Πάπυρος
Notification

Θα επιτρέψετε στο One IBC να σας στέλνει ειδοποιήσεις;

Θα σας ειδοποιήσουμε μόνο για τα νεότερα και εκπληκτικά νέα.

Διαβάζετε στα ελληνικά μετάφραση από ένα πρόγραμμα AI. Διαβάστε περισσότερα στο Disclaimer και υποστηρίξτε μας για να επεξεργαστείτε τη δυνατή γλώσσα σας. Προτιμήστε στα Αγγλικά .

Επανάκληση στη Σιγκαπούρη - Γιατί οι επιχειρήσεις στη Σιγκαπούρη;

Ενημερωμένη ώρα: 29 Mar, 2018, 00:00 (UTC+08:00)

Η Σιγκαπούρη είναι μια από τις πιο οικονομικά και κοινωνικά αναπτυγμένες χώρες στον κόσμο. Με την πολιτική σταθερότητα, την ελκυστική φορολογική πολιτική και το πιο καινοτόμο, πιο ανταγωνιστικό, πιο δυναμικό και πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, τόσο επαναπροσδιορισμός στη Σιγκαπούρη

Ευκαιρία για πολλές επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσετε τη Σιγκαπούρη

Ο νόμος περί εταιρειών (τροποποίηση) 2017 εισήγαγε ένα καθεστώς εσωτερικής επανένταξης στη Σιγκαπούρη, για να επιτρέψει σε ξένες εταιρικές οντότητες να μεταφέρουν την εγγραφή τους στη Σιγκαπούρη (π.χ. ξένες εταιρικές οντότητες που μπορεί να θέλουν να μετεγκαταστήσουν τα περιφερειακά και παγκόσμια κεντρικά γραφεία τους στη Σιγκαπούρη και να διατηρήσουν ακόμη εταιρική ιστορία και επωνυμία). Το καθεστώς τέθηκε σε ισχύ από τις 11 Οκτωβρίου 2017.

Ανακαλύψτε την επιχείρησή σας στη Σιγκαπούρη

Μια ξένη εταιρική οντότητα που επανεγκαθίσταται στη Σιγκαπούρη θα γίνει εταιρεία της Σιγκαπούρης και θα πρέπει να συμμορφωθεί με τον νόμο περί εταιρειών όπως οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που έχει συσταθεί στη Σιγκαπούρη. Η επανένταξη δεν θα επηρεάσει τις υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις, τα ακίνητα ή τα δικαιώματα των ξένων εταιρικών οντοτήτων.

Επιλεξιμότητα επαναπροσδιορισμού Σιγκαπούρης

Οι ξένες εταιρείες μπορούν πλέον να μεταφέρουν την εγγραφή τους από την αρχική τους δικαιοδοσία στη Σιγκαπούρη και οι ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις για τη μεταφορά της εγγραφής είναι:

(α) Κριτήρια μεγέθους - Η ξένη εταιρική οντότητα πρέπει να πληροί οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

  • Η αξία των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της ξένης εταιρίας υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια S $.
  • Τα ετήσια έσοδα της ξένης εταιρικής οντότητας υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια S $.
  • Η ξένη εταιρία έχει περισσότερους από 50 υπαλλήλους.

(β) Κριτήρια φερεγγυότητας:

  • Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο η ξένη εταιρική οντότητα μπορεί να βρεθεί ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της.
  • Η ξένη εταιρική οντότητα είναι σε θέση να εξοφλήσει τα χρέη της καθώς λήγουν εντός της περιόδου των 12 μηνών από την ημερομηνία της αίτησης για μεταφορά εγγραφής.
  • Η ξένη εταιρική οντότητα είναι σε θέση να εξοφλήσει πλήρως τα χρέη της εντός 12 μηνών από την ημερομηνία εκκαθάρισης (εάν προτίθεται να εκκαθαριστεί εντός 12 μηνών μετά την υποβολή αίτησης για μεταφορά εγγραφής) ·
  • Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της ξένης εταιρίας δεν είναι μικρότερη από την αξία των υποχρεώσεών της (συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων).
  • Η επαναπροσδιορισμός δεν πρέπει να γίνεται για παράνομους σκοπούς, όπως η εξαπάτηση πιστωτών.

