स्क्रोल करा
Notification

आपण One IBC सूचना पाठविण्यास परवानगी देणार आहात का?

आम्ही आपल्याला फक्त नवीनतम आणि प्रकटीकरण बातमी सूचित करू.

आपण Marathi वाचत आहात एआय प्रोग्रामद्वारे भाषांतर. अस्वीकरण अधिक वाचा आणि आपली भक्कम भाषा संपादित करण्यासाठी आमचे समर्थन करा. इंग्रजीमध्ये प्राधान्य द्या.

व्हिएतनाम बौद्धिक मालमत्ता आणि ट्रेडमार्क सेवा नोंदणी

असंख्य बौद्धिक मालमत्ता कायद्यांतून व्यवसाय तयार करणारे उद्योजक. One IBC तज्ञ आपल्याला ट्रेडमार्क आणि पेटंट नोंदणीसाठी मदत करेल. आपला ब्रँड, ट्रेडमार्क आणि डिझाइनची नोंदणी करणे विशेषतः महत्वाचे आहे.

कृपया सल्ला द्या की व्हिएतनाममध्ये एकाधिक-श्रेणी अनुप्रयोग स्वीकार्य आहेत म्हणजेच एकापेक्षा जास्त वस्तूंसाठी किंवा अतिरिक्त वर्गासाठी अतिरिक्त फी भरल्याच्या सेवेसाठी अर्ज दाखल केला जाऊ शकतो.

वर्ग शीर्षक किंवा वस्तू / सेवांचे सामान्य वर्णन यापुढे स्वीकार्य नाही.

संभाव्य अधिकृत कारवाई टाळण्यासाठी, तपशीलवार वस्तूंची रचना करणे आवश्यक आहे, प्राधान्याने वस्तूंची प्रत्येक वस्तू नाइस वर्गीकरणाच्या दहाव्या आवृत्तीच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या / एस च्या आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरणात मूलभूत क्रमांकाच्या यादीशी समकक्ष किंवा सहसंबंधात्मक असेल.

व्हिएतनाममध्ये नवीन ट्रेडमार्क अनुप्रयोग दाखल करण्यासाठी, खालील माहिती / कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

 1. अर्जदाराचे पूर्ण नाव व पत्ता;
 2. जर रोमन वर्णांव्यतिरिक्त अन्य शब्दांसह ट्रेडमार्कचे कोणतेही घटक असतील तर ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण / लिप्यंतरण आणि वापरलेल्या भाषेची ओळख दर्शविली पाहिजे;
 3. वस्तू आणि / किंवा सेवांचे तपशीलवार तपशील आणि त्याच्याशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय वर्ग, ज्ञात असल्यास;
 4. आकाराच्या चिन्हाचे पाच (12) स्पष्ट प्रिंट / नमुने, जे 80x80 मिमी पेक्षा जास्त नसतात आणि 15x15 मिमीपेक्षा कमी नसतात;
 5. अधिवेशन प्राधान्याने दावा केला असल्यास मूळ अर्जची संख्या अर्ज आणि दाखल करण्याची तारीख.

खाली व्हिएतनाम ट्रेडमार्क नोंदणी मिळविण्यासाठी मूलभूत प्रक्रिया आहेः

1. औपचारिकता परीक्षा

दाखल केलेला ट्रेडमार्क अर्ज भरल्याच्या तारखेपासून 01 महिन्याच्या आत औपचारिकतेनुसार चाचणीचा असेल; तथापि, व्यवहारात, ट्रेडमार्क कार्यालयाच्या कामाच्या ताणमुळे ते 01-02 महिन्यांपर्यंत वाढविले जाऊ शकते.

या प्रक्रियेमध्ये, ट्रेडमार्क अर्जाची माहितीची अचूकता, वस्तू / सेवांचे योग्य वर्गीकरण इत्यादींचे परीक्षण केले जाईल. जर औपचारिक निकषांचे पालन न केल्यामुळे ट्रेडमार्कचा अर्ज नाकारला गेला तर अर्जदारास दुरुस्तीसाठी 01 महिन्याचा कालावधी दिला जाईल. किंवा दुरुस्ती.

ट्रेडमार्क अनुप्रयोग औपचारिकतेनुसार सर्व आवश्यकता पूर्ण करीत असल्यास, एनओआयपी ट्रेडमार्क अर्जाच्या औपचारिकतेसंदर्भात निर्णय घेईल. ट्रेडमार्क अर्जाची कोणतीही संबंधित माहिती त्यानुसार रेकॉर्ड केली जाईल.

