Πάπυρος
Notification

Θα επιτρέψετε στο One IBC να σας στέλνει ειδοποιήσεις;

Θα σας ειδοποιήσουμε μόνο για τα νεότερα και εκπληκτικά νέα.

Διαβάζετε στα ελληνικά μετάφραση από ένα πρόγραμμα AI. Διαβάστε περισσότερα στο Disclaimer και υποστηρίξτε μας για να επεξεργαστείτε τη δυνατή γλώσσα σας. Προτιμήστε στα Αγγλικά .

Κατευθυντήρια γραμμή για την καταχώριση εταιρικών ονομάτων για εταιρείες του Χονγκ Κονγκ

Ενημερωμένη ώρα: 27 Dec, 2018, 17:09 (UTC+08:00)

A- Γενικές απαιτήσεις των εταιρικών ονομασιών του Χονγκ Κονγκ

1. Μια εταιρεία μπορεί να είναι εγγεγραμμένη με ένα αγγλικό όνομα, ένα κινεζικό όνομα ή ένα αγγλικό όνομα και ένα κινεζικό όνομα. Δεν επιτρέπεται όνομα εταιρείας με συνδυασμό αγγλικών λέξεων / γραμμάτων και κινεζικών χαρακτήρων.
2. Ένα αγγλικό όνομα εταιρείας Χονγκ Κονγκ πρέπει να τελειώνει με τη λέξη "Limited" και ένα όνομα εταιρείας κινέζικο πρέπει να τελειώνει με τους χαρακτήρες "有限公司".
3. Ένα όνομα εταιρείας της Κίνας πρέπει να περιέχει χαρακτήρες παραδοσιακού κινέζικου (繁體字) που μπορούν να βρεθούν στο λεξικό Kang Xi (康熙字典) ή στο λεξικό Ci Hai (辭海) ΚΑΙ επίσης στο διεθνές πρότυπο κωδικοποίησης ISO 10646. Δεν θα γίνονται δεκτοί απλοποιημένοι κινεζικοί χαρακτήρες.

Β- Περιπτώσεις στις οποίες ΔΕΝ θα καταχωρηθεί όνομα εταιρείας

Σε γενικές γραμμές, ένα όνομα εταιρείας δεν θα καταχωρηθεί εάν -

(α) είναι το ίδιο με ένα όνομα που εμφανίζεται στον κατάλογο εταιρικών ονομάτων του καταχωρητή ·
(β) είναι το ίδιο με το όνομα ενός οργανισμού που έχει συσταθεί ή συσταθεί βάσει διατάγματος ·
(γ) κατά τη γνώμη του Καταχωρητή, η χρήση του θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα · ή
(δ) κατά τη γνώμη του Γραμματέα, είναι προσβλητικό ή αντίθετα με το δημόσιο συμφέρον.

Για να προσδιορίσετε εάν ένα όνομα εταιρείας είναι "το ίδιο με" άλλο -

  • Τα ακόλουθα δεν λαμβάνονται υπόψη -

(i) το συγκεκριμένο άρθρο, όπου είναι η πρώτη λέξη του ονόματος (π.χ. The ABC Limited = ABC Limited)

(ii) οι τελικές λέξεις ή εκφράσεις "εταιρεία", "και εταιρεία", "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης", "και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης", "περιορισμένη", "απεριόριστη", "ανώνυμη εταιρεία", οι συντομογραφίες τους και οι τελικοί χαρακτήρες "公司 "," 有限公司 "," 無限 公司 "και" 公眾 有限公司 "(π.χ. ABC Company Limited = ABC Limited = ABC Co., Limited; 甲乙丙 有限公司 = 甲乙丙 公眾 有限公司)

(iii) τύπος ή περίπτωση γραμμάτων, κενά μεταξύ γραμμάτων, σημείων προφοράς και σημείων στίξης (π.χ. ABC Limited = abc Limited)

  • Οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θεωρούνται οι ίδιες -
  • "Και" και "&"
  • «Χονγκ Κονγκ», «Χονγκ Κονγκ» και «Χονγκ Κονγκ»
  • "Άπω Ανατολή" και "FE"
  • (π.χ. ABC Hong Kong Limited = ABC Hongkong Limited = ABC HK Limited)
  • Δύο Κινέζοι χαρακτήρες θα θεωρηθούν οι ίδιοι εάν ο Καταχωρητής είναι ικανοποιημένος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δύο χαρακτήρων στο Χονγκ Κονγκ, ότι μπορούν λογικά να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά (π.χ. 恆 = 恒; 峯 = 峰: 匯 = 滙).

Guideline on Registration of Company Names for Hong Kong Companies

C- Εταιρικά ονόματα που θα απαιτήσουν έγκριση πριν από την εγγραφή

  • Η προηγούμενη έγκριση του Καταχωρητή απαιτείται για ένα όνομα εταιρείας -

(α) ότι, κατά τη γνώμη του Γραμματέα, είναι πιθανό να δώσει την εντύπωση ότι η εταιρεία συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την Κεντρική Λαϊκή Κυβέρνηση ή την Κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ ή με οποιοδήποτε τμήμα ή οργανισμό οποιασδήποτε Κυβέρνησης. Ένα τέτοιο όνομα εταιρείας θα επιτρέπεται μόνο όταν θεωρείται ότι η εν λόγω εταιρεία έχει πραγματική σχέση με την Κεντρική Λαϊκή Κυβέρνηση ή την Κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ. Η χρήση λέξεων όπως "Τμήμα" (部門), "Κυβέρνηση" (政府), "Επιτροπή" (公署), "Γραφείο" (局), "Ομοσπονδία" (聯邦), "Συμβούλιο" (議會), "Αρχή »(委員會), θα συνεπαγόταν γενικά μια τέτοια σύνδεση και κανονικά δεν θα εγκριθεί ·

(β) που περιέχει οποιαδήποτε από τις λέξεις ή εκφράσεις που καθορίζονται στην Εντολή Εταιρειών (Λέξεις και Εκφράσεις σε Ονόματα Εταιρειών) (Κεφ. 622Α) (βλ. Παράρτημα Α).

