầu / quy định nào liên quan đến việc đặt tên cho các công ty quốc tế RAK không?

Các công ty kinh doanh quốc tế RAK (IBC) phải sử dụng hậu tố Limited hoặc Ltd. nhằm thể hiện trách nhiệm hữu hạn.

3. Mức tối thiểu cho vốn phát hành của công ty trong RAK là bao nhiêu?

Vốn ủy quyền thông thường của công ty RAK là 1.000 AED. Nhưng không có mức tối thiểu cho công ty.

4. Người nước ngoài có thể nắm giữ 100% cổ phần?

Điều đó là có thể. Một người nước ngoài có thể sở hữu 100% cổ phần của công ty.

5. Làm cách nào để tôi ẩn danh với công ty RAK?

Tất cả thông tin, tài liệu đều được giữ bí mật. Không ai có thể tìm thấy thông tin công ty trực tuyến. Hơn nữa, chúng tôi có các dịch vụ được giám đốc/cổ đông danh nghĩa có thể giúp bảo mật tên của quý khách trong tất cả các thủ tục giấy tờ.

Xem thêm: Giám đôc/Cổ đông danh nghĩa cho công ty UAE

6. Tôi phải trả bao nhiêu cho thuế thu nhập doanh nghiệp?

Rak Offshore IBC không trả thuế cho lợi nhuận và lãi vốn, không có thuế giá trị gia tăng, không có thuế khấu trừ.

7. Một công ty quốc tế RAK có thể và không thể làm gì?
 • Có thể không cần cư dân UAE là giám đốc hoặc cổ đông.
 • Hoặc cư dân UAE là giám đốc hoặc cổ đông.
 • Có thể có cổ đông công ty/giám đốc công ty.
 • Không yêu cầu cổ đông/giám đốc phải có mặt trực tiếp tại UAE để thành lập công ty.
 • Có thể nắm giữ cổ phần trong các công ty khác của UAE và trên toàn thế giới.
 • Có thể duy trì tài khoản ngân hàng và tiền gửi ở UAE hoặc trên toàn thế giới.
 • Có thể sở hữu bất động sản tại UAE, với sự cho phép trước từ Cơ quan đầu tư RAK.
 • Không bắt buộc phải duy trì sổ sách và hồ sơ của công ty.
 • Không cần có văn phòng thực tế ở UAE.
 • Có thể không thực hiện kinh doanh trong UAE.
 • Có thể không cần có Visa cư trú tại UAE.
 • Không kinh doanh ngân hàng và bảo hiểm nếu không có giấy phép đặc biệt.
8. Các hoạt động chính mà một công ty quốc tế RAK có thể thực hiện trong và ngoài UAE là gì?

Bên trong UAE

 • Nắm giữ tài sản
 • Tài khoản ngân hàng đang có
 • Sở hữu tài sản (Khu vực tự do)

Bên ngoài UAE

Các hoạt động chính mà một công ty RAK có thể tổ chức bên ngoài UAE là gì?

 • Thương mại tổng hợp
 • Dịch vụ tư vấn
 • Công ty Cổ phần
 • Sở hữu tài sản
 • Dịch vụ kinh doanh quốc tế
 • Các dịch vụ chuyên nghiệp
 • Công ty quản lý tàu biển
9. Mất bao lâu để thành lập một công ty RAK IBC?

Thông thường trong vòng 2 ngày làm việc để thành lập công ty.

10. Các tài liệu cần thiết để thành lập một công ty quốc tế RAK là gì?
 • Bản sao hộ chiếu công chứng;
 • Thư giới thiệu ngân hàng - yêu cầu bản gốc;
 • Bản sao công chứng cư trú bằng tiếng Anh (hóa đơn tiện ích) và không quá 3 tháng kể từ ngày công chứng;
 • Chữ ký mẫu công chứng;
 • CV / sơ yếu lý lịch.
11. Sau khi thành lập công ty, tôi sẽ nhận được gì?