२. अर्जाचे प्रकाशन

त्यानंतर हा अर्ज विरोधकांच्या उद्देशाने स्वीकृतीच्या तारखेच्या सही तारखेपासून 02 (दोन) महिन्यांच्या आत राष्ट्रीय राजपत्रात प्रकाशित केला जातो. प्रकाशनाच्या तारखेपासून तारखेपर्यंत ट्रेडमार्क नोंदणीचे प्रमाणपत्र देण्यास / नकार देण्याचा निर्णय दिल्यास, कोणताही तृतीय पक्ष एनओआयपीकडे प्रलंबित अर्जाविरूद्ध विरोध दर्शविण्यास पात्र असेल.

Sub. मूलभूत परीक्षा

त्यानंतर विशिष्टता, उपलब्धता इत्यादी संरक्षणाच्या निकषांची पूर्तता होते की नाही हे ओळखण्यासाठी नियामकता म्हणून या अर्जाची तपासणी केली जाते. त्याचा निकाल प्रकाशनाच्या तारखेपासून ० within च्या आत उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.

ठोस परीक्षा संपल्यानंतर ट्रेडमार्क संरक्षणाचे निकष पूर्ण केल्यास एनओआयपी ट्रेडमार्क नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याच्या उद्देशाने निर्णय देईल व अर्जदारास नोंदणी फी भरण्याची विनंती करेल. त्याउलट, जर ते संरक्षणाचे निकष पूर्ण करीत नसेल तर एनओआयपी नकाराची अधिसूचना जारी करेल आणि अर्जदारास प्रतिसाद देण्यासाठी 02 महिने देईल.

जर अर्जदाराने एनओआयपीच्या अधिसूचनेस योग्य ती नोटीस भरली नसेल किंवा एनओआयपीने सादर केलेला प्रतिसाद स्वीकारला नसेल तर एनओआयपी ट्रेडमार्क नोंदणीचे प्रमाणपत्र देण्यास नकार देण्याबाबत निर्णय देईल आणि त्यासाठी 90 (नव्वद) दिवस देईल अर्जदाराने अपील करण्यासाठी पुढे जाण्यासाठी.

Reg. नोंदणी

ट्रेडमार्क नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याच्या उद्देशाने निर्णयाच्या स्वाक्षरीच्या तारखेपासून अनुदान व प्रकाशनासाठी फी 01 महिन्यांच्या आत भरणे आवश्यक आहे. दिलेल्या वेळानंतर, कोणतीही फी दिली गेली नाही तर, अर्ज अटळपणे फेटाळून लावला जाईल. शुल्क पुरेसे दिले असल्यास एनओआयपी ट्रेडमार्क नोंदणीचे प्रमाणपत्र देईल व मूळ अर्जदारास पाठवेल.

व्हिएतनाममध्ये, ट्रेडमार्कचे कायदेशीर संरक्षण ज्या दिवसापासून ट्रेडमार्क नोंदणीचे प्रमाणपत्र दिले गेले त्या दिवसापासून सुरू होते आणि ते दाखल करण्याच्या तारखेपासून दहा (10) वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध असेल आणि सलग दहा वर्षांसाठी त्याचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते.

नोंदणीकृत ट्रेडमार्क नोंदणीच्या वेळी व्हिएतनाममध्ये वापरात नसावा, परंतु वैधता संपुष्टात आणण्याच्या विनंतीच्या तारखेपासून वेळोवेळी मागासलेली मोजली जाणारी सलग पाच (5) वर्षे न वापरल्यास तो खंडित होण्यास असुरक्षित आहे. नोंदणी कोणत्याही तृतीय पक्षाद्वारे केली जाते. तथापि, समाप्तीच्या विनंतीच्या तारखेपासून कमीतकमी 3 महिने आधी चिन्ह वापरल्यास किंवा पुन्हा वापरल्यास, चिन्ह कदाचित अवैधता टाळेल.

