Cuộn
Notification

Bạn có đồng ý One IBC gửi các thông báo không?

Chúng tôi sẽ gửi những tin tức mới nhất và thú vị nhất cho bạn.

Malta Hình thành công ty Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Tuân thủ chế độ Thuế của EU
Năm 2007, Malta đã thực hiện các sửa đổi cuối cùng cho hệ thống thuế doanh nghiệp của mình để loại bỏ những tàn dư trong sự phân biệt về thuế suất bằng cách mở rộng khả năng yêu cầu hoàn thuế cho người dân và người không cư trú. Một số tính năng hỗ trợ miễn trừ thuế cho một số dịch vụ để biến Malta thành một trong những thị trường hấp dẫn về thuế doanh nghiệp trong giai đoạn này Trong những năm qua, Malta đã sửa đổi và sẽ tiếp tục sửa đổi luật thuế của mình để đưa chúng phù hợp với các chỉ thị khác nhau của EU và các sáng kiến ​​OECD, do đó cung cấp một hệ thống thuế tuân thủ đầy đủ, cạnh tranh của EU.
2. Công cụ kinh doanh

Malta cung cấp nhiều loại hình  hợp tác (Partnerships)  và công ty trách nhiệm hữu hạn(LLC) :

 • Đại chúng _ Public (plc);
 • Tư nhân _ Private (Ltd). Quan hệ đối tác _ Partnerships
 • en commandite the capital of which is divided into shares _ loại hình công ty có vốn chia theo cổ phần 
 • en commandite the capital of which is not divided into shares_  loại hình công ty có vốn không chia theo cổ phần 
 • en nom collectif
3. Các khía cạnh pháp luật của công ty

Yêu cầu về vốn

Một công ty tư nhân phải có vốn cổ phần phát hành tối thiểu € 1.164,69. 20% số tiền này phải được thanh toán khi thành lập công ty. Bất kỳ loại tiền tệ chuyển đổi nước ngoài nào cũng có thể được sử dụng để quy đổi số vốn này. Loại tiền được chọn cũng sẽ là loại tiền tệ báo cáo của công ty và loại tiền được trả thuế và bất kỳ khoản hoàn thuế nào được nhận, một yếu tố giúp loại bỏ rủi ro ngoại hối. Hơn nữa, luật công ty tiếng Malta quy định cho các công ty được thành lập với vốn cổ phần thay đổi.

Cổ đông

Trong khi các công ty thường được thành lập với nhiều hơn một cổ đông, có khả năng thành lập một công ty như một công ty thành viên. Nhiều cá nhân hoặc các tổ chức khác nhau có thể nắm giữ cổ phần, bao gồm các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp, ủy thác và quỹ. Ngoài ra, một công ty ủy thác như Chetcuti Cauchi's Claris Capital Limited, công ty ủy thác của chúng tôi đã được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta ủy quyền làm người ủy thác hoặc ủy thác, có thể nắm giữ cổ phần vì lợi ích của người thụ hưởng.

Các đối tượng

Các đối tượng của một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân là không giới hạn nhưng phải được ghi rõ trong bản ghi nhớ của hiệp hội. Trong trường hợp một công ty  được miễn trừ tư nhân, một mục đích chính cũng phải được nêu rõ.

Giám đốc và Thư ký

Đối với giám đốc và thư ký công ty, các công ty tư nhân và cộng đồng có các yêu cầu khác nhau. Trong khi các công ty tư nhân phải có tối thiểu một giám đốc, một công ty đại chúng phải có tối thiểu hai giám đốc. Nó cũng có thể cho một giám đốc là một công ty cá thể. Tất cả các công ty có nghĩa vụ phải có một thư ký công ty. Một thư ký công ty phải là một cá nhân và có khả năng giám đốc sẽ làm thư ký công ty. Trong trường hợp các công ty được miễn trừ tư nhân, một giám đốc duy nhất cũng có thể đóng vai trò là thư ký của công ty.