(γ) Η ξένη εταιρική οντότητα εξουσιοδοτείται να μεταβιβάσει την ενσωμάτωσή της σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου σύστασής της ·

(δ) Η ξένη εταιρική οντότητα έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νόμου του τόπου σύστασής της σε σχέση με τη μεταβίβαση της σύστασής της ·

(ε) Η αίτηση για μεταφορά εγγραφής είναι:

  • Δεν προορίζεται για εξαπάτηση υφιστάμενων πιστωτών της ξένης εταιρικής οντότητας · και
  • Κατασκευασμένο με καλή πίστη. και

(στ) Υπάρχουν άλλες ελάχιστες απαιτήσεις, όπως η ξένη εταιρική οντότητα δεν βρίσκεται υπό δικαστική διαχείριση, δεν εκκαθαρίζεται ή εκκαθαρίζεται κ.λπ.

Γιατί οι επιχειρήσεις στη Σιγκαπούρη;

Οι ξένες εταιρείες που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ξανά στη Σιγκαπούρη αναμένεται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Σιγκαπούρης ως επιχειρηματικού κόμβου, διευκολύνοντας τη μεταφορά ή τη δημιουργία επιχειρήσεων στην πόλη-κράτος για αλλοδαπούς.

Πρώτον, επιτρέπει τη συνέχεια των εργασιών του οργανισμού όταν υφίσταται μια σημαντική αλλαγή. Ο οργανισμός θα διατηρήσει τη διεθνή πιστοληπτική του ικανότητα. Τα ιστορικά αρχεία παραμένουν ανέπαφα - ιδανικά όταν αναζητάτε επενδύσεις, τραπεζικές πιστώσεις ή άδειες

Δεύτερον, η Σιγκαπούρη είναι γνωστή για το ότι έχει έναν από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές οπουδήποτε στον ανεπτυγμένο κόσμο. Η μετακίνηση επιχειρήσεων στη χώρα επέτρεψε, στο παρελθόν, τέτοια προνόμια, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον με νέους νόμους για τη φοροαποφυγή και τη μεταβολή κερδών.

Τρίτον, ιδιαίτερα ελκυστικό είναι ότι η οντότητά σας θα μπορεί να επωφεληθεί από τις συμμετοχές της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου στη Σιγκαπούρη και να υποδεικνύει ότι η εταιρεία σας έχει δεσμευτεί να λειτουργεί εκτός Σιγκαπούρης.

Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Τι είναι η επανεγκατάσταση;

Α: Η επανεγκατάσταση είναι μια διαδικασία κατά την οποία μια ξένη εταιρική οντότητα μεταφέρει την εγγραφή της από την αρχική δικαιοδοσία της σε μια νέα δικαιοδοσία.

Ε: Τι είδους οντότητες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μεταφορά εγγραφής;

Α: Οι ξένες οντότητες πρέπει να είναι εταιρικοί φορείς που μπορούν να προσαρμόσουν τη νομική τους δομή στις εταιρείες που περιορίζονται από τη δομή μετοχών βάσει του περί εταιρειών νόμου. Επιπλέον, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και η αίτησή τους θα υπόκειται στην έγκριση του Καταχωρητή.

Ε: Μπορεί μια ξένη εταιρική οντότητα να εγγραφεί σύμφωνα με το νόμο περί εταιρειών με το όνομά του που χρησιμοποιείται στο εξωτερικό;

Α: Οι ξένες εταιρικές οντότητες πρέπει να διατηρήσουν το προτεινόμενο όνομά της και ισχύουν κανόνες για κρατήσεις ονομάτων

Ε: Πόσο είναι το τέλος αίτησης για μεταφορά εγγραφής;

Α: Το τέλος αίτησης είναι μη επιστρέψιμη χρέωση 1.000 $.

Ε: Πόσο καιρό είναι ο χρόνος επεξεργασίας;

Α: Μπορεί να χρειαστούν έως και 2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων, για την επεξεργασία της αίτησης για μεταφορά εγγραφής. Αυτό περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για την παραπομπή σε άλλη κρατική υπηρεσία για έγκριση ή έλεγχο. Π.χ. εάν η πρόθεση της εταιρείας είναι να πραγματοποιήσει δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη δημιουργία ιδιωτικού σχολείου, η αίτηση παραπέμπεται στο Υπουργείο Παιδείας.