व्हिएतनाममधील ट्रेडमार्क अनुप्रयोगांच्या आवश्यक कागदपत्रे

चिन्ह अर्जामध्ये पुढील कागदपत्रे असतील:

 1. विहित नमुन्यात केलेली विनंती (परिपत्रक क्रमांक 01/2007 / टीटी-बीकेएचसीएन मध्ये सूचित केल्यानुसार);
 2. व्हिएतनामच्या आयपी कायदा २०० of च्या कलम १० 105 मध्ये दिलेल्या कागदपत्रे, नमुने, माहिती दर्शविणारी माहिती (उदा. चिन्ह असलेले नमुने आणि वस्तू व सेवांची यादी, आणि जेथे चिन्ह आहे तेथे सामूहिक किंवा प्रमाणपत्र चिन्हांच्या वापरावरील नियम) संरक्षणासाठी शोधले जाणे म्हणजे सामूहिक चिन्ह किंवा प्रमाणपत्र चिन्ह;
 3. Powerटर्नी ऑफ पॉवर ऑफ अॅटर्नीज, जर एखाद्या प्रतिनिधीद्वारे अर्ज दाखल केला असेल तर;
 4. अर्जदाराने दुसर्‍या एखाद्या व्यक्तीकडून घेतल्यास नोंदणीचा अधिकार स्पष्ट करणारे कागदपत्रे;
 5. हक्क सांगितल्यास, प्राधान्य दाखविणारी कागदपत्रे;
 6. फी आणि शुल्काची पावती

अर्जाची सर्व कागदपत्रे व्हिएतनामी भाषेत असली पाहिजेत, बिंदू सी, डी, ई वर नमूद केलेल्या कागदपत्रांशिवाय आणि अनुप्रयोगांना समर्थन देणारी अन्य कागदपत्रे, जी दुसर्‍या भाषेत तयार केली जाऊ शकतात परंतु एनओआयपीच्या विनंतीनुसार व्हिएतनामीमध्ये भाषांतरित केली जातील.

कोट मिळविण्यासाठी संपर्क साधा

जाहिरात

वन आयबीसीच्या 2021 जाहिरातींनी आपला व्यवसाय वाढवा !!

One IBC Club

One IBC क्लब

एक आयबीसी सदस्यतेचे चार स्तर आहेत. जेव्हा आपण पात्रता निकष पूर्ण करता तेव्हा तीन एलिट श्रेणींमध्ये जा. आपल्या संपूर्ण प्रवासात भारदस्त बक्षिसे आणि अनुभवांचा आनंद घ्या. सर्व स्तरांसाठी फायदे एक्सप्लोर करा. आमच्या सेवांसाठी क्रेडिट पॉईंट कमवा आणि पूर्तता करा.

गुण मिळवणे
सेवेच्या पात्रतेच्या खरेदीवर क्रेडिट पॉईंट्स मिळवा. आपण खर्च केलेल्या प्रत्येक पात्र अमेरिकन डॉलरसाठी क्रेडिट पॉइंट मिळवाल.

पॉईंट्स वापरणे
आपल्या पावत्यासाठी थेट क्रेडिट पॉईंट्स खर्च करा. 100 क्रेडिट पॉइंट्स = 1 अमेरिकन डॉलर्स.

Partnership & Intermediaries

भागीदारी आणि मध्यस्थ

संदर्भ कार्यक्रम

 • 3 सोप्या चरणांमध्ये आमचे रेफरर बना आणि आपण आमच्याद्वारे आमच्या प्रत्येक क्लायंटवर 14% कमिशन कमवा.
 • अधिक संदर्भ, अधिक कमाई!

भागीदारी कार्यक्रम

आम्ही व्यवसाय आणि व्यावसायिक भागीदारांच्या सतत वाढत असलेल्या नेटवर्कसह आम्ही बाजार व्यापतो जे आम्ही व्यावसायिक समर्थन, विक्री आणि विपणन या दृष्टीने सक्रियपणे समर्थन करतो.

कार्यक्षेत्र अद्यतन

मीडिया आमच्याबद्दल काय म्हणतो

आमच्याबद्दल

आम्हाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक अनुभवी वित्तीय आणि कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता म्हणून अभिमान आहे. आम्ही स्पष्ट कृती योजनेसह आपले लक्ष्य निराकरणात रूपांतरित करण्यासाठी मौल्यवान ग्राहक म्हणून आम्ही आपल्याला सर्वोत्कृष्ट आणि सर्वात स्पर्धात्मक मूल्य प्रदान करतो. आमचे समाधान, आपले यश.

US