Cuộn

Bộ hồ sơ thành lập công ty Labuan, Malaysia

Thời gian cập nhật: 18 Th07, 2019, 12:19 (UTC+08:00)
Giấy chứng nhận thành lập công ty
Bản ghi nhớ và các điều lệ công ty
Thông tin cuộc họp Giám đốc đầu tiên
Chứng nhận cổ phần
Tờ khai thông tin Giám đốc/Chủ sở hữu có lợi
Sổ đăng ký giám đốc
Đăng ký thành viên
Sao y công chứng Form 7
Sao y công chứng Form 13
Sao y công chứng Form 23
Sao y công chứng Form 25
Biên bản Xác nhận

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US