Ε: Πώς μπορώ να κάνω πληρωμή για (α) Αίτηση μεταφοράς εγγραφής και (β) Αίτηση παράτασης χρόνου για υποβολή εγγράφου που αποδεικνύει ότι η ξένη εταιρική οντότητα έχει καταργηθεί από τον τόπο σύστασής της;

Α: Η πληρωμή για τα (α) και (β) μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιταγή ή μέσω Ταμείου που εκδίδεται από τοπικές τράπεζες στη Σιγκαπούρη και καταβάλλεται στην «Λογιστική και Εταιρική Ρυθμιστική Αρχή».

Ε: Πώς εφαρμόζονται τα κριτήρια μεγέθους σε μια εφαρμογή που είναι γονέας;

Α: Τα κριτήρια θα αξιολογηθούν σε ενοποιημένη βάση (ακόμη και αν οι θυγατρικές δεν υποβάλλουν αίτηση για μεταφορά της εγγραφής τους στη Σιγκαπούρη).

Ε: Πώς εφαρμόζονται τα κριτήρια μεγέθους για έναν υποψήφιο που είναι θυγατρική;

Α: Τα κριτήρια μεγέθους ισχύουν για μια θυγατρική σε μία οντότητα. Εναλλακτικά, μια θυγατρική πληροί τα κριτήρια μεγέθους εάν η μητρική εταιρεία (η Σιγκαπούρη έχει συσταθεί ή είναι εγγεγραμμένη στη Σιγκαπούρη μέσω μεταφοράς εγγραφής) πληροί τα κριτήρια μεγέθους. Ο γονέας και η θυγατρική μπορεί να υποβάλουν αίτηση για μεταφορά ταυτότητας ταυτόχρονα. Η αίτηση της θυγατρικής θα αξιολογηθεί μετά την αξιολόγηση της αίτησης της μητρικής.

Ε: Απαιτείται ξένη εταιρική οντότητα να πληροί όλες τις ελάχιστες απαιτήσεις εάν προτίθεται, κατά την εγγραφή, να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο σύμφωνα με τις παραγράφους 210 (1), 211B (1), 211C (1), 211I (1) ή 227B of ο νόμος περί εταιρειών;

Α: Μια τέτοια ξένη εταιρική οντότητα δεν χρειάζεται να πληροί τα κριτήρια φερεγγυότητας που αναφέρονται στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, η ξένη εταιρική οντότητα πρέπει να πληροί όλες τις άλλες ελάχιστες απαιτήσεις.

Ε: Ποια είναι τα αποτελέσματα της μεταφοράς εγγραφής;

Α: Η εταιρεία που εδρεύει ξανά θα γίνει εταιρεία της Σιγκαπούρης και πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους της Σιγκαπούρης. Η επανεγκατάσταση δεν:

(α) δημιουργία νέας νομικής οντότητας ·

β) προκαλεί ζημία ή επηρεάζει την ταυτότητα του οργανισμού που έχει συσταθεί από την αλλοδαπή οντότητα ή τη συνέχεια του ως οργανισμού ·

(γ) επηρεάζει τις υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή τις διαδικασίες της ξένης εταιρικής οντότητας · και

(δ) επηρεάζει νομικές διαδικασίες από ή κατά της ξένης εταιρικής οντότητας.

Ε: Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να υποβάλω αποδεικτικά στοιχεία ότι η ξένη εταιρική οντότητα έχει καταργηθεί στον τόπο σύστασής της εντός της ταχθείσας προθεσμίας;

Α: Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στον Καταχωρητή για παράταση χρόνου. Ο Καταχωρητής θα εξετάσει όλες τις σχετικές περιστάσεις πριν αποφασίσει εάν θα χορηγήσει έγκριση για παράταση χρόνου. Υπάρχει ένα τέλος αίτησης 200 $ (δεν επιστρέφεται).

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με εμάς

Είμαστε πάντα περήφανοι που είμαστε ένας έμπειρος πάροχος χρηματοοικονομικών και εταιρικών υπηρεσιών στη διεθνή αγορά. Σας προσφέρουμε την καλύτερη και πιο ανταγωνιστική αξία σε εσάς ως πολύτιμους πελάτες για να μετατρέψετε τους στόχους σας σε λύση με ένα σαφές σχέδιο δράσης. Η λύση μας, η επιτυχία σας.

US