រមូរ
Notification

តើអ្នកនឹងអនុញ្ញាតឱ្យ One IBC ផ្ញើការជូនដំណឹងដល់អ្នកទេ?

យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីព័ត៌មានថ្មីបំផុតនិងថ្មីបំផុត។

អ្នកកំពុងអាននៅ ខ្មែរ ការបកប្រែដោយកម្មវិធីអេអាយ។ សូមអានបន្ថែមនៅ ការបដិសេធ និង គាំទ្រពួកយើង ដើម្បីកែសម្រួលភាសាខ្លាំងរបស់អ្នក។ ចូលចិត្ត ភាសាអង់គ្លេស

កញ្ចប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ម៉ូរីសសិតលីមីតធីត

ពេលវេលាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 31 Oct, 2018, 19:56 (UTC+08:00)
វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបញ្ចូល
អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មសកលប្រភេទទី ២
ចែករំលែកចុះឈ្មោះ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
បញ្ជាការមន្ត្រី
រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ក្រុមហ៊ុន
ចែកវិញ្ញាបនបត្រ
ឯកសារច្បាប់
ដំណោះស្រាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់នាយកតែមួយគត់របស់ក្រុមហ៊ុន
អំណាចទូទៅនៃមេធាវី
ដំណោះស្រាយរបស់នាយកសាជីវកម្ម
ការប្រកាសសេចក្តីទុកចិត្ត

អ្វីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិយាយអំពីយើង

អំពី​ពួក​យើង

យើងតែងតែមានមោទនភាពដែលបានក្លាយជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងសាជីវកម្មដែលមានបទពិសោធនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។ យើងផ្តល់ជូននូវការប្រកួតប្រជែងល្អបំផុតនិងមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលជាអតិថិជនដែលមានតម្លៃដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគោលដៅរបស់អ្នកទៅជាដំណោះស្រាយជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់។ ដំណោះស្រាយរបស់យើងជោគជ័យរបស់អ្នក។

US