Cuộn

Câu hỏi thường gặp

1. Thuế suất công ty ở Labuan là gì?

3% lợi nhuận ròng được kiểm toán cho các hoạt động giao dịch.

Không có thuế cho các hoạt động phi giao dịch.

2. Malaysia có bất kỳ hoạt động thuế kép nào không?

Có, nước này đã ký hiệp định về thuế kép với 65 quốc gia.

3. Yêu cầu vốn tối thiểu của thực thể Labuan là bao nhiêu?

Từ US$ 1 trở lên

4. Người Malaysia có thể lập công ty ở Labuan không?
Cả công dân Malaysia và người không phải là công dân Malaysia đều có thể là giám đốc và người thụ hưởng của một công ty Labuan.
5. Có yêu cầu nào để nộp tài khoản cho công ty tại Labuan không?

Chỉ dành cho các công ty được cấp phép và các công ty chọn nộp thuế 3%. Tuy nhiên, vẫn còn một yêu cầu để giữ các tài khoản mà sẽ thể hiện đầy đủ tình hình tài chính của công ty. Với sự tuân thủ ngày càng tăng, thông thường hầu hết các công ty sẽ được yêu cầu chuẩn bị ít nhất các tài khoản quản lý.

6. Có bất cứ yêu cầu nào cho việc khai thuế hàng năm không?

Có nhưng nó rất đơn giản.

7. Công ty Labuan có yêu cầu thư ký cho công ty không?

Có và nếu nhiều hơn một người bổ nhiệm thì ít nhất một người phải là thư ký thường trú. Chỉ có một viên chức được chấp thuận của một hội đồng ủy ban Labuan hoặc công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó mới có thể được bổ nhiệm làm thư ký thường trực.

8. Tôi có cần phải có mặt tại Labuan để thành lập công ty tại Labuan không?

Không cần thiết.

9. Sẽ mất bao lâu để đăng ký một công ty tại Labuan?

2-3 ngày làm việc sau khi nhận được tài liệu đầy đủ của bạn.

10. Tôi có cần thông báo cho Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan khi tôi đăng ký một công ty Labuan không?

Không. Công ty Offshore Company Corp sẽ hỗ trợ bạn trong việc thành lập công ty tại Labuan từ đầu đến cuối.

11. Các yêu cầu tối thiểu của giám đốc và cổ đông đối với một công ty Labuan là gì?

Một giám đốc có thể là một cá nhân hoặc một doanh nghiệp và một cổ đông có thể là một cá nhân hoặc một doanh nghiệp.

12. Có thể mở tài khoản ngân hàng cho công ty Labuan tại Labuan không?

Có, Công ty Offshore Company Corp có thể hỗ trợ bạn.

13. Công ty Labuan có cần khai thuế hàng năm không?

Có. Lợi nhuận hàng năm phải được nộp không được muộn hơn 30 ngày trước ngày thành lập công ty.

14. Các báo cáo tài chính của công ty Labuan phải kiểm toán không?

Có, cho công ty thương mại. Không yêu cầu đối với công ty Cổ phần.

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US