Cuộn

British Virgin Islands - Tài liệu Công ty kinh doanh (BC)

Thời gian cập nhật: 31 Th10, 2018, 19:53 (UTC+08:00)
Giấy chứng nhận thành lập
Giấy chứng nhận cổ phần
Điều lệ thành lập và hoạt động của công ty
Thư chấp nhận vị trí Giám đốc
Bổ nhiệm Giám đốc đầu tiên
Nghị quyết bằng văn bản của Giám đốc
Sổ đăng ký Giám đốc
Sổ đăng ký Cổ đông và hồ sơ cổ phần

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.

US