Sau khi công ty được thành lập, chúng tôi sẽ gửi cho quý khách các tài liệu qua email. Sau đó, chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh tài liệu bản gốc đến quý khách:

 • Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
 • Bản điều lệ công ty (M & A)
 • Bản đăng ký thành viên
 • Văn phòng đăng ký
 • Đại lý đã đăng ký
12. Tôi có thể đặt tên công ty của mình là Corporation hay Corp hay Inc không?

Các công ty kinh doanh quốc tế RAK (IBC) phải sử dụng hậu tố Limited hoặc Ltd. nhằm thể hiện trách nhiệm hữu hạn.

13. Cổ phiếu vô danh có được cho phép không?

Không, cổ phiếu vô danh không được phép với loại hình RAK IBC.

14. Tôi có phải làm kế toán và kiểm toán cho công ty RAK IBC không?

Công ty RAK IBC Không yêu cầu báo cáo hàng năm hoặc báo cáo kế toán. Các tài khoản phải được kiểm toán và phải báo cáo cho các cổ đông (nhưng không nộp cho cơ quan chức năng).

15. Thành lập công ty Ras Al Khaimah - Cách thức hoạt động?

Cách thức hoạt động?

Công ty kinh doanh quốc tế tại Ras Al Khaimah and Dubai sẽ được:

 • 100% sở hữu nước ngoài, bảo mật hoàn toàn.
 • Có thể có địa chỉ kinh doanh, tài khoản ngân hàng tại Dubai
 • Một môi trường miễn thuế và kinh doanh thân thiện (Đọc thêm: Thuế thu nhập doanh nghiệp tại UAE)

RAK / Dubai IBC thích hợp cho:

 • Công ty cổ phần
 • Dịch vụ tư vấn
 • Công ty dịch vụ tài chính
 • Công ty đầu tư và phát triển
 • Sở hữu trí tuệ
 • Giao dịch quốc tế (Bên ngoài UAE)

Step 1 Sự chuẩn bị

Yêu cầu MIỄN PHÍ tìm tên công ty.

 • Chúng tôi kiểm tra tính đủ điều kiện của tên trong danh sách sẵn có của tên doanh nghiệp UAE và đưa ra đề xuất nếu cần thiết.

Gửi tài liệu cần thiết của bạn các bản sao cho chúng tôi:

 1. Hộ chiếu hợp lệ
 2. Bằng chứng về địa chỉ cư trú

Sau khi kiểm tra các tài liệu, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một hóa đơn cho phí dịch vụ của chúng tôi.

Step 2 Thanh toán cho đơn hàng của bạn

 • Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ Visa Master American, Paypal Paypal hoặc chuyển khoản đến ngân hàng HSBC của chúng tôi HSBC bank(we support multiple currencies with many banks around the world) (Hướng dẫn thanh toán).
 • Đọc thêm: RAK phí thanh toán cho UAE

Step 3 Thành lập công ty tại RAK

 • Chúng tôi chuẩn bị các mẫu đơn cho sự thành lập công ty bạn đề xuất để bạn ký (chúng tôi sẽ cần cấu trúc công ty của bạn, thông tin vốn cổ phần ban đầu, v.v.)

Step 3Tự tin bắt đầu kinh doanh

 • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi công ty được thành lập và gửi cho bạn các tài liệu của công ty trước. Tất cả tài liệu của công ty RAK/Dubai sẽ được địa chỉ mà bạn mong muốn bằng cách chuyển phát nhanh (TNT, DHL or UPS etc.).

 

16. Ngày báo cáo tình trạng hoạt động hàng năm của công ty RAK IBC là gì?

Ngày gia hạn của công ty RAK IBC là ngày kỷ niệm thành lập công ty.