(γ) είναι το ίδιο με ένα όνομα για το οποίο έχει δοθεί κατεύθυνση αλλαγής ονόματος από τον Έφορο σύμφωνα με τα άρθρα 108, 109 ή 771 του Εταιρικού διατάγματος ή τις παραγράφους 22 ή 22Α του προηγούμενου διατάγματος (δηλαδή το Εταιρικό Διάταγμα ( Κεφ. 32) όπως ισχύει από καιρό σε καιρό πριν από την ημερομηνία έναρξης του εταιρικού διατάγματος (Κεφ. 622)) στις ή μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2010.

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να ζητήσουν τη συμβουλή του Καταχωρητή σχετικά με τους παραπάνω τύπους ονομάτων και να υποβάλουν αίτηση γραπτώς για τη συγκατάθεση χρήσης αυτών των ονομάτων πριν από την παράδοση των εγγράφων που υποβάλλουν αίτηση για ενσωμάτωση ή αλλαγή ονόματος. Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στο τμήμα «Νέες εταιρείες» του Μητρώου Εταιρειών στον 14ο όροφο, Queensway Government Office, 66 Queensway, Hong Kong.

Δ- Ονόματα εταιρειών με λέξεις και εκφράσεις που καλύπτονται από άλλη νομοθεσία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση ορισμένων λέξεων και εκφράσεων στα ονόματα των εταιρειών διέπεται από άλλη νομοθεσία. Η ακατάλληλη χρήση τους θα συνιστά ποινικό αδίκημα. Τα ακόλουθα είναι μερικά παραδείγματα -
(α) Σύμφωνα με το Τραπεζικό Διάταγμα (Κεφ. 155), είναι αδίκημα η χρήση της «Τράπεζας» (銀行) σε επωνυμία εταιρείας χωρίς τη συγκατάθεση της Νομισματικής Αρχής του Χονγκ Κονγκ.
(β) Σύμφωνα με το Διάταγμα Κινητών Αξιών και Συμβολαίων μελλοντικής Εκπλήρωσης (Κεφ. 571), κανένα πρόσωπο εκτός από την Ανταλλακτική Εταιρεία (defined) όπως ορίζεται σε αυτήν θα χρησιμοποιεί τον τίτλο «Χρηματιστήριο» (證券交易所) ή «Ενοποιημένο Χρηματιστήριο» (聯合 交易所) ή άλλες παραλλαγές. Η παράβαση της διάταξης θα συνιστά ποινικό αδίκημα.
(γ) Θα είναι επίσης αδίκημα για έναν οργανισμό διαφορετικό από μια εταιρική πρακτική, όπως ορίζεται στο Διάταγμα Επαγγελματικών Λογιστών (Κεφ. 50) να συμπεριλάβει ή να χρησιμοποιήσει σε συνδυασμό με το όνομά του την περιγραφή «πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής (εξάσκηση)» , "Πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής" ή "δημόσιος λογιστής" ή τα αρχικά "CPA (εξάσκηση)", "CPA" ή "PA" ή οι χαρακτήρες "執業 會計師", "會計師", "註冊 核 數 師", "核 數師 "ή" 審計 師 ".
Οι αιτούντες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι λέξεις ή εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε εταιρικά ονόματα δεν θα παραβιάζουν νόμους του Χονγκ Κονγκ. Όπου ενδείκνυται, οι αιτούντες πρέπει να ζητούν συμβουλές από τον αρμόδιο φορέα σχετικά με τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων που υπόκεινται σε περιορισμούς.

E- Απαλλαγή με τη λέξη «Limited» στο όνομα μιας εταιρείας

Μια εταιρεία που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για άδεια σύμφωνα με το άρθρο 103 του εταιρικού διατάγματος για να απαλλάξει τη λέξη "Limited" ή / και τους χαρακτήρες "有限公司" στο όνομά της (είτε κατά την ενσωμάτωση είτε μετά από αλλαγή ονόματος με ειδική απόφαση) μπορεί ανατρέξτε στις Οδηγίες σημειώσεων σχετικά με την «Αίτηση άδειας για τη διαγραφή της λέξης« Περιορισμένη »στο όνομα μιας εταιρείας» για περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με εμάς

Είμαστε πάντα περήφανοι που είμαστε ένας έμπειρος πάροχος χρηματοοικονομικών και εταιρικών υπηρεσιών στη διεθνή αγορά. Σας προσφέρουμε την καλύτερη και πιο ανταγωνιστική αξία σε εσάς ως πολύτιμους πελάτες για να μετατρέψετε τους στόχους σας σε λύση με ένα σαφές σχέδιο δράσης. Η λύση μας, η επιτυχία σας.

US