Cuộn

United Arab Emirates (UAE) - Tài liệu Công ty khu thương mại tự do Dubai (Dubai Free Zone - DMCC)

Thời gian cập nhật: 31 Th10, 2018, 20:03 (UTC+08:00)
Giấy chứng nhận thành lập
Điều lệ thành lập và hoạt động của công ty
Giấy chứng nhận cổ phần
Sổ đăng ký Nhân viên (Sổ đăng ký Giám đốc và Thư ký)
Sổ đăng ký Cổ đông

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US