17. Nếu tôi muốn tăng vốn cổ phần sau này, làm thế nào tôi có thể làm điều đó?

Theo yêu cầu từ Cơ quan đăng ký, chúng tôi sẽ chuẩn bị các biểu mẫu sau và cần quý khách ký tên:

 • Nghị quyết cổ đông đề cập đến việc tăng vốn cổ phần.
 • 3 bộ sửa đổi cho mẫu MOA được ký bởi cổ đông.
 • Quý khách cần chuyển phát nhanh MOA bản gốc cho cơ quan đăng ký về việc sửa đổi.
18. Sau khi thành lập một công ty mới, tôi muốn có thêm một số tài liệu như Chứng nhận hợp lệ, Giấy chứng nhận trạng thái tốt. Tôi nên làm gì?

Chúng tôi, đại lý đã đăng ký, có thể giúp quý phát hành các tài liệu bổ sung:

 • Giấy chứng nhận đương nhiệm.
 • Giấy chứng nhận uy tín.
 • Bất kỳ tài liệu bổ sung nào khác.
19. Đăng ký thành lập công ty tại UAE như thế nào?

Có ba loại hình công ty được đăng ký tại UAE: Công ty Kinh doanh Quốc tế - RAK IBC, Công ty tại các Khu vực Thương mại Tự do của UAE - FZE/ FZC/ FZ LLC, Công ty địa phương - LLC.

Để đăng ký thành lập công ty tại UAE, đầu tiên, chủ sở hữu cần chọn tên doanh nghiệp được chấp nhận bởi chính phủ UAE. Thông thường, chủ sở hữu sẽ nộp ba tên doanh nghiệp và sẽ được chọn một trong ba tên doanh nghiệp đã nộp cho việc đăng kí thành lập doanh nghiệp tại UAE.

Thứ hai, công ty tại UAE phải có một đại lý địa phương và địa chỉ văn phòng địa phương.

Thứ ba, đăng ký công ty tại UAE cần yêu cầu có ít nhất một cổ đông, một giám đốc, và một thư ký. Đặc biệt, doanh nghiệp tại UAE có thể sử dụng dịch vụ Giám đốc/Cổ đông của One IBC.

One IBC có thể giúp khách hàng trong việc thành lập công ty nước ngoài IBC tại UAE. Với 10 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ và tư vấn các khách hàng mở công ty tại nhiều quốc gia trên thế giới, chúng tôi tin rằng sẽ mang lại sự hài lòng cho mọi khách hàng.

Xem thêm:

20. Những ưu điểm cho việc thành lập công ty nước ngoài tại RAK là gì?

Ras Al Khaimah (RAK) là một trong những khu kinh tế phát triển nhất tại UAE. Nơi đây đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài bởi các chính sách ưu đãi của chính phủ, cơ sở hạ tầng chất lượng cao, sự gắn bó chặt chẽ về thương mại với các nước trong khu vực.

Bên cạnh đó, đăng ký công ty nước ngoài tại RAK của UAE cũng có những ưu điểm sau:

 • Miễn thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp
 • 100% quyền sở hữu nước ngoài tại RAK, UAE
 • Tiếp cận được tất cả các cảng biển và cảng hàng không tại UAE
 • Không kiểm soát ngoại hối hay rào cản chuyển nhượng vốn
 • Các thông tin hoàn toàn được bảo mật
 • Có thể sở hữu bất động sản

Để có thêm thông tin cho việc thành lập công ty IBC tại RAK, UAE, các khách hàng có thể liên hệ ngay với One IBC để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí về các dịch vụ với chi phí vô cùng cạnh tranh.

Xem thêm:

21. Những tài liệu nào cần thiết cho việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty tại Dubai?

Dubai là một trong những quốc gia/vùng lãnh thổ thân thiện với các nhà đầu tư, kinh doanh quốc tế để bắt đầu công việc kinh doanh. Việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty tại Dubai sẽ dễ dàng và đơn giản hơn nhiều nếu nhà đầu tư, kinh doanh chuẩn bị trước những tài liệu cần thiết được yêu cầu từ các ngân hàng.

