Cuộn

Tải biểu mẫu thành lập công ty tại Quần đảo Cayman

1. Biểu mẫu đăng ký thành lập công ty

Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu đăng ký thành lập công ty
PDF | 1.91 MB | Thời gian cập nhật: 14 Th03, 2020, 10:45 (UTC+08:00)
Mẫu đăng ký thành lập công ty Tải về

2. Biểu mẫu đăng ký kế hoạch kinh doanh

Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu kế hoạch kinh doanh
PDF | 1,015.78 kB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 11:16 (UTC+08:00)

Mẫu kế hoạch kinh doanh cho thành lập công ty

Tải về

3. Biểu mẫu cập nhật thông tin khách hàng

Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu cập nhật thông tin
PDF | 5.52 MB | Thời gian cập nhật: 06 Th01, 2020, 11:48 (UTC+08:00)

Mẫu cập nhật thông tin để hoàn thành các yêu cầu theo luật định của Registry

Tải về

4. Thông tin loại hình công ty

Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho công ty TNHH ở Đảo Cayman
PDF | 1.15 MB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2020, 12:45 (UTC+08:00)

Biểu giá và thông tin cho công ty TNHH ở Delarware

Tải về

5. Tài liệu mẫu

Mô tả Mã QR Tải về
COI Asian Interchange Market Inc Sample
PDF | 404.16 kB | Thời gian cập nhật: 24 Th12, 2018, 11:41 (UTC+08:00)

Certificate of Incorporation Interchange Market Inc (sample)

COI Asian Interchange Market Inc Sample Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 4.13 MB | Thời gian cập nhật: 24 Th12, 2018, 11:41 (UTC+08:00)
Tải về

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US