Mặc dù không có các yêu cầu pháp lý liên quan đến nơi cư trú của giám đốc hoặc thư ký công ty, nhưng nên bổ nhiệm giám đốc thường trú tại Malta vì điều này đảm bảo rằng công ty được quản lý hiệu quả ở Malta. Các chuyên gia của chúng tôi có thể đóng vai trò hoặc giới thiệu các nhân viên cho các công ty khách hàng thuộc chính quyền của chúng tôi.

 

Bảo mật

Theo Đạo luật Bảo mật Chuyên nghiệp, các học viên chuyên nghiệp bị ràng buộc bởi một tiêu chuẩn bảo mật cao như được thiết lập bởi đạo luật nói trên. Những học viên này bao gồm những người ủng hộ, công chứng viên, kế toán viên, kiểm toán viên, ủy viên và nhân viên của các công ty được đề cử và những người được đề cử được cấp phép, trong số những người khác. Mục 257 của Bộ luật hình sự tiếng Malta quy định rằng các chuyên gia tiết lộ bí mật nghề nghiệp có thể phải chịu mức phạt tối đa là 46.587,47 € và / hoặc phạt tù 2 năm.

 

Các cuộc họp

Các công ty Malta được yêu cầu tổ chức ít nhất một cuộc họp chung mỗi năm, với không quá mười lăm tháng giữa ngày diễn ra một cuộc họp chung hàng năm và cuộc họp tiếp theo. Một công ty tổ chức cuộc họp thường niên đầu tiên được miễn tổ chức một cuộc họp chung khác trong năm đăng ký hoặc vào năm sau.

Quá trình thành lập công ty

Để đăng ký một công ty, bản phụ lục và các điều khoản của hiệp hội phải được trình bày cho Cơ quan đăng ký công ty, cùng với bằng chứng cho nguồn vốn cổ phần đã thanh toán của công ty đã được gửi vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, một giấy chứng nhận đăng ký sẽ được cấp.

Thời gian thành lập 

Các công ty Malta có lợi thế về thời gian thành lập công ty, chỉ mất từ ​​3 đến 5 ngày một khi có đầy đủ tất cả các thông tin, tài liệu thẩm định và tiền đã được chuyển vào . Đối với việc hoàn thành các loại phí, một công ty có thể được đăng ký trong vòng 24 giờ.

Báo cáo cho năm kế toán 

Báo cáo tài chính và kiểm toán hàng năm cần phải được lập theo mẫu chuẩn theo Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Những báo cáo này phải được nộp cho Cơ quan đăng ký nơi được kiểm tra chung với các công ty khác . Ngoài ra, theo luật của chính phủ Malta cũng có những lựa chọn cho năm tài chính. 

4. Hệ thống thuế cho các công ty

Các công ty đã đăng ký tại Malta được coi là cư dân và cư trú tại Malta, do đó họ phải chịu thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới trừ các khoản khấu trừ được phép ở mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện ở mức 35%.

Hệ Thống xử lý

Các cổ đông thuộc công ty Malta sẽ nhận có đầy đủ nghĩa vụ với bất kỳ khoản thuế nào mà công ty đã trả cho lợi nhuận được chia theo cổ tức cho thành viên đó, do đó ngăn ngừa rủi ro đánh thuế hai lần đối với thu nhập đó. Trong trường hợp cổ đông chịu thuế ở Malta đối với cổ tức ở mức thấp hơn thuế suất của công ty (hiện ở mức 35%), các khoản thuế vượt quá sẽ được hoàn lại cho các cổ đông của công ty Malta

Hoàn thuế

Khi nhận được cổ tức, các cổ đông của một công ty Malta có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ hoặc một phần thuế Malta được trả theo mức của công ty đối với thu nhập đó. Để xác định số tiền hoàn trả mà người ta có thể yêu cầu, loại và nguồn thu nhập mà công ty nhận được phải được xem xét. Các cổ đông của một công ty có chi nhánh tại Malta và đang nhận cổ tức từ lợi nhuận của chi nhánh đang chịu thuế ở Malta thì phải có đủ điều kiện được hoàn thuế tương tự như cổ đông của một công ty Malta.

