Tatal
Notification

Adakah anda membenarkan One IBC menghantar pemberitahuan kepada anda?

Kami hanya akan memberitahu berita terbaru dan menarik kepada anda.

Ciri-ciri Utama syarikat Samoa

Masa dikemas kini: 09 Jan, 2019, 10:42 (UTC+08:00)

Batasan perniagaan - Syarikat antarabangsa tidak boleh melabur dan memperoleh aset dari syarikat domestik, atau menjalankan perniagaan dengan atau menyelesaikan harta benda pada seseorang yang biasanya bermastautin di Samoa atau syarikat domestik.

Ia juga tidak boleh melakukan pelupusan atau penyelesaian harta benda di luar Samoa dalam mata wang Samoa dan juga tidak boleh menghantar wang atau sekuriti dari Samoa atau dikendalikan oleh pemastautin atau syarikat domestik dari Samoa.

Main Characteristics

Walau bagaimanapun, ia dapat membuat atau mempertahankan deposit dengan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan perbankan di dalam atau dari dalam Samoa dan mungkin memegang saham dalam syarikat lain yang diperbadankan atau didaftarkan di bawah Akta Syarikat Antarabangsa.

Modal saham - Tidak ada keperluan modal minimum dan saham mungkin mempunyai nilai nominal atau mungkin tanpa nilai atau gabungan kedua-duanya.

Mereka mungkin pecahan dan dinyatakan dalam mata wang apa pun, kecuali Tālā (WST). Waran saham yang dikeluarkan kepada pemegang saham atau pemegang saham boleh diterbitkan atau ditukar dengan saham yang telah dibayar sepenuhnya. Butiran peruntukan dan penebusan saham tidak perlu diajukan kepada Pendaftar.

Pemegang Saham - Syarikat antarabangsa boleh dibentuk oleh satu atau lebih pemegang saham, yang mungkin merupakan orang asli atau sah, dan bukan pemastautin. Maklumat pemegang saham tidak tersedia untuk orang ramai.

Pengarah - Syarikat antarabangsa mesti melantik sekurang-kurangnya 1 pengarah, yang mungkin merupakan orang semula jadi atau perundangan, pemastautin atau bukan pemastautin, tanpa sekatan. Maklumat para pengarah tidak dinyatakan dalam rekod umum.

Setiausaha - Syarikat mesti mempunyai setiausaha pemastautin atau ejen pemastautin yang mana satu daripadanya mestilah syarikat amanah berdaftar, anak syarikat milik penuhnya, atau pegawai syarikat pemegang amanah berdaftar.

Alamat Berdaftar - Syarikat hendaklah mempunyai alamat dan pejabat berdaftar di Samoa, yang disediakan oleh syarikat Pemegang Amanah yang berdaftar.

Mesyuarat Agung - Syarikat antarabangsa tidak perlu mengadakan AGM sekiranya semua ahli yang berhak menghadiri mesyuarat bersetuju secara bertulis untuk tidak melakukannya. Walau bagaimanapun, jika ada ahli yang memberi notis bertulis bahawa dia memerlukan AGM masa depan diadakan, mesyuarat tersebut mesti diadakan dan mesyuarat pertama mesti dalam masa 3 bulan dari tarikh penerimaan notis tersebut.

Pendudukan semula - Pendudukan semula ke dalam dan ke luar dibenarkan.

Pematuhan - Syarikat harus menyimpan rekod perakaunan, serta dokumentasi sokongan. Mereka boleh disimpan di Pejabat Berdaftar syarikat atau di tempat lain yang difikirkan sesuai oleh pengarah dan terbuka untuk diperiksa pada bila-bila masa oleh mana-mana pengarah. Tidak ada syarat bahawa perkara ini diajukan kepada Pendaftar.

Tidak ada syarat untuk mengemukakan penyata tahunan atau penyata cukai.

Syarikat yang tidak memiliki lesen perbankan atau insurans tidak perlu melantik juruaudit sekiranya artikelnya disediakan, atau semua anggota bersetuju secara bertulis atau jika semua anggota hadir secara langsung atau melalui proksi, maka bertekadlah pada setiap mesyuarat agung tahunan syarikat.

Baca lebih lanjut

Tentang kita

Kami sentiasa berbangga menjadi penyedia Perkhidmatan Kewangan dan Korporat yang berpengalaman di pasaran antarabangsa. Kami memberikan nilai terbaik dan paling kompetitif kepada anda sebagai pelanggan yang dihargai untuk mengubah matlamat anda menjadi penyelesaian dengan rancangan tindakan yang jelas. Penyelesaian Kami, Kejayaan Anda.

US