Cuộn

Cayman Islands - Tài liệu công ty trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần

Thời gian cập nhật: 31 Th10, 2018, 20:07 (UTC+08:00)
Giấy chứng nhận thành lập
Điều lệ thành lập
Điều lệ hoạt động
Nghị quyết Giám đốc đầu tiên
Sổ đăng ký Giám đốc
Sổ đăng ký Cổ đông
Sổ đăng ký Cơ quan
Sổ đăng ký Thế chấp & Phí.
Sổ đăng ký Chủ sở hữu
Đăng ký con dấu công ty
Cuộc họp Quản trị
Đơn chuyển cổ phần
Nghị quyết Giám đốc đầu tiên
Biên bản Người theo dõi
Bản tuyên thệ có đóng dấu
Tờ khai của Chủ sở hữu Lợi nhuận
Giấy Chứng nhận có đóng dấu của Giám đốc

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US