Luật pháp của Malta quy định rằng các khoản hoàn trả phải được thanh toán trong vòng 14 ngày kể từ ngày hoàn trả đúng hạn, đó là khi hoàn thuế đúng và đúng cho công ty và các cổ đông đã được nộp, thuế đã được nộp đầy đủ và hoàn tất sau đó các bước yêu cầu hoàn thuế sẽ được thực hiện.

Yêu cầu hoàn lại tiền có thể không được thực hiện trong một vài trường hợp và phải chịu thuế đối với thu nhập có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất động sản.

Hoàn tiền 100%

Hoàn trả đầy đủ tiền thuế mà công ty đã trả, dẫn đến mức thuế suất bằng 0 có thể được yêu cầu bởi các cổ đông đối với :

thu nhập và lợi nhuận có từ khoản đầu tư và đủ điều kiện như một thành viên trong tổ chức (Participating Holding) ;

Hoặc trong trường hợp thu nhập từ cổ tức nơi mà (Partcipating Holding) nằm trong khoản được đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện chống lạm dụng.

Hoàn tiền 5/7

Có hai trường hợp hoàn lại tiền 5/7:

khi thu nhập nhận được là lãi thụ động hoặc tiền bản quyền; hoặc là

trong trường hợp thu nhập phát sinh từ công ty thành viên nhưng lại không nằm trong các bến cảng an toàn hoặc đáp ứng các điều khoản chống lạm dụng.

Hoàn tiền 2/3

Các cổ đông yêu cầu giảm thuế gấp đôi đối với bất kỳ thu nhập nước ngoài nào mà công ty Malta nhận được được giới hạn ở khoản hoàn lại 2/3 số tiền thuế Malta đã trả.

Hoàn tiền 6/7

Trong trường hợp cổ tức được trả cho các cổ đông bằng bất kỳ khoản thu nhập nào khác chưa được đề cập trước đó, các cổ đông này có quyền yêu cầu hoàn lại 6/7 số thuế mà công ty Malta đã trả. Do đó, các cổ đông sẽ được hưởng lợi từ mức thuế suất ưu đãi của Malta là 5%.

5. Hệ thống hỗ trợ cho hiệp định chống đánh thuế hai lần

Công ty Malta có những lợi nhuận từ :

 • Cơ chế bảo vệ từ 1 phía, bao gồm hệ thống tín dụng để giảm thuế cơ bản
 • Mạng lưới hiệp định chống đánh thuế hai lần
 • Hệ thống thuế tín dụng nước ngoài _ Flat Rate Foreign Tax Credit system (FRFTC)

Đơn phương hỗ trợ

Cơ chế bảo vệ từ 1 phía tạo ra từ hiệp định chống đánh thuế 2 lần giữa Malta và một số các quốc gia trên thế giới trong trường hợp công ty nước ngoài phải chịu bất kể loại thuế tín dụng nào thì công ty tại Malta đều được áp dụng hệ thống chống đánh thuế 2 lần với một nước khác .Và người nộp thuế phải cung cấp các giấy tờ chứng minh cho Ủy viên cục thuế

 • thu nhập phát sinh ở nước ngoài
 • thu nhập chịu thuế nước ngoài
 • tiền nước ngoài phải chịu thuế

Công ty nước ngoài bị chịu thuế sẽ được bồi thường thông qua hình thức tín dụng mức thuế dựa trên tổng doanh thu của công ty Malta. Tín dụng sẽ không vượt quá mức dựa trên tổng nợ thuế ở Malta đối với nguồn thu nhập nước ngoài.

OECD dựa trên mạng lưới hiệp ước thuế

Đến nay, Malta đã ký hơn 70 hiệp ước thuế kép. Hầu hết các hiệp ước đều dựa trên mô hình OECD, bao gồm các hiệp ước được ký kết với các quốc gia thành viên EU khác.

