Cuộn

Phí dịch vụ Kế toán & Kiểm toán I Từ US$ 370

Chi phí dịch vụ kế toán và kiểm toán Hồng Kông

Từ

US$ 370 Phí dịch vụ
  • Phối hợp và tư vấn để thiết lập hệ thống kế toán
  • Duy trì sổ sách kế toán hàng năm
  • Quản lý và báo cáo theo luật định kỳ
  • Dự báo ngân sách và dòng tiền
  • Hợp nhất tài khoản cho các doanh nghiệp ở Hồng Kông

Khi tiến hành kinh doanh và xử lý nhiều giao dịch, khách hàng cần sự rõ ràng trong các vấn đề tài chính. Để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu theo luật định của Hồng Kông, Công ty One IBC có thể đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc quản trị viên tài chính nội bộ, kiểm soát viên hoặc kế toán viên liên hệ với khách hàng, sở tài chính và bên thứ ba nếu cần.

Để thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tài chính của một công ty được thành lập tại Hồng Kông, các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Quy trình

Quy trình kế toán

Bước 1
Giao dịch hoặc sự kiện

Giao dịch hoặc sự kiện

Những giao dịch bao gồm việc bán hoặc trả lại các sản phẩm, mua vật tư cho hoạt động kinh doanh hoặc bất kỳ hoạt động tài chính nào khác liên quan đến việc trao đổi tài sản của công ty, vay hoặc thanh toán hết các khoản nợ, các khoản tiền gửi từ cổ đông hoặc trả lại tiền cho cổ đông.

Bước 2
Ghi sổ nhật ký chung

Ghi sổ nhật ký chung

Các giao dịch được liệt kê vào sổ nhật ký chung duy trì theo trình tự thời gian mà các giao dịch xảy ra.

Bước 3
Ghi chép giao dịch

Ghi chép giao dịch

Các giao dịch được ghi vào các tài khoản kế toán mà giao dịch tác động đến và là một phần của sổ cái chung, nơi lưu trữ tất cả các giao dịch kinh doanh.

Bước 4
Bảng Cân đối thử

Bảng Cân đối thử

Xuất bảng cân đối thử vào cuối kỳ kế toán (Theo quý hoặc năm, tùy thuộc vào thực tiễn kinh doanh).

Bước 5
Các bảng tính và điều chỉnh sổ nhật ký chung

Các bảng tính và điều chỉnh sổ nhật ký chung

Các khoản điều chỉnh được theo dõi trên cùng một bảng tính với các khoản khấu hao và thanh toán một lần

Khi các bút toán điều chỉnh được thực hiện trên tài khoản, các tài khoản có liên quan được điều chỉnh để về số dư cân bằng

Bước 6
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Chuẩn bị bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập bằng cách sử dụng số dư tài khoản đã được điều chỉnh.

Bước 7
Khóa sổ cuối kỳ

Khóa sổ cuối kỳ

Khóa sổ kế toán cuối kì

Quy trình kiểm toán

Bước 1
Lập kế hoạch

Lập kế hoạch

Các hoạt động lập kế hoạch ban đầu bao gồm sự chấp nhận chính thức của khách hàng, xác minh sự tuân thủ các yêu cầu độc lập và thực hiện các thủ tục khác để xác định tính chất, thời gian và mức độ của các thủ tục được thực hiện để tiến hành kiểm toán một cách hiệu quả.

Bước 2
Đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro

Sử dụng kiến thức của kiểm toán viên về doanh nghiệp, ngành công nghiệp và môi trường mà công ty hoạt động để xác định và đánh giá các rủi ro có thể dẫn đến sự sai lệch trọng yếu trong báo cáo tài chính.

Bước 3
Chiến lược và kế hoạch kiểm toán

Chiến lược và kế hoạch kiểm toán

Kiểm toán viên xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể và kế hoạch kiểm toán chi tiết để giải quyết các rủi ro sai lệch trọng yếu trong báo cáo tài chính. Chiến lược và kế hoạch kiểm toán liên tục được đánh giá lại trong suốt quá trình kiểm toán và được điều chỉnh để đáp ứng với thông tin mới thu được về doanh nghiệp và môi trường của nó.