One IBC có thể hỗ trợ tư vấn miễn phí để quý khách hàng hiểu rõ những yêu cầu về tài liệu, quy trình và thủ tục tiến hành mở tài khoản ngân hàng tại Dubai của quý nhà đầu tư sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Trong suốt quy trình mở tài khoản, nhân viên ngân hàng có thể hỏi và yêu cầu thêm những giấy tờ cho việc mở tài khoản ngân hàng, như:

 • Bản sao giấy phép thương mại;
 • Bản sao của Bản ghi nhớ/ Điều Lệ của Công ty;
 • Bản sao giấy chứng nhận cổ phần;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập công ty;
 • Bản sao trang của hộ chiếu cổ đông với tem nhập cảnh của UAE;
 • Bản sao Emirates ID của cổ đông (nếu cổ đông là cư dân UAE);
 • Bản sao trang Visa của cổ đông (nếu cổ đông không phải là cư dân của UAE);
 • Danh sách một vài khách hàng tiềm năng/ hoặc khách hàng hiện tại;
 • Bản sao sao kê ngân hàng của các cổ đông (không quá 6 tháng);
 • Bản sao hóa đơn điện, nước của các cổ đông có bằng chứng địa chỉ;
 • Bản sao các tài liệu pháp lý của công ty và báo cáo ngân hàng (cho cổ đông nếu họ có các công ty khác ngoài UAE).

Xem thêm:

22. Những lợi thế chính để đăng ký một công ty ở Dubai (UAE) là gì?

Đăng ký một công ty nước ngoài tại Dubai (UAE) là bước đầu tiên để bắt đầu công việc kinh doanh và nhận được nhiều ưu đãi từ chính phủ UAE. Những lợi thế chính của một công ty nước ngoài ở Dubai bao gồm:

 • Không có thuế doanh nghiệp, và miễn trừ nghĩa vụ về kế toán hàng năm và thuế;
 • Đăng ký công ty nước ngoài không cần yêu cầu tên và thông tin chi tiết của các cổ đông và giám đốc cho hồ sơ công khai;
 • Đăng ký công ty nước ngoài với 100% sở hữu nước ngoài;
 • Hơn 80 quốc gia đã ký kết và đàm phán Thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần với UAE;
 • Các quy định về ngân hàng và hỗ trợ thông qua với nhiều loại tiền tệ.

One IBC có thể hỗ trợ và đưa ra những lời khuyên hữu ích việc lựa chọn nên đăng ký công ty nước ngoài của mình ở những khu vực đặc biệt, để những lợi thế chỉ áp dụng cho doanh nghiệp nước ngoài tại UAE như Khu tự do RAK, Khu tự do Dubai (DMCC), Khu tự do Ajman.

23. Điểm khác biệt chính giữa công ty Offshore & Onshore tại Dubai, UAE?

Các nhà kinh doanh có thể mở một công ty nước ngoài (Offshore) tại Dubai nhưng không thể tiến hành bất kỳ hoạt động giao dịch nào tại UAE. Tuy nhiên, công ty Offshore có thể được sử dụng để vận hành kinh doanh ở các quốc gia khác.

Mặt khác, một công ty Onshore có thể thực hiện tất cả các hoạt động thương mại tại UAE. Các quy tắc và quy định pháp luật được áp dụng cho các công ty Offshore và Onshore có sự khác biệt. Các nhà đầu tư, kinh doanh quốc tế có nhiều lợi thế hơn khi thành lập công ty Offshore tại Dubai.

 • Các công ty Offshore cho phép người nước ngoài có thể sở hữu tài sản ở UAE
 • Thuế suất thấp được áp dụng cho các công ty Offshore. Nghĩa là công ty có nhiều nguồn tài chính để đầu tư, nâng cao năng lực và tận dụng lợi thế này để tăng trưởng kinh doanh.

Chính phủ UAE đã thành lập một số khu vực khác nhau như Khu vực tự do sân bay Dubai, Khu kinh tế Ras AI Khaimah (RAKEZ), Khu tự do Jebel Ali (JAFZA), v.v. nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút thêm các công ty nước ngoài.

Liên hệ với tư vấn của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thành lập công ty Offshore và tìm ra khu vực nào phù hợp với mục đích kinh doanh của bạn.

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US