Chỉ Thị của LM châu âu Về Viêc Áp Dụng Thuế Quan cho hệ thống công ty mẹ và công ty chi nhánh

Như một thành viên trong khối EU , Malta đã được thông qua Chỉ Thị của LM châu âu Về Viêc Áp Dụng Thuế Quan cho hệ thống công ty mẹ và công ty chi nhánh ở các nước thành viên trong đó có xử lý việc chuyển cổ tức từ công ty thành viên sang các công ty mẹ trong EU.

Chỉ thị về lãi suất và tiền bản quyền

Chỉ thị về lãi suất và tiền bản quyền được miễn các khoản thuế khi thanh toán lãi và tiền bản quyền phải trả cho một công ty ở một quốc gia thuộc thành viên trong khối .

Miễn tham gia

Các công ty cổ phần của Malta có cấu trúc để nắm giữ cổ phần trong các công ty khác và việc tham gia vào các công ty khác đủ điều kiện tham gia nắm giữ. Các công ty mẹ đáp ứng một trong các điều kiện được đề cập dưới đây có thể được hưởng lợi từ sự miễn trừ tham gia này dựa trên các quy tắc nắm giữ tham gia cả về cổ tức từ các khoản giữ đó và lợi nhuận phát sinh khi xử lý các khoản giữ đó:

 • một công ty nắm giữ trực tiếp tối thiểu 5% cổ phần vốn chủ sở hữu của một công ty có vốn được chia hoàn toàn hoặc một phần thành cổ phần, nắm giữ quyền lợi ít nhất 5% trong số hai quyền sau đây (quyền sở hữu vốn chủ sở hữu)
  • quyền bầu cử;
  • lợi nhuận có sẵn để phân phối; và
  • tài sản có sẵn để phân phối
 • công ty là một cổ đông do đó nó có quyền kêu gọi và mua lại toàn bộ số dư cổ phần vốn của chủ sở hữu mà công ty không có cổ phần đó nắm giữ trong phạm vi pháp luật của quốc gia nơi cổ phần được nắm giữ ; hoặc là
 • công ty là một cổ đông do đó công ty có quyền từ chối đầu tiên trong trường hợp xử lý, mua lại hoặc hủy bỏ tất cả các cổ phần vốn chủ sở hữu của công ty đó không do công ty cổ phần đó nắm giữ; hoặc là
 • Trong một công ty có vốn cổ phần và ban hội đồng có quyền kêu gọi và mua lại số dư cổ phần của chủ sở hữu.
 • công ty là một cổ đông vốn nắm giữ khoản đầu tư với tổng giá trị tối thiểu là 1.164.000 € hoặc tương đương bằng ngoại tệ, kể từ ngày mà công ty đạt được, trong một công ty và phải nắm giữ trong một công ty trong thời gian là 183 ngày
 • công ty là một cổ đông trong đó việc nắm giữ các cổ phiếu đó là để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chính mình và việc nắm giữ không được giữ làm cổ phiếu giao dịch cho mục đích giao dịch.

Cổ phần vốn chủ sở hữu liên quan đến việc nắm giữ vốn cổ phần trong một công ty không phải là công ty bất động sản và cho phép cổ đông ít nhất trong hai đến ba năm sau có: quyền bỏ phiếu, quyền có lợi nhuận có sẵn để phân phối cho các cổ đông và quyền đối với tài sản có sẵn để phân phối trên một công ty.

Miễn tham gia cũng có thể áp dụng cho các cổ phần trong các thực thể khác có thể là đối tác hữu hạn của Malta, một cơ quan không cư trú của những người có đặc điểm tương tự, và thậm chí là một phương tiện đầu tư tập thể trong đó trách nhiệm của các nhà đầu tư bị hạn chế, miễn là việc nắm giữ thỏa mãn tiêu chí miễn trừ được nêu dưới đây:

 • nó là cư dân hoặc được thành lập tại EU;
 • nó phải chịu bất kỳ khoản thuế nước ngoài nào ở mức tối thiểu 15%; hoặc là ít hơn 50% thu nhập của nó được lấy từ tiền lãi hoặc tiền bản quyền thụ động.