Bước 4
Kỹ thuật Thu Thập Bằng Chứng

Kỹ thuật Thu Thập Bằng Chứng

Áp dụng sự hoài nghi và phán đoán chuyên nghiệp khi thu thập và đánh giá bằng chứng thông qua việc kết hợp kiểm tra các quy trình kiểm soát nội bộ của công ty, theo dõi các khoản giao dịch và số tiền được công bố từ báo cáo tài chính của công ty đến các chứng từ hỗ trợ, các bản ghi và các tài liệu xác nhận của bên thứ ba.

Bước 5
Quá trình cuối cùng

Quá trình cuối cùng

Cuối cùng, các kiểm toán viên thực hiện đánh giá và đưa ra kết luận chung, dựa trên các thử nghiệm họ đã thực hiện, các bằng chứng họ đã thu được và các công việc khác mà họ đã thực hiện. Kết luận này là cơ sở của ý kiến kiểm toán.

Mức phí

Mức phí kế toán

Phí kế toán được tính dựa trên số lượng giao dịch và chúng tôi đảm bảo mức phí thấp nhất so với các công ty khác trên thị trường.

Số lượng giao dịch Phí
Dưới 30 US$ 370
30 đến 59 US$ 420
60 đến 99 US$ 480
100 đến 119 US$ 510
120 đến 199 US$ 630
200 đến 249 US$ 830
250 đến 349 US$ 1120
350 đến 449 US$ 1510
Trên 450 Được xác nhận sau

Phí kiểm toán

Phí kiểm toán được tính dựa trên doanh thu của công ty Hồng Kông trong kỳ báo cáo

Doanh số (Triệu HKD) US$ Ước tính tương đương(*) Phí
Dưới 0.5 Tr Dưới 64,500 US$ 939
0.5 M đến 0.74 Tr 64,500 đến 95,999 US$ 1070
0.75 Tr đến 0.99 Tr 96,000 đến 127,999 US$ 1280
1 Tr đến 1.49 Tr 128,000 đến 191,999 US$ 1650
1.5 Tr đến 1.99 Tr 192,000 đến 255,999 US$ 1810
2 Tr đến 2.99 Tr 256,000 đến 383,999 US$ 2050
3 Tr đến 3.99 Tr 384,000 đến 511,999 US$ 2420
4 Tr đến 4.99 Tr 512,000 đến 640,999 US$ 3450
Thành lập công ty Hồng Kông

Khuyến mãi

Tiết kiệm đến US$ 300 & Nhận ngay VOUCHER

GIA HẠN CÔNG TY - Tháng Vàng Ưu Đãi

Chương trình thành viên One IBC

Chương trình thành viên One IBC

Với việc trở thành thành viên câu lạc bộ doanh nhân One IBC, quý khách sẽ được hưởng nhiều quyền lợi và ưu đãi mà chúng tôi đem lại. Có ba cấp bậc của thành viên One IBC. Khi bạn đáp ứng các điều kiện, bạn sẽ nhận được các ưu đãi khác nhau và cấp độ thành viên được tự động nâng lên dựa trên tổng số tiền dịch vụ bạn đã sử dụng tại One IBC.

Tích điểm
Tích điểm tín dụng khi sử dịch vụ. Với mỗi 100 điểm tín dụng, giá trị quy đổi tương đương US$ 1

Sử dụng điểm
Sử dụng điểm tín dụng để được giảm giá trực tiếp trên hóa đơn của bạn.

Đối tác One IBC

Đối tác One IBC

Hợp tác qua hình thức giới thiệu khách hàng

Trở thành người giới thiệu của chúng tôi với 3 bước đơn giản và nhận được hoa hồng lên đến 14% cho mỗi khách hàng bạn giới thiệu cho chúng tôi. Giới thiệu càng nhiều, hoa hồng càng cao.

Hợp tác qua hình thức trở thành đối tác chính thức

Chúng tôi tiếp cận thị trường với một mạng lưới ngày càng lớn các đối tác chuyên nghiệp mà One IBC đã và đang tích cực hỗ trợ mọi mặt về chuyên môn, bán hàng và tiếp thị.

Cập nhật tin tức ở các quốc gia/vùng lãnh thổ

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US