Trên đây là những khu vực an toàn để thiết lập. Trong trường hợp công ty đang nắm giữ tham gia không thuộc một trong những khu vực an toàn nói trên, thu nhập có được có thể được miễn thuế ở Malta nếu cả hai điều kiện dưới đây đều được thỏa mãn:

 • cổ phần vốn chủ sở hữu trong công ty không cư trú không được đại diện cho một khoản đầu tư và
 • công ty không cư trú thì tiền lãi thụ động hoặc tiền bản quyền của nó đã bị đánh thuế ở mức không dưới 5%

Tín dụng thuế nước ngoài

Các công ty đang nhận thu nhập ở nước ngoài có thể được hưởng lợi từ FRTC, miễn là họ cung cấp chứng chỉ kiểm toán viên nói rằng thu nhập phát sinh ở nước ngoài. Cơ chế FRFTC giả định thuế nước ngoài phải chịu 25%. Thuế 35% được áp dụng đối với thu nhập ròng của công ty với doanh thu tăng 25% FRFTC, với khoản tín dụng 25% được áp dụng so với thuế Malta.

6. Không có thuế khác
 • Không có thuế khấu trừ vào việc chia cổ tức cho các cổ đông;
 • Không có thuế hoặc hạn chế phân phối cổ tức từ công ty Malta;
 • Thuế được thanh toán và hoàn lại được nhận bằng cùng loại tiền vốn cổ phần của công ty.
 • Không khấu trừ thuế đối với tiền lãi và tiền bản quyền cho người không cư trú;
 • Không nghĩa vụ về vốn;
 • Không có thuế tài sản;
7. Phán quyết thuế trước
Trong một số trường hợp nhất định theo luật, có thể yêu cầu phán quyết chính thức để cung cấp sự chắc chắn về việc áp dụng luật thuế nội địa cho một giao dịch cụ thể. Các phán quyết như vậy sẽ ràng buộc với doanh thu nội địa trong năm năm và tồn tại một sự thay đổi luật trong 2 năm, và nó thường được ban hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày áp dụng. Một hệ thống phản hồi doanh thu không chính thức đã được tạo ra thông qua đó có thể đưa ra thư hướng dẫn.
8. Tuân thủ luật pháp EU
Là thành viên của Liên minh châu u, Malta đã thực hiện tất cả các chỉ thị liên quan của EU liên quan đến vấn đề thuế doanh nghiệp, bao gồm chỉ thị của công ty con của EU và chỉ thị về lãi suất và tiền bản quyền. Điều này làm cho khuôn khổ pháp lý của công ty Malta tuân thủ đầy đủ luật pháp EU và tiếp tục hài hòa luật pháp của Malta với luật pháp của tất cả các quốc gia thành viên khác
9. Hiệp ước thuế kép

Có hiệu lực: Albania, Úc, Áo, Bahrain, Barbados, Bỉ, Bulgaria, Canada, Trung Quốc, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Ai Cập, Estonia, Phần Lan, Pháp, Georgia, Đức, Hy Lạp, Guernsey, Hồng Kông, Hungary , Iceland, Ấn Độ, Ireland, Đảo Man, Israel, Ý, Jersey, Jordan, Hàn Quốc, Kuwait, Latvia, Lebanon, Libya, Lichtenstein, Litva, Luxembourg, Malaysia, Mauritius, Mexico, Moldova, Montenegro, Morocco, Hà Lan, Na Uy , Pakistan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Qatar, Romania, San Marino, Nga, Ả Rập Saudi, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Syria, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ , Uruguay và Việt Nam.

Các hiệp ước đã ký nhưng chưa có hiệu lực: Bỉ, Ukraine, Curaçao

Các thỏa thuận trao đổi thông tin về thuế có hiệu lực: Bahamas, Bermuda, Quần đảo Cayman, Gibraltar, Hoa Kỳ.

Hiệp định trao đổi thông tin thuế - đã ký nhưng không có hiệu lực: Macao

Báo chí nói về One IBC

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US